Lees voor ?

Bijzondere bijstand

Staat u onverwacht voor bijzondere kosten en heeft u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen.

Welke bijzondere kosten worden vergoed?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Voorbeelden van bijzondere kosten zijn: kosten rechtsbijstand, griffierecht en kosten bewindvoering.

Het gaat om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen én ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering).

Wanneer kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen en uw leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis.

Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering van de gemeente of een andere instantie zijn, of een salaris of pensioen. Als uw inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw gezinssamenstelling.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

U kunt zelf met behulp van Bereken Uw Recht laten uitrekenen of u recht heeft op één of meerdere regelingen voor minima. U kunt zelf met behulp van Bereken Uw Recht laten uitrekenen of u recht heeft op één of meerdere regelingen voor minima. U vindt dit hulpmiddel op de Bereken Uw Recht-website. Het doorlopen van Bereken Uw Recht kost u ongeveer vijf tot tien minuten tijd.

De aanvraag voor bijzondere bijstand doet u bij de gemeente. Neem voordat u een aanvraag indient contact op met De Vraagwijzer van de gemeente Weert. De contactgegevens en openingstijden vindt u op deze pagina. Medewerkers van De Vraagwijzer beoordelen of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.

Hierna ontvangt u een aanvraagformulier. Nadat u het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken heeft overlegd, beoordelen wij uw aanvraag.

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Kosten die langer dan drie maanden geleden zijn ontstaan, vergoeden we niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de datum waarop een behandeling is gestart of waarop de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Of wilt u hulp bij het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten