Bestuursopdracht Maatschappelijke voorzieningen Weert Zuid

We onderzoeken de mogelijke oplossingen voor een toekomstbestendig aanbod van accommodaties in het stadsdeel Weert-Zuid. Hiervoor is een bestuursopdracht opgesteld. Daarin staan de richtlijnen waarbinnen we het onderzoek gaan uitvoeren. Het college van burgemeester en wethouders is 12 maart 2019 akkoord gegaan met de bestuursopdracht ‘Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid’, zie besluit college (agendapunt 19).

De gemeenteraad heeft op 17 april 2019 de bestuursopdracht unaniem aangenomen. Ook nam de gemeenteraad een motie aan: in Moesel moet een centrale voorziening blijven voor de wijk.

Op dit moment werken verschillende beleidsadviseurs van de gemeente alle mogelijke oplossingen voor Weert Zuid op hoofdlijnen uit. Donderdag 27 juni 2019 worden deze opties aan de gemeenteraad voorgelegd tijdens een extra informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is niet openbaar. Hiervoor is gekozen om de raadsleden alle ruimte te geven om in een minder formele setting met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijke toekomstplannen voor Weert Zuid. De gemeenteraad geeft tijdens de bijeenkomst aan naar welke plannen de voorkeur uitgaat. De gemeente zal daarna deze mogelijke oplossingen verder onderzoeken en uitwerken. Alle partijen worden hierbij betrokken.

Bestuursopdracht

U kunt de bestuursopdracht onderaan deze pagina downloaden.
Gesprekspartners bij de uitvoering van de bestuursopdracht zijn:

  • accommodatieaanbieders in Weert-Zuid;
  • gebruikers van accommodaties;
  • de wijkraden;
  • de inwoners van Weert-Zuid.

Microbar en De Stegel

De Microbar kan na 1 augustus dit jaar in elk geval nog één jaar open blijven. De huuropzegging is namelijk uitgesteld tot 1 augustus 2020. De gemeente wil in het tussenliggende jaar een besluit nemen over de toekomst van de Microbar en De Stegel.

De uitbaters van De Stegel hebben aangegeven misschien per 1 augustus 2019 te willen stoppen met het beheer van De Stegel. Dit is op eigen initiatief. Besluiten de uitbaters inderdaad te stoppen, dan houdt de gemeente De Stegel open.

Downloads

Bestand Grootte
Keent-Moesel 07 Bestuursopdracht Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid.pdf (1.79 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.