Lees voor ?

Economisch beleid

Weert beschikt over een goed vestigingsklimaat in een kennisrijke regio. Toch blijven we niet stil staan. Het economische landschap verandert snel. De opgaven die op ons afkomen worden steeds complexer.

Het zijn opgaven die zich niets aantrekken van de grenzen tussen verschillende beleidsvelden. Dit vraagt om een meer integrale benadering van onze fysieke leefomgeving, waarbinnen economie een van de belangrijke thema’s vormt. Daarom gaan we samen met belanghebbenden een integrale Omgevingsvisie opstellen. Deze visie is voor het fysieke domein de vertaling van de strategische visie Werken aan Weert 2030, die in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

De Omgevingsvisie vervangt straks de Structuurvisie Weert 2025.

Downloads

Bestand Grootte
Herijking Beleid Perifere en Grootschalige detailhandel 2019.pdf (2.59 mb)
Landbouwvisie Weert 2020.pdf (8.19 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten