Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Hulp bij discriminatie: meld het!

Het kan ingrijpend zijn als je ongelijk wordt behandeld vanwege persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, huidskleur, handicap of seksuele gerichtheid. Discriminatie is bij wet verboden en toch gebeurt het elke dag en overal in onze maatschappij. Het kan overal plaatsvinden en het kan iedereen overkomen. Ook in Limburg, ook in Weert.

Discriminatie melden

U kunt een melding maken als u wordt gediscrimineerd op grond van ras, godsdienst, leeftijd, sekse, handicap of chronische ziekte, seksuele gerichtheid, nationaliteit, burgerlijke staat en levens- of politieke overtuiging.

ADV Limburg

De gemeente heeft de wettelijke plicht om meldingen en klachten van discriminatie te behandelen en te registreren. De gemeente Weert heeft deze wettelijk taak bij de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) ondergebracht. ADV Limburg is een onafhankelijke organisatie op het gebied van discriminatie en ongelijke behandeling. Inwoners van Weert die zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelen, kunnen bij deze voorziening terecht voor het doen van een melding, informatie, advies en ondersteuning. ADV Limburg kan bemiddelen, doorverwijzen, helpen met het doen van aangifte bij de politie of bij het nemen van andere stappen. Belangrijk om te weten is dat zonder toestemming van de melder geen stappen worden ondernomen.

Heeft melden zin?

Melden heeft altijd zin. Alleen door te melden kan er daadwerkelijk iets gedaan worden aan discriminatie. Door te melden helpt u niet alleen uzelf maar kunt u ook voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt.

Waar kunt u discriminatie melden?

Voor hulp bij discriminatie kan contact worden opgenomen met ADV Limburg. Dat kan telefonisch via (043) 321 84 89. Maar hulp kan ook worden gevraagd via het meldformulier op www.advlimburg.nl. ADV Limburg is ook te volgen via Facebook en Twitter.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten