Bodemkwaliteit

Ruimte is een kostbaar goed. Als gevolg daarvan is er sprake van een maatschappelijke druk op de beschikbare grond als drager van de ruimte. Voor een duurzaam gebruik van de bodem is het van belang de beschikbare informatie goed in kaart te brengen.
De gemeente Weert heeft een bodemfunctieklassenkaart en een bodemkwaliteitskaart opgesteld.
Deze kaarten (zie de pdf-bestanden onderaan deze pagina) zijn voor de beoordeling van de bodem en grondkwaliteit van belang.

Bodemfunctieklassenkaart

Op de 'Bodemfunctieklassenkaart Weert september 2013' is het ruimtelijk gebruik op hoofdlijnen weergegeven in de klassen 'industrie, wonen en overig'.
De bodemfunctieklassenkaart is van belang bij het saneren (schoonmaken) van grond en voor het gebruik van grond die van een andere plaats wordt aangevoerd.

Bodemkwaliteitskaart Weert

Op de 'Bodemkwaliteitskaart Weert oktober 2013' is de gemiddelde chemische kwaliteit van grond aangegeven voor de bovengrond (0 – 0,5 m beneden maaiveld) en de ondergrond (0,5 – 2 m beneden maaiveld) in de kwaliteitsklassen 'achtergrondwaarde 2000 (schone grond) wonen en industrie'.
De bodemkwaliteitskaart kan gebruikt worden voor het bepalen van de kwaliteit van grond die ontgraven wordt (ontgravingkaart) en voor het bepalen van de kwaliteit van de toe te passen grond die van een ander plaats wordt aangevoerd (toepassingskaart).

De bodemkwaliteitskaart is niet van toepassing voor:

  • grond die verontreinigd is, of waar een vermoeden is dat de grond verontreinigd is (verdachte locatie).
  • grond dieper dan 2 m beneden maaiveld,
  • de bodem onder oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld het kanaal, Tungelroysche beek, waterplassen als gevolg van ontgrondingen, enzovoorts,
  • de bermen langs een groot aantal wegen.

De gemiddelde chemische bodemkwaliteit in de gemeente Weert is goed. Dit houdt in dat volstaan kan worden met het landelijk geldende generiek beleid.

Downloads

Bestand Grootte
Bodemfunctieklassenkaart.pdf (3.04 mb)
Bodemkwaliteitskaart Weert.pdf (19.57 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.