Lees voor ?

Gebiedsvisie Keent en Moesel

De Gebiedsvisie Keent en Moesel is op 8 februari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel werken we aan het centrumgebied Moesel waar u wellicht naar toe gaat voor boodschappen, medische voorzieningen, ontspanning en andere zaken.

Uw mening over zaken als het winkelaanbod, parkeren, veiligheid, gebruik van de maatschappelijke accommodatie vinden we belangrijk. Daarom hebben we in oktober we alle inwoners van de wijken Keent, Moesel en Graswinkel uitgenodigd om een vragenlijst over het Centrumgebied Moesel in te vullen. Aan dit onderzoek hebben ongeveer 700 mensen deelgenomen. We willen iedereen die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen van harte danken hiervoor.

Op dit moment zijn we bezig met het verwerken en analyseren van de enquêtes. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan later dit jaar bekend. Vanzelfsprekend delen we deze resultaten met u. Uw inbreng wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Centrumgebied Moesel en die van de toekomstige Maatschappelijke Voorziening.

Nogmaals dank voor uw inbreng.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten