Lees voor ?

Bestuursopdracht Maatschappelijke voorzieningen Weert Zuid

Microbar / Microhal aan de Nassaulaan.

Microbar / Microhal aan de Nassaulaan.

De gemeenteraad van Weert heeft tijdens de raadsvergadering van 3 februari 2021 het raadsvoorstel Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid aangenomen. Vorig jaar werden vier scenario’s voor de maatschappelijke voorziening aan de raad voorgelegd. De raad heeft besloten om te gaan voor het scenario om de toekomstige maatschappelijke voorziening in Weert-Zuid onderdeel uit te laten maken van de Gebiedsvisie Keent & Moesel. Andere onderzochte scenario’s waren de renovatie/vernieuwbouw van het Microhalcomplex, nieuwbouw aan de Nassaulaan en renovatie/vernieuwbouw van Buurtcentrum Moesel.

Het besluit betekent concreet dat er op de locatie van het Microhalcomplex een nieuw gebouw komt waarin zowel de maatschappelijke voorziening als woningen worden gerealiseerd. De eerstvolgende stap is het actualiseren van het programma van eisen van de maatschappelijke voorziening. De huidige gebruikers van het buurthuis Moesel en de Microbar / De Stegel, wijkraden en bewoners worden hierbij betrokken. Uiteraard wordt ook goed nagedacht over de tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers.

Downloads

Bestand Grootte
Keent-Moesel 07 Bestuursopdracht Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid.pdf (1.79 mb)
Keent-Moesel 14 Raadsvoorstel Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid 03-02-2021.pdf (0.31 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten