Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Bouwen aan een toekomstbestendige huisvesting voor verenigingen en andere gebruikers

Eerste onderzoek afgerond

30-11-2023
Sporthal Aan de Bron.

Sporthal Aan de Bron.

De gemeente Weert heeft een groot en gevarieerd aanbod aan maatschappelijke accommodaties. Denk hierbij aan wijkaccommodaties, verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en scholen. De beheerders en gebruikers van veel van deze accommodaties lopen de laatste jaren tegen verschillende problemen aan. Om te zorgen dat we goede en betaalbare huisvesting voor verenigingen en andere gebruikers behouden, wordt een plan gemaakt voor de toekomst. De gemeente is gestart met in beeld brengen welke gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties er zijn, hoe deze op dit moment gebruikt worden en tegen welke problemen beheerders nu en in de toekomst aanlopen. Vanuit opgehaalde informatie is een eerste beeld met uitgangspunten gevormd, dat nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Lizbeth Steinbach.

"Maatschappelijke activiteiten zijn van groot belang voor onze inwoners. Het zijn de momenten waar mensen samen sporten, recreëren en kunst en cultuur beoefenen. Hier komt de samenleving tot bloei. Dat maakt dat het goed wonen en leven is in Weert. Daarom bouwen we aan een voorzieningenstructuur die hier plek aan biedt, nu en in de toekomst. Met deze inventarisatie is een belangrijke stap gezet."

Wethouder Lizbeth Steinbach

Uitdagingen voor accommodaties

Op dit moment ondervinden gemeente, beheerders en gebruikers van accommodaties verschillende uitdagingen. Sommige accommodaties kunnen beter worden bezet, hebben te weinig vrijwilligers om beheertaken uit te voeren of maken verlies door de hoge kosten en te lage inkomsten. Andere accommodaties zijn sterk verouderd of sluiten qua functionaliteit niet meer aan bij de wensen van gebruikers. Daarnaast ligt er een uitdaging in het duurzamer maken van de gebouwen.

Onderzoek en uitkomst

Beheerders van maatschappelijke voorzieningen zijn door de gemeente bevraagd op thema’s zoals bezetting en problemen waar men in de exploitatie tegenaan loopt. Ook de locaties waar de gemeente eigenaar van is, zijn onderzocht.
Met de opgehaalde gegevens zijn een inventarisatienota en uitgangspunten voor de toekomst opgesteld. Ook gaat de gemeente vooruitlopend op de herijking al aan de slag met het toekomstbestendig maken van een aantal maatschappelijke accommodaties. Het college van B&W legt deze stukken nu voor aan de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van 20 december nemen zij hierover een besluit.

Vervolg proces

Na behandeling in de gemeenteraad neemt het college een besluit over de verdere invulling van het project. Onderdeel van deze invulling is het gesprek met de samenleving.   

Voor meer informatie, zie de pagina 'Gemeenschapsgebouwen'.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten