Bijstand voor ondernemers

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? In bepaalde gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

U kunt in het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor Bbz.

Hulp voor ondernemers tijdens corona

Bent u een ondernemer die in problemen is gekomen of dreigt te komen als gevolg van het coronavirus? Het kabinet heeft landelijke maatregelen getroffen om ondernemers te helpen. Ook de gemeente Weert heeft als lokale overheid speciale maatregelen getroffen. Misschien is het iets voor u. Kijk voor meer informatie op onze pagina Hulp voor ondernemers / organisaties.

Voor wie is Bbz?

De Bbz is er voor allerlei soorten ondernemers en situaties. Enkele voorbeelden:

  • U wilt vanuit een uitkering een bedrijf starten;
  • U hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig inkomen om van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen met een lening of een bijstandsuitkering;
  • U staat op het punt uw bedrijf te beëindigen omdat het niet goed loopt. U kunt inkomensondersteuning krijgen om de zaak af te bouwen;
  • U bent ziek en hebt daardoor te weinig inkomen.

Algemene voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Weert;
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.

Sociaal OndernemersLoket Online

Het Sociaal OndernemersLoket Online vindt u onder de knop "online regelen". In SOLO kunt u zien of u in aanmerking komt voor Bbz. Eerst doet u de doelgroepscan (stap 1). Komt u in aanmerking voor Bbz? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag (stap 2). Daarvoor heeft u een account nodig dat u makkelijk zelf kunt maken. Uw melding komt automatisch binnen bij de gemeente Weert. Daarna neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Wilt u liever een afspraak maken? Bel dan naar De Vraagwijzer (kies 1).

U leest meer over de Bbz op de website van de Rijksoverheid.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten