Lees voor ?

Bijstand (uitkering)

Tekening 'Bijstand': 'Ik heb werk, en nu?' - 'Ik ga samenwonen, wat gebeurt er met mijn uitkering?' - 'Welke wijzigingen moet ik doorgeven?' - 'Ik heb een beetje spaargeld, en nu?'

Tekening 'Bijstand': 'Ik heb werk, en nu?' - 'Ik ga samenwonen, wat gebeurt er met mijn uitkering?' - 'Welke wijzigingen moet ik doorgeven?' - 'Ik heb een beetje spaargeld, en nu?'

Woon je in de gemeente Weert en heb je geen of te weinig geld om rond te komen? Dan komt je misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering is een tijdelijke aanvulling op eventuele inkomsten tot aan het bijstandsniveau. Hiermee betaal je de kosten van jouw levensonderhoud, zoals de huur en je eten.

Ben je jonger dan 27 jaar?

Dan moet je aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen. Het is dan namelijk de bedoeling dat je eerst zelf vier weken op zoek gaat naar werk of opleiding. Deze periode van vier weken gaat in op de dag dat je je hebt gemeld voor een uitkering. Je kunt pas na die periode een uitkering aanvragen.

Hoogte bijstandsuitkeringen

De bijstandsuitkering is een netto-uitkering. De bedragen in dit overzicht zijn de bedragen die betaald worden. Over deze bedragen heeft de gemeente loonbelasting en premies betaald. Heb je inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vullen wij deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor jou geldt.

 
Personen van 21 jaar tot AOW leeftijd Per maand incl. VT

Alleenstaande / Alleenstaande ouder

€ 1.283,83

Partners / gehuwden en samenwonenden

€ 1.834,04

Tweepersoonshuishouden

€ 917,02

Driepersoonshuishouden

€ 794,75

Vierpersoonshuishouden

€ 733,62

Vijfpersoonshuishouden

€ 696,94

Zespersoonshuishouden

€ 672,48

 
Personen van 18-21 jaar Per maand incl. VT

Alleenstaande / Alleenstaande ouder

€ 316,94

Partners / gehuwden en samenwonenden:

 

Beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen

€ 633,88

Beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen

€ 1000,69

Eén jonger dan 21 jaar, zonder kinderen

€ 1233,96

Eén jonger dan 21 jaar, met kind(eren)

€ 1600,77

Eén jonger dan 21, met kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner

€ 683,75

Eén jonger dan 21, zonder kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner

€ 316,94

Vakantietoeslag 

De vakantietoeslag is 5% van de bijstandsuitkering. De vakantietoeslag wordt opgespaard en één keer per jaar in de maand juni uitbetaald. Stopt je uitkering? Dan betalen wij de vakantietoeslag eerder uit.

Uitkering aanvragen: hoe werkt het?

Door het invullen van een vragenlijst (zie hieronder) kun je zien of je eventueel in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Op de website staan 5 video’s met belangrijke informatie.

Voordat je een aanvraag gaat indienen, dien je de vragenlijst te doorlopen en de video’s te bekijken. Tijdens het eventuele intakegesprek dien je te verklaren dat je de video’s goed hebt bekeken. Vragen die ontstaan na het kijken van deze video’s kun je stellen tijdens het intakegesprek of aan De Vraagwijzer.

Bekijk of je in aanmerking komt voor een (bijstands)uitkering

Video's

Video met uitleg over stap 1:  het aanvragen van bijstand.
Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

Woont u in de gemeente Weert en heeft u geen of te weinig geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering is een tijdelijke aanvulling
op eventuele inkomsten tot aan het bijstandsniveau. Hiermee betaalt u de kosten van uw levensonderhoud zoals de huur, boodschappen en ziektekostenverzekering.
 
Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u zich laten registreren als werkzoekende bij het UWV. Dat kan via werk.nl. Vanaf dat moment moet u zelf werk zoeken en alles regelen wat hierbij nodig is, zoals bijvoorbeeld kinderopvang.
 
U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het krijgen van een inkomen.
 
Op de website van de gemeente Weert kunt u een vragenlijst invullen om snel te controleren of het zinvol is om een aanvraag in te dienen. In deze vragenlijst staat meer informatie en korte filmpjes die u kunt bekijken. In deze filmpjes wordt uitleg gegeven over verschillende onderwerpen.
Wij adviseren u om deze filmpjes te bekijken.
 
Als u, na het doorlopen van de vragenlijst, denkt in aanmerking te komen voor een uitkering, of als u vragen heeft dan kunt u s.v.p. contact opnemen met De Vraagwijzer.
 
De Vraagwijzer zorgt ervoor dat u ingepland wordt voor een intakegesprek en dat u het aanvraagformulier krijgt toegestuurd. Het aanvraagformulier moet u ingevuld met de gevraagde bewijsstukken meenemen naar het intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek bespreekt u met een regisseur van de gemeente Weert wat u heeft gedaan om zelf werk te vinden en wat u nog kunt doen. Ook bespreken ze uw uitkeringsaanvraag.
 
Als u met uw partner een uitkering aanvraagt geldt dit ook voor uw partner.
 
De gemeente heeft nadat de aanvraag is ingediend 8 weken de tijd om een besluit te nemen.
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u moeite heeft met het indienen van een aanvraag en dat u hier hulp bij nodig hebt. U kunt dan gebruik maken van de clientondersteuning.
 
Iedereen die een vraag heeft op het gebied van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), schulddienstverlening, jeugdhulp of Participatiewet kan een beroep doen op cliëntondersteuning.
Dit betekent dat U altijd iemand mag meenemen naar het gesprek over de aanvraag van een: voorziening, regeling of hulp van de gemeente.
 
De cliëntondersteuner is iemand die: een luisterend oor biedt, informatie en advies geeft aan u en uw naasten, U kan helpen bij het inzetten van uw netwerk, de regelingen goed kent, u ondersteunt bij gesprekken en bij de aanvraag voor hulp of een voorziening, u ondersteunt bij klachten over de procedure of het besluit van de gemeente.
Ook niet onbelangrijk is dat deze ondersteuning u niets kost.
 
Als u hier gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg. Dit kan telefonisch of per e-mail.
 

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

Meer informatie: www.weert.nl/contact, kies voor 'De Vraagwijzer'.

Video met uitleg over stap 2:  gegevens over jouw woon- en werksitiatie. 
Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

De wijze waarop u woont is van groot belang voor uw recht op bijstand. Dit roept vaak veel vragen op.
Zo zal bijvoorbeeld het recht bij mensen die in een huurwoning wonen anders zijn dan het recht op bijstand voor mensen die in een inrichting verblijven.
 
Daarnaast is het van belang om te bekijken met wie u samenwoont. Ook dit kan van belang zijn voor uw bijstandsuitkering.
De volgende woon-leefsituaties hebben invloed op de hoogte van de uitkering, bijvoorbeeld:
 
 • U gaat trouwen, samenwonen of uit elkaar.
 • U woont samen met anderen.
 • U bent kamerhuurder
 • U bent dak- of thuisloos.
 • U gaat verhuizen.
 • Uw inwonend kind verhuist.
Als u met meer volwassenen ouder dan 27 jaar samenwoont, wordt uw bijstandsuitkering door de gemeente daarop aanpast. Hoe meer volwassenen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.
De reden hiervoor is namelijk dat de kosten kunnen worden verdeeld onder de volwassenen.
 
Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld:

 • Jongeren tot 27 jaar;
 • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert;
 • huurders of verhuurders met een commercieel contract;
 • Studenten met recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • en studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de gemeente Weert.
Wij helpen u graag verder.


[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

Meer informatie: www.weert.nl/contact, kies voor 'De Vraagwijzer'.

Video met uitleg over stap 3:  gegevens over bijstand en eigen vermogen.
Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

Als uw vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, heeft u geen recht op bijstand. Afhankelijk van uw leefsituatie mag u een beperkt vermogen hebben, het zogenaamde toegestane vermogen.

Wat telt bijvoorbeeld mee als vermogen?
 
 • het geld op bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar;
 • een erfenis of geldprijs;
 • contant geld en andere waardevolle bezittingen zoals sieraden;
 • de waarde van uw auto;
 • de waarde van uw eigen huis;
 • sommige giften;
 • beleggingen zoals aandelen;
 • en cryptovaluta bijvoorbeeld bitcoins.
Soms mag u uw schulden meetellen als negatief vermogen. Dat betekent dat u deze bedragen mag aftrekken van uw totale vermogen. Dit mag alleen bij schulden die u daadwerkelijk moet terugbetalen.
Denk hierbij aan: huur of ziektekostenverzekering.
Hebt u een studieschuld (WFS-schuld)? Deze schuld telt niet mee als negatief vermogen en mag u dus niet aftrekken van het totaal vermogen.
 
Als u te veel vermogen hebt, moet u dit eerst opmaken. Dit mag echter niet te snel. U mag alleen uitgaven doen die echt nodig zijn. Denk aan uitgaven als de huur, gas, water, licht en de dagelijkse boodschappen.
 
Als uw vermogen bestaat uit een eigen huis, dan kunt u dat vermogen niet gelijk gebruiken voor uw levensonderhoud. U kunt dan een uitkering aanvragen. Maar het kan wel zijn dat u die uitkering als lening krijgt. Deze lening hangt onder andere af van de overwaarde op uw huis.
 
Als u geen uitkering meer ontvangt of als u uw huis verkoopt moet u de lening terugbetalen.

Neem dan contact op met de gemeente Weert.
Wij helpen u graag verder.

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

Meer informatie: www.weert.nl/contact, kies voor 'De Vraagwijzer'.

Video met uitleg over stap 4: gegevens over bijstand en inkomen.
Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

Hoofdregel is dat alle inkomsten worden gekort op de uitkering. Maar voor een aantal inkomsten geldt een wettelijke uitzondering.

Deze inkomsten gaan dus niet van uw uitkering af. Denk dan aan;

 • Kinderbijslag;
 • kindgebonden budget;
 • Persoonsgebonden budget dat u ontvangt om zorg in te kopen;
 • huur, zorg en kinderopvangtoeslag.
 • En inkomsten uit arbeid van kinderen onder de 18 jaar;
Daarnaast kan in bepaalde situaties een deel van uw inkomsten uit arbeid worden vrijgelaten.
In de Participatiewet vindt u een overzicht van alle inkomsten die de gemeente niet mag verrekenen met uw uitkering.
 
Uw gemeente kan u verder informeren.
 
Op de website van gemeente Weert vind u het inkomstenformulier.

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met de gemeente Weert.
Wij helpen u graag verder.

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

Meer informatie: www.weert.nl/contact, kies voor 'De Vraagwijzer'.


Video met uitleg over stap 5:  informatie over de inlichtingenplicht.
Hierboven wordt een YouTube-video getoond. Je kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

 De inlichtingenplicht houdt in dat u, maar ook uw eventuele partner, de gemeente moet informeren over alles wat van belang kan zijn voor het recht op uw uitkering. Daarmee is de inlichtingenplicht een van de belangrijkste plichten.

De inlichtingenplicht ontstaat zodra u (en eventuele partner) een bijstandsuitkering aanvraagt.

Dit betekent dat u ook informatie moet geven die betrekking heeft op de periode voordat u een uitkering aanvraagt. Standaard is dit een periode van 3 maanden. Soms is deze periode langer.
 
Als de informatie die u geeft voor de gemeente onduidelijk is zal er om extra bewijsstukken worden gevraagd. Alleen als u alle informatie verstrekt die wordt gevraagd, kan het recht op uitkering worden vastgesteld.
 
[Voorbeeld]
 
Joris heeft een uitkering aangevraagd. Op de bankafschriften van de laatste drie maanden is te zien dat er regelmatig geld wordt gestort op zijn rekening. De gemeente vraagt waarom dat geld op zijn rekening wordt gestort. Joris geeft daarop aan dat hij geld heeft uitgeleend en dat hij dat terug heeft gekregen. Joris wordt gevraagd wie deze personen zijn en of hier bewijzen van zijn.
Joris geeft hierover geen informatie.
Omdat de gemeente deze informatie nodig heeft om te beoordelen of er recht op uitkering is, wordt aan Joris geen uitkering verstrekt.
 
Welke informatie geeft u aan door ons? Denk aan;
 
 • Alles wat met werk te maken heeft. Of u inkomsten uit deze werkzaamheden heeft is niet van belang.
 • Alles wat met uw inkomen te maken heeft. Denk hierbij aan uw loon, uitkeringen maar ook bijschrijvingen van derden.
 • Alle veranderingen in uw gezins- of woonsituatie. Komt er iemand bij u wonen, er vetrekt iemand. bij geboorte of samenwoning.
 • Alles wat met uw eigendommen te maken heeft, zoals uw huis of een huis in het buitenland, boot, caravan en kunst.
 • Daarnaast meld u het ons vooraf als u in het buitenland gaat verblijven.

Ook als u soms denkt dat bepaalde informatie niet van belang is, kan het toch verstandig zijn om dit aan de gemeente door te geven.
Er wordt van u verwacht dat u zelf actief aan uw inlichtingenplicht voldoet. U moet wijzigingen over uw situatie doorgeven zodra de wijziging zich voordoet.

Op de website van de gemeente Weert vindt u het wijzigingsformulier.

Als u informatie die voor uw uitkering van belang is niet of te laat meldt, dan kan uw uitkering worden stopgezet of worden teruggevorderd. Ook kan er in deze situaties een geldboete worden opgelegd.

[Muziek]

[Logo gemeente Weert]

Meer informatie: www.weert.nl/contact, kies voor 'De Vraagwijzer'.


Bij het afspelen van de video's zijn de volgende talen beschikbaar als ondertiteling:

 • Nederlands
 • Engels
 • Arabisch
 • Perzisch (Afghanistan / Dari)
 • Somalisch
 • Urdu
 • Turks
 • Tigrinya

Heb je vragen of hulp nodig?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over een bijstandsuitkering? Of wil je hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met De Vraagwijzer van de gemeente Weert.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten