Lees voor ?

Brandweer stopt met sleutelkluis en -buis

Foto van een sleutelbuis.

Foto van een sleutelbuis.

(Bericht van de brandweer Limburg-Noord)


Voor een snelle toetreding van de brandweer tot gebouwen in onze gemeente wordt op dit moment gebruik gemaakt van sleutelkluizen. Een sleutelkluis is een kluis met een sleutel waarmee toegang verleend wordt tot een gebouw. Deze sleutelkluis is gevestigd aan de buitenkant van een gebouw en kan met een hoofdsleutel geopend worden. In verband met landelijke ontwikkelingen en nadelen aan dit sleutelkluizensysteem heeft Brandweer Limburg-Noord besloten om per 1-1-2026 de hoofdsleutels van de brandweervoertuigen te verwijderen en te stoppen met sleutelkluizen- en buizen voor de toetreding tot gebouwen. Daarom moeten gebouweigenaren en -gebruikers met een directe doormelding naar de Regionale Alarm Centrale in Limburg-Noord kiezen voor een nieuw toetredingssysteem.

Landelijke ontwikkelingen

De brandweer werkt steeds meer op regionaal niveau. Zo rukt de brandweer uit over de gemeentegrens heen, als het adres daar dichterbij is. Hierdoor heeft de brandweer te maken met verschillende sleutels in de eigen regio. Dit vertraagt het werk van de brandweer, omdat niet alle blusvoertuigen alle sleutels hebben. Dit is één van de redenen waarom Brandweer Limburg-Noord vanaf 1 januari 2026 geen gebruik meer maakt van de sleutelkluizen.

Doormelding naar Regionale Alarm Centrale

Gebouwen met niet of minder-zelfredzame personen dienen over een doormelding naar de Regionale Alarm Centrale te beschikken. Bij deze gebouwen is het extra belangrijk dat de brandweer op een snelle en veilige manier kan binnentreden. Het is voor gebouweigenaren en -gebruikers van deze gebouwen verplicht om de brandweeringang bij een brandmelding automatisch te ontsluiten of te ontsluiten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.

Gebouweigenaren en -gebruikers zonder verplichte doormelding naar de Regionale Alarm Centrale kunnen ook maatregelen treffen zodat de brandweer bij een brandmelding snel, veilig en zonder schade aan te richten hun gebouw kan betreden. Gebouwen zonder verplichte doormelding dienen de wijze van toetreding bij een brandmelding aan te geven.

Nieuw toetredingssysteem

Brandweer Limburg-Noord vraagt gebouweigenaren en -gebruikers een keuze te maken voor een nieuw toetredingssysteem. Hierover ontvangen gebouweigenaren en –gebruikers in december 2021 een informatiebrief met meer informatie en mogelijkheden.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de aangekondigde wijziging dan verzoeken wij u contact op te nemen met Brandweer Limburg-Noord via risicobeheersing@vrln.nl.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten