Lees voor ?

Geboorteaangifte

Pasgeboren baby.

Pasgeboren baby.

Heb je net een kind gekregen? Proficiat!

Je doet binnen drie dagen na de bevalling aangifte van de geboorte van je kind. Dat is wettelijk verplicht. De aangifte doe je in de gemeente waar je kind is geboren. Je kunt digitaal, via de website, een geboorteaangifte doen, of aan de balie in het stadhuis in Weert. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag je de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen.

Opgelet! Om digitaal aangifte te kunnen doen, heb heb je een DigiD-login nodig van moeder én vader / duomoeder of van moeder alleen.
Als je kind al voor de geboorte is erkend, neem dan ook het bewijs van erkenning erbij. Dit heb je nodig bij de geboorteaangifte.
 • Sinds 1 januari 2020 moet je arts of verloskundige de geboorte van je kind bevestigen als je digitaal aangifte doet van de geboorte. Dit is op grond van de wet. Dit betekent dat wij pas een geboorteakte kunnen opmaken nadat je arts/verloskundige dit heeft gedaan. We vragen je dan ook om de naam van je arts/verloskundige in te vullen in de online aangifte. Als de naam van de arts/verloskundige niet voorkomt in de lijst, kun je geen digitale aangifte doen en kun je hiervoor een afspraak maken aan de balie.
 • Is je kind geboren in het St. Jans Gasthuis (SJG Weert)? Én ben je daarbij geholpen door een verloskundige van een praktijk uit Weert of door een verloskundige van een praktijk uit een van de plaatsen in de buurt? Kies dan de naam van die praktijk als je online aangifte doet. We vragen je dan ook om de naam van je arts/verloskundige in te vullen in de online aangifte. Als de naam van de arts/verloskundige niet voorkomt in de lijst, kun je geen digitale aangifte doen en kun je hiervoor een afspraak maken aan de balie.

  Opgelet! Als je geen of niet de juiste naam vermeldt, wordt je aangifte afgewezen. En dan moet je opnieuw digitaal aangifte doen.

 • Bovenstaande punten gelden niet als je persoonlijk aangifte doet aan de balie in het stadhuis.

Je kunt digitaal aangifte doen via deze link:

Ik wil digitaal een geboorteaangifte doen

Je kunt bij de gemeente terecht in het stadhuis in Weert, na het maken van een afspraak. Via deze linkjes kun je een afspraak inplannen bij de gemeente:

Afspraak maken geboorteaangifte één kind

Afspraak maken geboorteaangifte meerling

Afspraak maken voor bewoners van het AZC Cranendonck (Budel)

 • Je kunt ook telefonisch een afspraak maken, via tel. (0495) 575 000.
 • Voor de openingstijden en contactgegevens, zie deze pagina.

Wat moet je meenemen?

Bij de aangifte in het stadhuis, neem je mee:

 • Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • Als je geen Nederlander bent: documenten waarover je vanwege de vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van je identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie;
 • Als je dat hebt: een trouwboekje of een partnerschapsboekje;
 • Als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, maar het kind wel hebt erkend: een uittreksel van de erkenning van de ongeboren vrucht. Is het kind nog niet erkend? Neem dan telefonisch contact op via (0495) 57 50 00;
 • Als je dat hebt: akte van naamskeuze (als bij de erkenning van je kind voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam je kind krijgt).

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte, kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Woon je niet in Weert, neem dan een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart mee van beide ouders. Dit geldt ook als je geen Nederlander bent: alle documenten ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie van beide ouders meenemen.

Opmaken van de akte

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren, maakt een akte van geboorte op. In deze akte staan de gegeven voornaam of voornamen van het kind genoteerd. Uiteraard worden ook de achternaam en de namen van de ouders vermeld, alsmede de geboortedatum -tijd en -plaats.

Kosten afschrift

De ouders kunnen tegen betaling een afschrift (uittreksel van het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen. Dit kost € 16,60.

Voor geboorteaangifte geldt een wettelijke termijn

Je bent verplicht een pasgeborene binnen drie dagen na de dag van de geboorte aan te geven. In de drie dagen om geboorteaangifte te doen, moeten tenminste twee dagen werkdagen zijn. De dag van geboorte, zaterdag, zondag en erkende feestdagen tellen niet mee als werkdag.

Je hoeft je kind niet mee te nemen.

Schema termijn geboorteaangifte

Geboortedag Dag waarop je aangifte mag doen
Maandag Dinsdag / woensdag / donderdag
Dinsdag Woensdag / donderdag / vrijdag
Woensdag Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag / Maandag
Donderdag Vrijdag / Zaterdag / Zondag / Maandag
Vrijdag Zaterdag / Zondag / Maandag / Dinsdag
Zaterdag Zondag / Maandag / Dinsdag
Zondag Maandag / Dinsdag / Woensdag

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet een te laat gedane aangifte melden aan de officier van justitie.

Wie is bevoegd / verplicht tot het doen van aangifte?

 • De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. De wettelijke moeder kan zijn:
  • De vrouw die het kind heeft gebaard;
  • De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft en die bij de aangifte een donorverklaring aflegt van een anonieme donor. Zij heet dan de meemoeder of duomoeder;
  • De meemoeder of duomoeder die het kind heeft erkend;
  • De vrouw van wie de rechtbank het ouderschap heeft vastgesteld;
  • De vrouw die het kind heeft geadopteerd.
 • Ook de vader kan de geboorte aangeven. Het woord vader betekent hier de wettelijke, juridische vader. Ben je etrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
 • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende. Als verder niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Levenloos geboren kinderen

Ook de geboorteaangifte van een kindje dat dood (levenloos) wordt geboren, is verplicht. Dit geldt voor een doodgeboren (levenloos geboren) kindje na een zwangerschap van 24 weken of meer. Voor het kindje wordt een overlijdensakte opgemaakt.
Je kunt een verzoek doen om jouw levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen BRP op te nemen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:

 • Het kind is in Nederland levenloos geboren.
 • Je hebt een akte van geboorte (levenloos) of een akte levenloos geboren kind.
 • De vraag om bijschrijving in de BRP kan alleen door de ouder van het kind zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder te vragen om bijschrijving in de BRP.
 • Je vraagt de bijschrijving in de BRP schriftelijk aan bij de Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Je staat ingeschreven in de BRP op het moment van de geboorte van je kind. Je vraagt de bijschrijving in de BRP aan in je woongemeente.

Is er geen akte opgemaakt van een levenloos geboren kind? Dan kun je alsnog vragen om een akte van geboorte (levenloos) te laten opmaken. Dit doe je bij de gemeente waar het kind is geboren. De ambtenaar gaat daartoe over nadat is vastgesteld dat er daadwerkelijk een levenloos kind ter wereld is gekomen.

Geboorteaangifte na overlijden

Een bijzondere situatie ontstaat als de geboorteaangifte een kind betreft dat enige tijd heeft geleefd maar voor de geboorteaangifte is overleden.
In deze situatie wordt eerst een geboorteakte (in de geboortegemeente) opgemaakt en vervolgens een overlijdensakte (in de overlijdensgemeente).
Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte moeten worden gedaan door iemand die hiertoe bevoegd is.

De keuze van de naam

De ouders bepalen welke geslachtsnaam (achternaam) de kinderen zullen krijgen.

 • Je kunt kiezen of je eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt, of een gecombineerde achternaam. Elk volgende kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. Geef je géén keuze door? Dan krijgt je kind automatisch een achternaam. Het hangt van de gezinssituatie af welke achternaam je kind automatisch krijgt. Voor meer informatie, zie de pagina 'Achternaam voor je kind kiezen'.
 • Het is wettelijk verplicht dat alle kinderen uit een relatie tussen een vrouw en haar partner dezelfde achternaam krijgen.
 • Als je gehuwd bent en je wilt je kind de achternaam van de moeder geven of een gecombineerde achternaam, dan moet je, voorafgaand aan de geboorteaangifte, een akte van naamskeuze op laten maken. Deze keuze geldt ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie. Omdat de moeder vaak niet bij de geboorteaangifte aanwezig kan zijn, moet je de akte van naamskeuze voor de bevalling laten opmaken.
 • Als je gehuwd bent en je wilt je kind de achternaam van de vader geven, hoef je geen naamskeuze te maken. Als gehuwde ouders namelijk niet kiezen, krijgt het kind automatisch de geslachtsnaam van de vader. Dit gebeurt vervolgens ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Andere nationaliteit

Als het geboren kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het namenrecht van de Staat waarvan het kind wel de nationaliteit bezit, afwijken van bovenstaande informatie. In dat geval is het mogelijk dat het kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het betreffend land.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten