Bijstand (uitkering)

Woont u in de gemeente Weert en heeft u geen of te weinig geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering is een tijdelijke aanvulling op eventuele inkomsten tot aan het bijstandsniveau. Hiermee betaalt u de kosten van uw levensonderhoud, zoals de huur en uw eten.

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Ook horen bij een uitkering rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen. De uitkering stopt als u of uw gezin weer genoeg inkomen heeft.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit noemen we de kostendelersnorm. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen. Het is dan namelijk de bedoeling dat u eerst zelf vier weken op zoek gaat naar werk of opleiding. Deze periode van vier weken gaat in op de dag dat u zich heeft gemeld voor een uitkering. U kunt pas na die periode een uitkering aanvragen.

Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en na uw vijftigste jaar werkloos geworden? Dan heeft u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Hoogte bijstandsuitkeringen

De bijstandsuitkering is een netto-uitkering. De bedragen hieronder zijn de bedragen die betaald worden. Over deze bedragen heeft de gemeente loonbelasting en premies betaald. Heeft u inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vullen wij deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.

 

Personen van 21 jaar tot AOW leeftijd

Per maand

Alleenstaande

€ 1.091,71

Alleenstaande ouder

€ 1.091,71

Partners / gehuwden en samenwonenden

€ 1.559,58

2 kostendelers

€ 779,79

3 kostendelers

€ 675,82

4 kostendelers

€ 623,83

5 kostendelers

€ 592,64

6 kostendelers

€ 571,90

 

Personen van 18-21 jaar

Per maand

Alleenstaande

€ 269,51

Alleenstaande ouder

€ 269,51

Partners / gehuwden en samenwonenden:

Beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen

€ 539,02

Beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen

€ 850,94

Eén jonger dan 21 jaar, zonder kinderen

€ 1.049,30

Eén jonger dan 21 jaar, met kind(eren)

€ 1.361,22

Eén jonger dan 21, met kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner

€ 581,43

Eén jonger dan 21, zonder kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner

€ 269,51

Vakantietoeslag 

De vakantietoeslag is 5% van de bijstandsuitkering. De vakantietoeslag wordt opgespaard en één keer per jaar in de maand juni uitbetaald. Stopt uw uitkering? Dan betalen wij de vakantietoeslag eerder uit.

Uitkering aanvragen en werk vinden: hoe werkt het?

U vraagt een bijstandsuitkering aan vanaf het moment dat uw inkomen daalt of wegvalt. Hieronder vindt u een stappenplan dat u moet volgen bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Let op: het is van belang dat u alle stappen volgt. Ook is het belangrijk dat u, ook als u een uitkering aanvraagt, zelf naar werk blijft zoeken.

Het is belangrijk dat u alle stappen volgt.
 1. Melding bijstand bij werk.nl

  Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u zich registreren als werkzoekende bij het UWV. Dat kan via werk.nl, een website van het UWV.

 2. Contact met de gemeente
  De aanvraag voor een bijstandsuitkering doet u bij de gemeente. Neem voordat u een aanvraag indient contact op met De Vraagwijzer van de gemeente Weert. De contactgegevens en openingstijden vindt u op deze pagina. Medewerkers van De Vraagwijzer beoordelen of het zinvol is om een aanvraag voor bijstand in te dienen.
 3. Ga zelf op zoek naar werk 

  Vanaf de dag dat u zich heeft geregistreerd als werkzoekende, moet u zelf werk zoeken.  Solliciteer minimaal vijf keer per week, voor alle soorten werk, op alle soorten niveaus. Ook als het werk beneden uw opleidingsniveau ligt of als u minder zou gaan verdienen dan in uw vorige baan. Regel zelf alles om werk en/of een opleiding mogelijk te maken, zoals vervoer of kinderopvang. Schrijf u, naast bij werk.nl, in bij minimaal vijf uitzendbureaus.

  Bewaar hier alle documentatie van, zoals sollicitatiebrieven, inschrijvingsbewijzen van het UWV en uitzendbureaus en afwijzingen op sollicitaties. Deze documenten heeft u later nodig bij het intakegesprek.

 4. Voorlichtingsbijeenkomst

  Nadat u zich heeft gemeld voor een uitkering, krijgt u een (mondelinge) uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Wij vertellen u tijdens deze bijeenkomst over de bijstandsuitkering. Informatie als: wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering? Hoe hoog is een bijstandsuitkering? Wat zijn uw verplichtingen bij een bijstandsuitkering?

  Na afloop krijgt u van ons een aanvraagformulier voor een bijstandsuitkering en een datum voor het intakegesprek. Komt u niet naar deze voorlichtingsbijeenkomst? Dat ontvangt u geen aanvraagformulier.

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan krijgt u na de voorlichtingsbijeenkomst geen aanvraagformulier. Er geldt namelijk eerst een wettelijke zoekperiode van 28 dagen. U moet tijdens die zoekperiode eerst zelf werk of een opleiding zoeken. Heeft u na deze vier weken geen werk of opleiding gevonden? Dan meldt u zich weer bij de gemeente. U krijgt dan alsnog het aanvraagformulier en een afspraak voor het intakegesprek. 
 5. Aanvraag bijstand indienen

  Op het aanvraagformulier voor de bijstandsuitkering staan vragen over inkomsten, bezittingen en schulden. Met deze informatie kan de gemeente vaststellen of u recht heeft op een uitkering. U vult dit aanvraagformulier thuis in. Neem dit mee naar het intakegesprek.

 6. Intakegesprek bij de gemeente Weert

  Tijdens het intakegesprek bespreekt u met een zogenaamde regisseur van de gemeente Weert wat u heeft gedaan om zelf werk te vinden en wat u nog kunt doen. Ook bespreken we uw uitkeringsaanvraag. Het is heel belangrijk dat u het ingevulde aanvraagformulier meeneemt naar het intakegesprek.

  Als u met uw partner een uitkering aanvraagt, moet ook uw partner bij de afspraak aanwezig zijn. Zorg dat u tijdens het gesprek alle bewijsstukken mee neemt met betrekking tot uw inkomen en vermogen en dat van uw partner (bijvoorbeeld loonstroken, bankafschriften, huurcontract, etc.). Tijdens het gesprek krijgt u uitleg over de afhandeling van uw aanvraag en worden er (aanvullende) afspraken met u gemaakt voor het vinden van werk. Daarnaast kan er sprake zijn van een aanmelding bij Werkpuntkom.

  Coronamaatregelen

  Op grond van de landelijke ontwikkelingen geldt nu in de hal van ons stadhuis het dringende advies een mondkapje te dragen. Wij verzoeken u deze mee te nemen en voordat u het stadhuis binnenkomt het mondkapje op te doen.

  Gesprek

  Het gesprek vindt plaats in een ruimte die voorzien is van plexiglasschermen en schoonmaakmiddelen. Deze ruimte is veilig voor u en de regisseur.
  Heeft u echter klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts? Blijf dan thuis en kom niet naar het stadhuis. Bel dan met de regisseur om dit te bespreken.

 7. Besluit over aanvraag bijstandsuitkering
  Na ontvangst van uw aanvraag en alle gevraagde gegevens hebben wij acht weken de tijd om een besluit te nemen.

Als u de stappen niet volgt

Informeert u de gemeente niet voldoende of onjuist? Dan kan het zijn dat u een uitkering krijgt toegekend die te hoog is of waar u helemaal geen recht op heeft. U moet dan de teveel betaalde uitkering aan ons terugbetalen en krijgt u een boete. De boete is mogelijk net zo hoog als het bedrag wat u ten onrechte aan uitkering heeft ontvangen.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over een bijstandsuitkering? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten