Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Bodemverontreiniging, sanering

Heeft u grond in bezit en wilt u hierop bouwen of verbouwen? Of wilt u grond aankopen? Wilt u bodembedreigende stoffen opslaan of grond afvoeren? Dan is het vaak nodig om inzage in de kwaliteit van de grond te krijgen. Dit kan door een bodemonderzoek uit te laten voeren.

Wat moet u doen?

Hoe komt u er achter of bodemverontreiniging aanwezig is op een nog niet onderzocht perceel? Daarvoor kunt u een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau dat aan de kwaliteitseisen voldoet (KWALIBO). Voor het verkennend bodemonderzoek wordt eerst de historie van het perceel bekeken op activiteiten die eventueel bodemverontreiniging veroorzaakt kunnen hebben. Daarna worden grondmonsters genomen die worden geanalyseerd in een laboratorium. De resultaten worden getoetst aan de normen en op basis hiervan kunnen de gebruiks(on)mogelijkheden van het perceel worden afgeleid. De gemeente beoordeelt dus of de bodemkwaliteit voldoende is voor het gebruik ervan. Is het bodemonderzoek correct uitgevoerd en de bodem blijkt niet verontreinigd? Dan kan deze voor het beoogde doel gebruikt worden.

Onderzoeken die niet voldoen aan de regels kunnen door de gemeente worden geweigerd.

Bij ernstige gevallen van bodemverontreiniging is het noodzakelijk om (op termijn) de verontreiniging te laten verwijderen (bodemsanering).

Voorwaarden

Er zijn verschillende manieren waarop u te maken kunt krijgen met bodemonderzoek/bodemverontreiniging: bijvoorbeeld bij het kopen, verkopen, huren, verhuren van onroerend goed, bij het aanvragen van een omgevingsvergunning activiteit bouwen, activiteit milieu of bij gronduitgiftetransacties via gemeente, grondverzet (afvoer) of het toepassen van grond.

Wat heeft u nodig?

  • Resultaten van het bodemonderzoek.
  • Saneringsplan of BUS-melding (bij vervuilde grond).

Tips

  • Als u van plan bent een huis te kopen, vraag dan via de makelaar of de grond schoon is en of er ooit een olietank in de grond is geplaatst.
  • Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Informatie en vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan terecht de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten