Economisch profiel

Winkelend publiek in het centrum van Weert.

Winkelend publiek in het centrum van Weert.

Weert heeft op economisch gebied veel bereikt. Dit is onder andere te danken aan de hoogwaardige kwaliteit en flexibiliteit van het bedrijfsleven en de sterke aanwezigheid van een succesvol Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Daarnaast heeft Weert als vestigingsstad vele kwaliteiten.

Sterkte regio

Kijk naar Weert in geografische zin. Een uitstekende bereikbaarheid door de ligging aan de A2, de nabijheid van internationale luchthavens én een zakenvliegveld, goede spoorverbindingen en de Zuid-Willemsvaart. Weert is aangesloten bij de ‘triple-helix’ organisatie Keyport 2020, en ligt tussen een aantal sterke economische regio’s met elk hun eigen profiel zoals Brainport Eindhoven, Agrifood Capital, Greenport Venlo, de Campussen in Zuid-Limburg en de Vlaamse Ruit. 

Wonen

Interessant is ook het aantrekkelijk woonklimaat. Momenteel heeft Weert 50.000 inwoners en dit aantal blijft, tegen de trend in, groeien. Van deze inwoners beoordeelt 78% Weert met een ‘goed’ of een ‘uitstekend’. Wat opvalt, is dat in Weert, ten opzichte van het gemiddelde in Limburg en Nederland, relatief veel gezinnen met kinderen wonen. Weert bestaat voor 22,9% uit bos en natuur en beschikt bovendien over een uitgestrekt buitengebied met hoogwaardige landbouwgebieden en kleinschalige cultuurlandschappen.

Vestigen

In Weert behoort 92% van het aantal bedrijven tot het midden- en kleinbedrijf. Voor ieder type ondernemer biedt Weert een goede diversiteit aan vestigingslocaties en bedrijfsruimten. Per 2019 is circa 60 hectare grond direct beschikbaar voor uitgifte ten behoeve van bedrijven. De toegevoegde waarde die in Weert wordt gegenereerd bedraagt in totaal circa €1,9 miljard, waarvan €481 miljoen (25%) door de industrie, €336 miljoen (18%) door de groothandel en €325 miljoen (17%) door de zakelijke dienstverlening. 

Maakindustrie

De maakindustrie is sterk vertegenwoordigd in weert (18,5% van de werkgelegenheid). Deze sector is niet alleen op zichzelf belangrijk, maar is tevens aanjager voor ontwikkelingen en innovaties in andere sectoren zoals agro-food, biobased economy, zorg en logistiek. De logistieke sector groeit gelijkmatig. bijvoorbeeld met de logistieke Mill Campus op Kampershoek 2.0. Met de agro-food sector heeft Weert een economisch perspectief dat in groter regioverband(Brainport 2020) tot een positie van wereldleider kan leiden.

Duurzaamheid

In het kader van duurzaam wonen, ondernemen en mobiliteit heeft Weert de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. De gemeente zet, conform het Beleidskader Duurzame ontwikkeling.
Weert, in op een energieneutrale stad in 2050. Duurzaamheid is echter meer dan alleen energieneutraal zijn. Weert streeft ook naar een duurzame leef-, woon- en werkomgeving door het creëren van een klimaatbestendige, vitale stad. 

Onderwijs

In Weert heeft bijna iedere wijk een basisschool of brede school. Ook zijn er kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op het gebied van voortgezet onderwijs. Deze scholen van LVO-Weert hebben officieel de status van ‘Topsport Talentschool’. Ook is er één MBO school aanwezig en zijn er in een straal van 50 kilometer vier academische opleidingscentra te vinden. Binnen een iets ruimere cirkel liggen ook nog de universiteiten van Luik, Leuven en Aken. Een groot aantal studierichtingen op HBO-niveau zijn ook in de buurt te vinden (Eindhoven, Tilburg, Heerlen, Sittard, Venlo, Helmond en Maastricht). 

Voorzieningen

Ten slotte zijn ook de overige voorzieningen binnen handbereik. Zo heeft Weert een prachtige historische binnenstad met theaterpodia en een grote variatie aan horeca en winkels, een zorgsector die verantwoordelijk is voor 4000 banen en goede sportfaciliteiten. En last but not least, Weert is een echte paardenstad.