Economisch beleid

Weert investeert doorlopend in economische uitdagingen, bijvoorbeeld lobbyen bij rijk en provincie voor verbetering van de oost-west verbindingen en verbreding van de A2. Een ander voorbeeld zijn de plannen voor de aanleg van een multimodale haven nabij het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck en het parkmanagement voor bedrijventerreinen dat in regionaal verband is opgezet.

Voor de binnenstad is onder andere beleid ontwikkeld voor gebruik van etages boven winkels.

De gemeente betrekt de ondernemers graag bij beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld via het Make Tech Platform, het Platform Transport en Logistiek en het Platform Recreatie en Toerisme. Een van de speerpunten voor Weert is het behouden van een optimale match tussen beroepsbevolking en werkgelegenheid in de regio.

Een aantal van de actuele beleidsnota’s kunt u hieronder downloaden als pdf-bestand.

Downloads

Bestand Grootte
Horecabeleidsplan.pdf (1.64 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.