Lees voor ?

Keent - Moesel

Logo voor 'Keent-Moesel'.

Update juni 2022

Op woensdagavond 25 mei presenteerde het projectteam Keent-Moesel tijdens een goed bezochte inloopbijeenkomst de plannen voor de woningbouwlocaties JOP J.W. Frisolaan en Zevensprong.
Omwonenden hadden vragen over de plannen, bouwhoogtes en groen op de locaties. Er werden ook veel goede ideeën en wensen meegegeven over de woningbouwplannen, verkeer en parkeren, zowel nabij de locaties alsook op andere plekken in de wijk.
De presentaties en het verslag, sfeerimpressie en vervolgplanning zijn de te downloaden onderaan deze pagina.

Update april 2022

Medio april hebben alle huishoudens in de wijken Keent, Moesel en Graswinkel een bewonersupdate (pdf-bestand) ontvangen namens Wonen Limburg en de gemeente Weert. Op deze overzichtelijke tijdlijn staat de planning voor de komende periode wat betreft werkzaamheden en informatiesessies. Zo ziet u bijvoorbeeld dat 19 april startdatum is/was voor de sloop van het Microhalcomplex. De update was kort en met plaatjes. De volledige en uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden en informatiemomenten treft u aan in deze brief (pdf-bestand). 

Bewonersonderzoek

Graag delen we alle resultaten van het bewonersonderzoek dat eind 2021 is gehouden in de wijken Keent, Moesel en Graswinkel. Ruim 600 mensen hebben deze vragenlijst ingevuld. Het eindrapport is te downloaden via deze link (pdf-bestand). 

Zoals u ziet staat er de komende tijd veel te gebeuren in Weert Zuid. Bij voldoende interesse starten we met een nieuwe serie digitale nieuwsbrieven over de zaken die spelen in Weert Zuid. Op die manier willen we u graag blijvend van informatie voorzien. Als u interesse heeft in deze nieuwsbrief, meldt u dan aan op de pagina 'Nieuwsbrief' door het invullen van uw mailadres of stuur een bericht aan communicatie@weert.nl, onder vermelding van 'Nieuwsbrief Weert Zuid'.

Gebiedsvisie

De Gebiedsvisie Keent & Moesel is op 8 februari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel werken we aan het centrumgebied Moesel waar u wellicht naar toe gaat voor boodschappen, medische voorzieningen, ontspanning en andere zaken.

Uw mening over zaken als het winkelaanbod, parkeren, veiligheid, gebruik van de maatschappelijke accommodatie vinden we belangrijk. Daarom hebben we in oktober we alle inwoners van de wijken Keent, Moesel en Graswinkel uitgenodigd om een vragenlijst over het Centrumgebied Moesel in te vullen. Aan dit onderzoek hebben ongeveer 700 mensen deelgenomen. We willen iedereen die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen van harte danken hiervoor.

Op dit moment zijn we bezig met het verwerken en analyseren van de enquêtes. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan later dit jaar bekend. Vanzelfsprekend delen we deze resultaten met u. Uw inbreng wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Centrumgebied Moesel en die van de toekomstige Maatschappelijke Voorziening.

Nogmaals dank voor uw inbreng.

Aanpak riolering fase 1

De gemeente heeft een ontwerp laten opstellen voor vervanging van de riolering en de herinrichting van Moesel 1e fase.  Het plan is een uitwerking van de opgehaalde informatie tijdens de diverse bewonersavonden in 2019 en 2020, de noodzakelijke vervangingswerkzaamheden van de riolering en de wateropgave in Moesel. Voor meer informatie over het plangebied kunt u terecht op de website van Plangroep Heggen. De tekeningen zijn in te zien onder het kopje “plannen”.

Het gebied omvat de volgende straten:

 • Henricus Woutersstraat
 • Poldermansstraat
 • Victor de Stuersstraat (m.u.v. de kruising)
 • Beatrixlaan (gedeeltelijk, rijweg helemaal)
 • Louise de Colignystraat
 • Charlotte van Bourbonstraat
 • Anna van Burenstraat
 • Willem de Zwijgerstraat
 • Anna van Saksenstraat
 • Christinelaan
 • Johanna van Stolbergstraat
 • Margrietlaan (gedeeltelijk)
 • Willem de Rijkestraat
 • Bernhardlaan
 • Irenelaan (gedeeltelijk)
 • Jan de Oudestraat
 • Johanna van Polanenstraat
 • Engelbrechtstraat
 • Ernst Casimirstraat (gedeeltelijk)
 • Nassaulaan 

Om voldoende opvang van hemelwater te kunnen bieden wordt het overtollige hemelwater van Moesel fase I naar de vijver in Graswinkel gebracht. Een gedeelte van de werkzaamheden vindt dan ook plaats in het wijkpark van Graswinkel. Bij deze werkzaamheden worden ook het hemelwater van de directe omgeving opgevangen, om hiermee het risico op overlast elders in de wijk te beperken. Wilt u meedenken over de concretere inrichting van het wijkpark? Geef dan uw contactgegevens aan mevr. B. Eggelen, per e-mail b.eggelen@weert.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0495) 575 000.

Informatiemoment

Wij zouden het plan graag aan u toelichten tijdens een inloopavond. Helaas is dat, vanwege de geldende maatregelen rond COVID-19, op dit moment niet mogelijk. Op 18 februari is het ontwerp gepresenteerd tijdens een infobijeenkomst aan de raad. U kunt deze presentatie terugkijken via deze link (zie agendapunt 7).
Het plan is ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De behandeling van het plan vindt plaats tijdens de raadscommissie Ruimte en Economie op 31 maart aanstaande. Dit is live te volgen via internet via deze pagina
De definitieve agenda met verwachte aanvangstijd van het onderwerp volgt nog. Wilt u de behandeling van de raadscommissie graag terugkijken? Gebruik dan dezelfde link en kies voor agendapunt Wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase.

Vervolg

Na behandeling van het ontwerp in de commissie neemt de raad op 14 april een besluit op het ontwerp. Bij goedkeuring op het ontwerp start de aanbestedingsprocedure. Deze periode duurt ongeveer 4 tot 6 maanden. Na het doorlopen van deze procedure wordt een aannemer geselecteerd. Als de aannemer bekend is, wordt een planning opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Heeft u tips of ideeën?

U als wijkbewoner heeft misschien goede ideeën over hoe u het liefst op de hoogte wordt gehouden over de plannen. Of wilt u bij de communicatie helpen? Laat het ons weten per mail, telefoon, via website of Hoplr. We komen graag in contact met u. De contactgegevens staan hieronder. 

Buurtapp Hoplr

Inwoners van Keent en Moesel kunnen bijvoorbeeld via een digitaal buurtnetwerk (genaamd Hoplr) in gesprek met buren, gemeente en Wonen Limburg over de resultaten van het onderzoek, de gebiedsvisie en de verdere plannen in de wijk. Hoplr is een gratis en reclamevrij netwerk waar buren gemakkelijk berichten kunnen plaatsen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. De gemeente en Wonen Limburg gebruiken het platform om berichten te plaatsen over de ontwikkelingen in Keent en Moesel, bijvoorbeeld over wegafzettingen en onderhoud aan groen. Maar ook om de buurt mee te laten denken over nieuwe initiatieven en samen te werken.

Hoe schrijft u zich in voor Hoplr?

Inwoners van Keent en Moesel hebben een brief ontvangen met daarin een buurtcode. Download de mobiele app via de Google Play Store  of Apple App Store) of surf naar www.hoplr.nl en vul uw adres en de ontvangen buurtcode in. Geen brief ontvangen of de brief kwijtgeraakt? Geen probleem! Je kan ook zonder code registreren. Dan kies je tijdens het inschrijvingsproces voor 'Ik heb geen brief met code ontvangen'.
Op de website van Hoplr leest u alles over het installeren van en registreren voor Hoplr.

Vragen?

Heeft u vragen? Dat kan per mail (keentmoesel@wonenlimburg.nl,  telefoon (gemeente Weert (0495) 575 000, Wonen Limburg (088) 3850 800) of via Hoplr. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten