Lees voor ?

Buurtbemiddeling

Soms kunnen kleine ergernissen tussen buurtgenoten uitgroeien tot een geschil of nog erger, ruzie. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast, rommel in de tuin of overhangende takken. Om zo’n situatie te voorkomen, is het beter er met de betrokkenen over te praten. Soms levert dat echter geen resultaat op en kan buurtbemiddeling helpen om er samen uit te komen.

Video van Proteion Buurtbemiddeling met uitleg over hun werkwijze.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

[Muziek]
 
U hebt last van de buren en komt er zelf niet uit, maar u wilt er wel iets aan doen?
 
[Muziek]
 
Neem contact op met buurtbemiddeling. Zij helpen, zodat het niet op ruzie uitloopt.
Even voorstellen: dit zijn Rajan en Mirjam. Ze zijn bemiddelaars . Ze doen dit werk omdat we het belangrijk vinden
dat iedereen prettig woont en zijn speciaal voor dit werk opgeleid.
De bemiddelaars komen bij u langs en luisteren naar uw verhaal. Daarna gaan ze praten met de buurman. Omdat ze onpartijdig zijn en de buurman ook zijn verhaal wil vertellen, laat hij ze binnen. Ze bespreken de situatie en nodigen hem uit voor een gezamenlijk gesprek. 
U ontmoet elkaar op een neutrale plek. Alles wat gezegd wordt, blijft binnen vier muren. De bemiddelaars helpen u te vertellen
wat u dwars zit. Ze zorgen dat het gesprek goed verloopt en iedereen zich gehoord voelt.
Tijdens het gesprek maakt u afspraken met elkaar. Doordat u deze samen opstelt, staat iedereen achter de afspraken. Het is dan ook makkelijker voor beide partijen om zich hieraan te houden.
 
Als u samen een oplossing vindt, werkt dit altijd beter dan opgelegde maatregelen van politie of verhuurder. Bovendien is buurtbemiddeling gratis. 
 
Problemen met de buren? Bel buurtbemiddeling!

Wat is buurtbemiddeling?

Als je problemen hebt met iemand in je buurt kun je zelf contact opnemen met buurtbemiddeling. Het is ook mogelijk dat de woningstichting, je huisarts of bijvoorbeeld de politie buurtbemiddeling inschakelt. In alle gevallen geldt dat deelname aan buurtbemiddeling op vrijwillige basis gebeurt. Je geeft zelf aan of je wel of niet aan de slag wil met buurtbemiddeling en ook degene van wie je overlast ervaart, bepaalt dat zelf. Voorwaarde voor een succesvolle bemiddeling is namelijk dat beide partijen gemotiveerd zijn om er samen uit te komen.

De speciaal opgeleide vrijwilligers van buurtbemiddeling helpen daarbij. Zij zijn onpartijdig en hebben dus geen oordeel over de situatie. Zij regelen een gesprek met jou en jouw buren en onder deskundige begeleiding zoeken jullie samen naar een oplossing. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren apart bij hen thuis. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek, meestal vlak in de buurt. Beide buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal aan elkaar te verduidelijken. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. Buurtbemiddelaars hebben een neutrale plek in het gesprek. Zij zijn er om beide buren te helpen tot een goed gesprek en afspraken te komen. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Weert die een verschil van mening hebben of in een conflictsituatie dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Om gebruik te kunnen maken van Buurtbemiddeling wordt slechts gevraagd om mee te werken aan een werkbare oplossing tussen beide partijen.

Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden: bijvoorbeeld medewerkers van Punt Welzijn, medewerkers van de woningbouwcorporaties, de politie, de gemeente, huisartsen en andere organisaties.

Gratis bemiddeling

Buren en buurtgenoten lossen hun conflicten met elkaar op onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze vrijwilligers zijn allemaal getraind en onafhankelijk. Ze luisteren naar het verhaal van beide partijen en leiden de bemiddeling. De buurtbemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal. Want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf hun conflict oplossen. Buurtbemiddeling is gratis.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Je hebt een conflict met een buurtgenoot waar je zelf niet uitkomt en meldt dat bij buurtbemiddeling.
  • De coördinator bespreekt met jou of het probleem geschikt is voor buurtbemiddeling.
  • Als dat het geval is, schakelt zij twee bemiddelaars in.
  • Zij nemen contact op met de ‘andere partij’ en vragen of die wil meewerken aan buurtbemiddeling.
  • Als je buurtgenoot wil meewerken, komen alle partijen op een neutrale locatie bij elkaar voor een gesprek.
  • De bemiddelaars begeleiden het gesprek en ondersteunen bij het bedenken van een passende oplossing.
  • Na een paar maanden nemen de bemiddelaars contact op om te horen hoe het gaat en of er eventueel nog een gesprek nodig is.
  • Na afloop van het traject ontvang je een tevredenheidsmeting.

Hoe kan ik mij aanmelden?

De gemeente Weert heeft afspraken gemaakt met Stichting Proteion voor de inzet van buurtbemiddeling. Als je buurtbemiddeling wilt aanvragen, als vrijwilliger aan de slag wilt of voor meer informatie, dan kun je dat rechtstreeks doen via de volgende manieren:

Contact

06-20 28 05 76  (Bij geen gehoor kun je de voicemail inspreken)
 info@proteionbuurtbemiddeling.nl
 www.proteionbuurtbemiddeling.nl

Stichting Proteion wordt erkend door en voldoet aan de landelijke criteria van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Meer informatie?

Daarnaast kun je bij algemene vragen of meer informatie over Buurtbemiddeling ook terecht bij de gemeente Weert. Vragen kunnen gesteld worden door contact op te nemen met de gemeente Weert, zie de pagina 'Contact'. Je kunt ook mailen naar veiligheid@weert.nl.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten