Koninklijke onderscheiding aanvragen

Kent u iemand uit uw omgeving die naar uw mening voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kan een decoratievoorstel worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van degene die voor een decoratie wordt voorgesteld.

Nieuw: In 2020 deelt de gemeente Weert voor het eerst kinderlintjes uit.

Hoe gaat een aanvraag?

 • Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de burgemeester of de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel.
 • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning.
 • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de civiele orden.
 • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding.
 • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.
 • Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd wat u kunt doen.

Wanneer moet ik een voorstel indienen?

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 'lintjesregen' voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juni in het jaar ervoor bij de gemeente in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren naar de gemeente sturen.

Hoe vraag ik het aan?

In het voorstel-formulier voor een koninklijke onderscheiding geeft u onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wie moet er een lintje ontvangen? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten.
 • Om welke bijzondere verdiensten gaat het? Geef een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten.

Aanvraag

U dient een aanvraag in bij de afdeling Kabinetszaken van de gemeente waar de kandidaat woont. Daar wordt het voorstel gecontroleerd. De burgemeester brengt dan een advies uit aan de Commissaris van de Koning. Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden. Deze geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website lintjes.nl. Daar vindt u alle informatie over Nederlandse onderscheidingen. Aanvragen voor onderscheidingen kunt u alleen schriftelijk indienen.

Meer informatie

Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om eerst telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de gemeente Weert. U kunt contact opnemen met mevr. M. Hulsbosch, tel. (0495) 575 438, e-mail: m.hulsbosch@weert.nl.

Voorwaarden

Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid - de zogenaamde 'lintjesregen' - van het volgend jaar (dat is de dag vóór Koningsdag) moeten echter al uiterlijk in de zomer van dit jaar zijn ingediend.
Het decoratievoorstel voor tussentijdse onderscheidingen moet 5 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.
Meer informatie vindt u op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden.