Veiligheid

De gemeente voert de regie op integraal veiligheidsbeleid. Bij integrale veiligheid gaat het zowel om sociale als fysieke veiligheid.
Op www.limburg-veilig.nl staat veiligheidsinformatie over vele uiteenlopende thema's. Dit is een website van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Deze site wordt ook gebruikt tijdens crisissituaties om mensen te informeren en instrueren.

Sociale veiligheid

Bij sociale veiligheid gaat het om dreiging die uitgaat van ´mensen´. Hierbij gaat het om de aanpak van overlast en criminaliteit en het verhogen van het veiligheidsgevoel bij bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente. De volgende onderwerpen zijn beschikbaar:

Hulp bij discriminatie: meld het!

Buurtpreventie

Burgernet en NL-Alert

Buurtbemiddeling

Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

Aanpak huiselijk geweld

Fysieke veiligheid

Bij fysieke veiligheid gaat het om dreiging die uitgaat van ´zaken´. Hierbij gaat het om rampenbestrijding, brandveiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen en verkeersveiligheid. De volgende onderwerpen zijn beschikbaar:

Limburg-Veilig.nl

Als de sirene gaat (website Crisis.nl)

Tips brandveiligheid van uw woning vergroten (website Rijksoverheid.nl)

Tips brandveiligheid (website Brandweer.nl)

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten