Keent - Moesel

Samen met inwoners van de wijken Keent en Moesel maken de gemeente Weert en Wonen Limburg een plan om deze wijken klaar te maken voor de toekomst. Eén onderdeel hiervan is de aanpak van de 650 verouderde portieketage woningen. Ook willen we de openbare ruimte, zoals de straten, trottoirs, speeltuintjes en plantsoenen opknappen. Daarnaast nemen we het winkelaanbod, de maatschappelijke voorzieningen, de horeca, het openbaar vervoer, de sportgelegenheden, de kerk en de moskee mee in deze wijkaanpak. Kortom, we kijken naar het totaalplaatje.

Het plan om de wijken klaar te maken voor de toekomst is nu gereed en vormgegeven in de publieksversie van de gebiedsvisie voor Keent en Moesel. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden. De gehele gebiedsvisie is daar ook te vinden. De onderzoeken die er voorafgaand aan zijn uitgevoerd, zijn daar ook te downloaden.

We werken aan Keent & Moesel

Ons doel is om samen met u te werken aan aantrekkelijke woonwijken voor nu, en klaar voor de komende generaties. We zijn hiervoor al in gesprek gegaan met de bewoners van de 650 portieketage woningen. Voordat het coronavirus uitbrak hebben we huisbezoeken afgelegd en de bewoners een aantal vragen gesteld.

Na de huisbezoeken is de volgende stap genomen: alle huishoudens (ruim 2500) in Keent en Moesel hebben in mei/juni de gelegenheid gehad een vragenlijst in te vullen. Hoe denkt u over uw wijk, uw leefomgeving, uw buurt en uw huis?

Ruim 30% van de inwoners van Keent en Moesel heeft deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten zijn te zien in de samenvatting die hieronder te bekijken is (of te downloaden onderaan deze pagina). Deze resultaten worden meegenomen in de gebiedsvisie én ze worden voorgelegd aan de commissie en gemeenteraad. Kortom: uw stem wordt gehoord en gezien.

Infographic van het onderzoek.

Samenvatting bewonersonderzoeken, 
Klik voor een grotere versie of download de afbeelding.

Blijf op de hoogte!

We houden u op de hoogte via deze site, maar ook via andere kanalen. We zetten meerdere middelen in om u te bereiken, want we willen graag met u in contact én gesprek blijven.

Hoplr

Inwoners van Keent en Moesel kunnen bijvoorbeeld via een digitaal buurtnetwerk (genaamd Hoplr) in gesprek met buren, gemeente en Wonen Limburg over de resultaten van het onderzoek, de gebiedsvisie en de verdere plannen in de wijk. Hoplr is een gratis en reclamevrij netwerk waar buren gemakkelijk berichten kunnen plaatsen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. De gemeente en Wonen Limburg gaan het platform gebruiken om berichten te plaatsen over de ontwikkelingen in Keent en Moesel, bijvoorbeeld over wegafzettingen en onderhoud aan groen. Maar ook om de buurt mee te laten denken over nieuwe initiatieven en samen te werken. 

Hoe schrijft u zich in? Inwoners van Keent en Moesel ontvangen een brief met een buurtcode. Download de mobiele app of surf naar www.hoplr.nl en vul uw adres en de ontvangen buurtcode in. 

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar keentmoesel@wonenlimburg.nl We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Hierboven wordt een Vimeo-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Vimeo bekijken.