Lees voor ?

Europese subsidie project 'Natuur-inbouw'

Vleermuis op een boom.

Vleermuis op een boom.

Gemeente Weert is partner van het project Natuur-inbouw, gefinancierd door het fonds voor ruimtelijke ontwikkeling Interreg Vlaanderen-Nederland, vanuit de Europese Unie. Dit project kent zowel Nederlandse als Vlaamse partners en heeft als doel om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven bij het klimaatbestendig maken van onze gebouwen. In de gemeente Weert worden tien demonstratieprojecten aangelegd, waarvan er twee inmiddels zijn afgerond.

Er wordt in het project onderzoek gedaan naar bestaande faunavriendelijke maatregelen in natuurinclusieve bouwprojecten. Daarnaast worden nieuwe bouwtechnieken en materialen ontwikkeld en geoptimaliseerd. Ook is er aandacht voor het opleiden en bijscholen van o.a. projectontwikkelaars, bouwers, architecten en beleidsmedewerkers. Om doelgroepen te inspireren voor natuurinclusief bouwen worden demonstratieprojecten uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen, zowel bij nieuwbouw, herinrichting als renovatie. Om ervoor te zorgen dat natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal wordt en voor iedereen toegankelijk is, wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van methodieken en tools voor draagvlak en participatie.

De gemeente Weert zal tien demolocaties aanleggen waar faunavriendelijke maatregelen worden toegepast voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Twee hiervan zijn reeds opgeleverd. Bij het stadhuis zijn aan de zijgevel 12 nestkasten ingebouwd voor gierzwaluwen. Bij de kinderboerderij zijn 9 nestkasten voor huismussen ingebouwd. De overige demolocaties worden in de komende periode onderzocht.  

De lessen uit het project kunnen ook worden toegepast bij particuliere woningen. Wil je meer informatie over natuurinclusief bouwen, dan kun je contact opnemen via een e-mail aan met heerlijk@weert.nl voor een vrijblijvend advies.

Logo van Interreg.

Het project loopt van 1 september 2023 tot 31 augustus 2026. De deelnemende organisaties uit Vlaanderen zijn APB Kamp C, Blenders VZW, Embuild Vlaanderen, Hogeschool PXL, Natuurinvest, Natuurpunt Studie, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Vlaamse overheid en Buildwise. De deelnemende organisaties uit Nederland zijn: Gemeente Breda, Gemeente Goes, Gemeente Middelburg, Gemeente Terneuzen, Gemeente Weert, Provincie Zeeland, Technische Universiteit Eindhoven en Vogelbescherming Nederland.

 Voor meer informatie over het project, zie de projectwebsite van Interreg.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten