Lees voor ?

Erepenningen / Ereburgers / Hofleveranciers

Op deze pagina zie je wie er tot Ereburger van de gemeente Weert is benoemd en wie de Erepenning of Penning van Verdiensten heeft ontvangen. Ook staat hier uitleg over de criteria voor het toekennen van deze eretitel en penningen.

Erepenning / Ereburgers

Erepenning gemeente Weert in een doosje

Het ereburgerschap van de gemeente Weert wordt in uitzonderlijke gevallen toegekend aan natuurlijke personen. Rechtspersonen of groepen kunnen geen Ereburger worden. Wel ontvangen zij in uitzonderlijke gevallen de Erepenning van de gemeente Weert.
Voor een overzicht van de Ereburgers en uitgereikte Erepenningen, zie de lijst onderaan deze pagina.

Bij het toekennen van het ereburgerschap of de Erepenning gelden deze criteria:
 • De minimale termijn van verdiensten is 30 jaar. Dit is verder afhankelijk van de aard en inzet;
 • Er ligt een relatie met Weert. Dat kan de oorspronkelijke relatie zijn (geboortestad) of een sterke relatie met de stad (dat blijkt uit de verdiensten). Denk dan aan een niet-Weertenaar of niet-inwoner van Weert die op een bepaalde manier uitzonderlijk veel voor Weert heeft betekend;
 • De verdiensten zelf hebben bij uitstek een sterke relatie met Weert. Dit houdt in de meeste gevallen (dus niet altijd) in dat het gaat om uitzonderlijke verdiensten van Weertenaren voor de gemeente Weert op alle gebieden. Dus ook op het gebied van werkenden en deelgebieden waarvoor geen specifieke onderscheidingen gelden;
 • Raadsleden die 20 jaar of langer in de gemeenteraad hebben gezeten, kunnen in aanmerking komen. Maar dan moeten er ook verdiensten op terreinen buiten de gemeenteraad liggen. Daarbij wordt de naam van de gemeente positief of waardig uitgedragen. Alleen een lange raadsperiode is niet genoeg om het ereburgerschap te krijgen;
 • Komt iemand voor dezelfde verdiensten in aanmerking voor een (hoge) Koninklijke Onderscheiding? Of heeft die voor dezelfde verdiensten al een (hoge) Koninklijke Onderscheiding gekregen? Dan kan ook het ereburgerschap worden toegekend;
 • Een groep personen kan geen Ereburger worden. Om toch een groep te eren of waarderen, kan aan één persoon namens die groep de Erepenning worden toegekend. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1982. Toen kreeg Pater Cyrillus een Erepenning voor de paters en broeders Franciscanen;
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit wie Ereburger wordt en wie een Erepenning krijgt.

Overzicht ereburgers (erepenning) vanaf 1959
Naam Uitgereikt

P.J.A. Moors

10-05-1959

P.M.E. Haars

14-01-1962

P.M.E. Haars

14-01-1962

A.M.L. Omloo

31-03-1963

J.G.A. Vaessen

18-07-1964

P.J.F. Coenen

26-07-1964

P.H.J.J. Strijbos

31-03-1968

P. v.d. Laar (Zuster Embertine)

01-03-1969

H.A.C.M. van Grunsven (Oud-burgemeester)

31-03-1969

E.W.P. Saes-Gabrieel

30-04-1971

J.H.Ch. Persoon

16-07-1971

L (Lei). Stals
(overleden 22-6-2017)

26-01-1972

Broeder Remund Pennings

23-06-1973

Mr. St.H.F. Smeets

30-08-1974

W.F.J. Litjens

30-08-1974

J.J. Biemans

11-01-1975

J.C. Hupperetz

27-07-1975

Zuster Joanna Berden
(Als representant van de Zusters Ursulinen)

02-05-1976

J.J.M.A. van der Velden

01-09-1976

H.P.C. Maas

28-11-1976

W.J.G. van Bommel

01-01-1977

H.A.F. Beelen

31-08-1978

F.A.A.H. Breekpot

24-11-1978

J.H. Adriaens

20-04-1979

F.J.H. Weekers

11-03-1980

H.E. Smeets

04-06-1980

Broeder Wendel Jordans

20-12-1980

J.P.J. Peeters

30-01-1981

L.W. van Lammeren

31-08-1981

Pater Cyrillius de Lange
(Als representant van de Paters Minderbroeders.)

02-07-1982

M.M.L. de Borgie

26-08-1982

Mr. Th.P.M. van Osta

21-12-1984

C.J.E.M. van Berkcel
(Oud-burgemeester Stramproy.)

1984

J.M.A. Coenen

17-11-1985

G.P.W. van Tuel
(Oud-deken.)

02-04-1989

J.M. van Hoef

20-12-1990

Mr. J.L. Matti
(Oud-burgemeester.)

20-04-1991

Ing. H.M.J. Steeghs
(Oud-wethouder, overleden op 10-7-2019)

31-03-1994

P.J.R.L. Verheggen
(Oud-wethouder.)

20-05-1994

Pater Egidio Söntjens
(Als representant van de Weerter Missionarissen.)

05-09-2000

A.J.L. Heijmans
(Oud-wethouder.)

07-05-2002

Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
(Hebben de basis gevormd voor het St.Jans Gasthuis.)

21-04-2002

Zusters van de Congregatie van Christus Verlosser
(Hebben de basis gevormd voor het zorgcentrum 'Rust in Roy'
en het Groene Kruis Stramproy.)

16-08-2003

W.A. van der Valk
(Oud-deken.)

31-08-2003

J.I.J. Henkens
(Oud-raadslid.)

03-05-2004

Paters van de Heilige Geest
(Hebben mede de basis gevormd voor de Philips van Horne Scholengemeenschap
en daarnaast ook actief op het gebied van sociaal werk en zielzorg.)

12-09-2004

E.S. Raatjes
(Initiatiefnemer evenementen en beschermheer van muziekgezelschappen.)

25-11-2012

F.L.J.A.Adriaens
(Oud-raadslid)

25-03-2014

H.A. Litjens
(Oud-wethouder.)

09-12-2016 

Zusters Birgittinessen
(175 jaar in Weert)

21-07-2018

H.L.H. Notermans
(Pastoor Stramproy)

25-08-2019

Kantonnale Schuttersbond 'Eendracht Maakt Macht' Weert en omstreken

16-10-2021

Brandweer Weert
(300-jarig bestaan)

06-01-2024

Penning van Verdiensten

Penning van Verdiensten

De Penning van Verdiensten wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend aan (een groep) natuurlijke personen of rechtspersonen.
Voor een overzicht van de uitgereikte Penningen van Verdiensten, zie de lijst onderaan deze pagina.

Bij het toekennen van de Penning van Verdiensten gelden deze criteria:

 • De minimale termijn van verdiensten is 10-15 jaar. Dit is verder afhankelijk van de aard en inzet;
 • Een inwoner van de gemeente Weert kan eventueel eerder in aanmerking komen;
 • Belangrijk zijn brede of maatschappelijke verdiensten;
 • Bovenwijkse of bovendorpse inzet is niet verplicht;
 • De verdiensten zelf hebben bij uitstek een sterke relatie met Weert. Dit houdt in de meeste gevallen (dus niet altijd) in dat het gaat om uitzonderlijke verdiensten van Weertenaren voor de gemeente Weert op alle gebieden. Dus ook op het gebied van werkenden en deelgebieden waarvoor geen specifieke onderscheidingen gelden;
 • Aftredende raadsleden komen in aanmerking wanneer zij 20 jaar of langer in de gemeenteraad hebben gezeten;
 • Komt iemand voor dezelfde verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding? Of heeft die voor dezelfde verdiensten al een Koninklijke Onderscheiding gekregen? Dan wordt de Penning van Verdiensten zeer terughoudend toegekend;
 • Een vereniging komt in aanmerking als de naam van de gemeente Weert voor een langere periode (40 jaar of langer) positief of waardig wordt uitgedragen. Daarnaast houdt de vereniging tijdens deze periode belangrijke culturele waarden in stand. En de vereniging biedt aan velen de gelegenheid tot (sportieve) ontspanning en/of het onderhouden van sociale contacten;
 • Een sportvereniging die (lands)kampioen wordt, krijgt niet per definitie een Penning van Verdiensten. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op 25 januari 2005 besloten;
 • Verenigingen die 75 jaar bestaan kunnen een Penning van Verdiensten toegekend krijgen. Bestaat de vereniging langer dan 75 jaar? Dan kan de Penning van Verdiensten bij het eerstvolgende jubileum worden toegekend. Ook dit staat in het besluit van 25 januari 2005;
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit wie de Penning van Verdiensten krijgt.

Overzicht penning van verdiensten (natuurlijke personen) vanaf 1975
Naam Uitgereikt

J.H. van den Broek

27-05-1975

P.J.H, van Hoef

07-05-1976

L.A. Kollée

15-05-1976

A.L.H. Geybels

17-10-1976

H.F.Th. Merckx

17-10-1976

W.M.J. Teeuwen-Vercoelen

17-10-1976

J.M.P. van den Dungen

04-03-1977

A.H.M. Steuten

14-08-1977

C.J.F. Persoon

15-08-1977

A.W.J. Dignouts

09-09-1977

P.F.H. Theunissen

17-09-1977

W.J.C.M. Kneepkens

17-09-1977

P.F.J. Everaerts

19-11-1977

H.S.M. Janssen

17-12-1977

J.Th. Bogie

28-04-1978

P.J.M. Rietjens

27-05-1978

Ch.H. Cuypers

31-08-1978

J. van den Berg
(Overleden op 8-9-2018)

31-08-1978

H.J. van den Berg

22-10-1978

Th.A.W. Merkus

14-10-1978

J.C. van Haaren (Zr Calixtus)

01-04-1979

P.J.M. Geelen

28-04-1979

A.A. Goossens

11-08-1979

J.H. Stultiens

11-08-1979

J.H. Aquarius

20-12-1979

J.W.M. Poell

18-01-1980

W.M.J. Poell

18-01-1980

S. Hendrickx-Vandermeulen

25-10-1980

G.M.P. Teunissen

30-10-1980

H.J.L.M. Peerlings

16-04-1982

H.J. Sweron

26-08-1982

H.W. Sterenberg

26-08-1982

G.H. Barents

18-09-1982

H.W. Weekers

10-12-1982

P.J.A.M. Kessels

17-06-1983

A.A.J. Denessen
(overleden 15-10-2015)

07-10-1983

J.P. Poland (Br. Constans OFM)

28-10-1983

Mw. H.J. van Kuyk-Blommesteyn

22-12-1983

P.M. Verkennis

26-05-1984

G.H. Litjens

08-06-1984

J.G. Swinkels

08-10-1984

P.L.H. Dentener

08-02-1984

P.M.R Verstappen

25-06-1985

L.W. Kanters

21-09-1985

W.M. Steijvers

21-09-1985

P.G. Peters

24-04-1986

F.A.J. Lemmers

24-04-1986

J.H. Hendriks

24-04-1986

G.L. Neijnens

25-05-1986

L.J.J. Janssen

21-05-1987

P.F. Hermans
(overleden op 22 juni 2015)

15-03-1988

P.J. Neijnens

18-06-1988

J.H. van Hunsel

19-11-1988

J.H. Vries

16-10-1989

Th.J. Blommers

04-09-1989

J.L.M. Hommen

15-09-1990

J.H. Tullemans

09-11-1990

H.M.J. Nijnens

17-11-1990

S.M.S. Coolen-Meulendijks

20-12-1990

H.J.F. van den Broek
(overleden 17-12-2013)

12-01-1991

P.F.M. van Lierop

27-02-1992

F.L. Smeets

22-02-1992

E.M. Vanhees

17-09-1992

A.M.C. van der Varst

01-11-1992

J.H. Kirkels

08-01-1993

H.H.E. Jacobs

02-05-1993

M.C.B.A. Lempens-Wouters

30-09-1993

J.W.M. Creemers

07-05-1994

M.E.J. Gelders

03-11-1994

G.W.F. Neijgh van Lier

27-01-1995

J.M.A. Kollée

13-08-1995

Schuttersbond Eendracht Maakt Macht

29-06-1996

W.G.M. Bouten

02-05-1997

H.H. Geuskens

29-06-1997

H.J. Houben

18-12-1997

W.J.G. Derckx

02-01-1998

G.J.A. Marechal

23-09-1998

W.J.J. van Lierop

23-11-1999

P.J.M. Kessels

13-05-2000

W.A. Berghuis

13-06-2001

A.A. Braam

12-03-2002

A.A.J.C. Schouwenaars

12-03-2002

J.J.H. Cuypers

07-05-2002

L.W.H. Beelen
(Oprichter Bibliotheek Tungelroy)

23-10-2005

J.J.M. Berckmans
(Oud-raadslid, overleden op 18-7-2020)

16-03-2006

A.M.P Stribos
(Fotograaf)

04-02-2007

J.A. Hoes
(Zanger)

19-04-2007

L.J.W.M. (Bèr) Moonen
(Voorzitter LOZO, overleden op 21 april 2017)

15-09-2007

G.l.A.M. Peijs
(Bij zijn afscheid als directeur zorginstelling)

11-09-2009

H.S. Ceelen
(Bij zijn afscheid als lid van de sportraad)

08-05-2012

P.J.J. Van Dael

13-10-2012

G. Saes, namens de EHBO vereniging
Stramproy-Tungelroy
11-04-2014
Kolonel A. (Ton) Nijkamp
(Zette zich tot het uiterste in voor het behoud van de Koninklijke Militaire School (KMS)
in Weert en daarmee voor het behoud van de Van Hornekazerne).
19-12-2014
Dansschool Fresh 06-01-2017

V.J.J.M. (Victor) Goumans
(Bij zijn afscheid als voorzitter van de Wijkraad Leuken)

02-06-2017

Sociëteit Amicitia, in de persoon van president Peter van Wegberg
(175-jarig bestaan van Sociëteit Amicitia)

15-10-2017

RKTVV Crescentia, in de persoon van Wim Kiggen
(75-jarig bestaan van RKTVV Crescentia)

31-03-2018

FC Oda, in de persoon van Math Smeets
(75-jarig bestaan van FC Oda)

31-05-2019

Scheidsrechtersvereniging Weert, in de persoon van Jacques Dings
(75-jarig jubileum van de Scheidsrechtersvereniging)

14-09-2019

Voetbalvereniging DESM, in de persoon van Hugo Lammers
(75-jarig jubileum)

25-09-2020

Voetbalvereniging Brevendia, in de persoon van Fred Kurvers 
(100-jarig jubileum)

04-09-2022

Rederij Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen (WijGuLa), in de persoon van mevrouw Antoinette van Raay
(Voor het 55 jaar belangenloos verzorgen van een schip bij de Sinterklaasintocht in Weert)

13-11-2022

Voetbalvereniging SV Altweerterheide, in de persoon van Gerard Kessels 
(75-jarig jubileum)

24-06-2023

Scouting Sint Rumoldus (75-jarig jubileum)

18-11-2023

Van Hornepenning

De Van Hornepenning is geïntroduceerd in 2018, het Van Horne Jaar. Deze nieuwe penning wordt door het college van burgemeester en wethouders als blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend aan hen die zich, in maatschappelijke of culturele zin of anderszins verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Weert of haar inwoners.

Van Hornepenning.

Overzicht Van Hornepenning (vanaf 2018)
Naam Uitgereikt

P.J.M. (Peter) Korten 

18-03-2018

A.F. (Frans) van Eersel (bij zijn afscheid als wethouder)

15-06-2018

M. (Miriam) Goudberg

09-11-2018

J. (Jan Karel) Jobse

18-04-2019

Koor Giocoso

21-09-2019

F. (Frank) Steijns (stadsbeiaardier)

09-11-2019

J. (Jozé) Moonen
(overleden op 9-2-2020)

06-02-2020

P. (Peter) Gloudi

22-07-2021

T. (Tjeu) Snoek

24-10-2021

Y. (Yvonne) Vaes

13-04-2022

J. (Joost) Welten

17-10-2023

R. (Rodinde) Rutjens

09-12-2023

Koninklijke Erepenning

Koninklijke Erepenning.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.
Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

Overzicht Van Hornepenning (vanaf 2018)
Naam Uitgereikt

Fanfare Sint Willibrordus Stramproy (100-jarig bestaan)

28-06-2009

Voetbalvereniging Brevendia Stramproy (100-jarig bestaan)

02-07-2023

Mannenkoor Eendracht Swartbroek (100-jarig bestaan)

17-12-2023

Hofleverancier

Koninklijke Erepenning.

De Koning kan het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn.

(Foto: WeertDeGekste.nl)

Overzicht Van Hornepenning (vanaf 2018)
Naam Toegekend

Adriaens Molenbouw B.V.

18-04-2005 

Jos Poell Verkoopmaatschappij B.V.

12-06-2015

Wijnhandel Leon Colaris B.V.

23-12-2022 

Verkoelen Dakspecialisten B.V. 23-12-2022 

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of iemand voordragen? Neem dan contact op met Monique Hulsbosch via (0495) 575 000 of m.hulsbosch@weert.nl.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten