Geboorteaangifte

Ouders met hun pasgeboren kindje.

Ouders met hun pasgeboren kindje.

Heeft u net een kind gekregen? Proficiat!

U doet binnen drie dagen na de bevalling aangifte van de geboorte van uw kind. Dat is wettelijk verplicht. De aangifte doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. Een geboorteaangifte doen kan alleen op afspraak in het stadhuis, van maandag tot en met vrijdag. Via de knop 'online regelen' hieronder kunt u digitaal een afspraak plannen.

Kosten

De ouders kunnen tegen betaling een afschrift (uittreksel van het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen. Dit kost € 14,-.

Wat moet u doen?

U kunt bij de gemeente terecht na het maken van een afspraak. De ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt ervoor dat op het moment dat u komt alles klaarligt om snel en goed de geboorteakte voor u op te maken. Via bovenstaande linkjes (zie de knop 'online regelen') kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente.

Opmaken van de akte

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren, maakt een akte van geboorte op. In deze akte staan de gegeven voornaam of voornamen van het kind genoteerd. Uiteraard worden ook de achternaam en de namen van de ouders vermeld, alsmede de geboortedatum -tijd en -plaats.

Afschrift van de akte

De ouders kunnen tegen betaling van de leges een afschrift (uittreksel van het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen.

Voor geboorteaangifte geldt een wettelijke termijn

U bent verplicht een pasgeborene binnen drie dagen na de dag van de geboorte aan te geven. Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden in deze termijn meegerekend. Als de termijn van drie dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, maar er moeten altijd twee werkdagen in de termijn zitten.

U hoeft uw kind niet mee te nemen.

Ook de geboorteaangifte van een kindje dat dood wordt geboren, is verplicht. Dit geldt voor een doodgeboren kindje na een zwangerschap van 24 weken of meer. Voor het kindje wordt een overlijdensakte opgemaakt.

Schema termijn geboorteaangifte

Geboortedag Dag waarop u aangifte mag doen
Maandag Dinsdag / woensdag / donderdag
Dinsdag Woensdag / donderdag / vrijdag
Woensdag Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag / Maandag
Donderdag Vrijdag / Zaterdag / Zondag / Maandag
Vrijdag Zaterdag / Zondag / Maandag / Dinsdag
Zaterdag Zondag / Maandag / Dinsdag
Zondag Maandag / Dinsdag / Woensdag

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet een te laat gedane aangifte melden aan de officier van justitie.

Wie is bevoegd/verplicht tot het doen van aangifte van geboorte?

 • De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. De wettelijke moeder kan zijn:
  • De vrouw die het kind heeft gebaard;
  • De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft en die bij de aangifte een donorverklaring aflegt van een anonieme donor. Zij heet dan de meemoeder of duomoeder;
  • De meemoeder of duomoeder die het kind heeft erkend;
  • De vrouw van wie de rechtbank het ouderschap heeft vastgesteld;
  • De vrouw die het kind heeft geadopteerd.
 • Ook de vader kan de geboorte aangeven. Het woord vader betekent hier de wettelijke, juridische vader. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
 • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende. Als verder niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Levenloos geboren kinderen bijschrijven in Basisregistratie Personen

U kunt een verzoek doen om uw levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen BRP op te nemen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:

 • Het kind is in Nederland levenloos geboren.
 • U heeft een akte van geboorte (levenloos) of een akte levenloos geboren kind.
 • De vraag om bijschrijving in de BRP kan alleen door de ouder van het kind zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder te vragen om beschrijving in de BRP.
 • U vraagt de bijschrijving in de BRP schriftelijk aan bij de Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
 • U staat ingeschreven in de BRP op het moment van de geboorte van uw kind.
 • U vraagt de bijschrijving in de BRP in uw woongemeente.

Is er geen akte opgemaakt van een levenloos geboren kind? Dan kunnen ouders alsnog vragen om een akte van geboorte (levenloos) te laten opmaken. Dit doet u bij de gemeente waar het kind is geboren. De ambtenaar gaat daartoe over nadat is vastgesteld dat er daadwerkelijk een levenloos kind ter wereld is gekomen.

Wat heeft u nodig?

Bij de aangifte van geboorte in het stadhuis, neemt u mee:

 • Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u vanwege de vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie;
 • Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje;
 • Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, maar het kind wel heeft erkend: een uittreksel van de erkenning van de ongeboren vrucht. Is het kind nog niet erkend? Neemt u dan telefonisch contact via (0495) 57 50 00;
 • Als u dat heeft: akte van naamskeuze (als bij de erkenning van uw kind voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt).

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid. Woont u niet in Weert, neemt u dan een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart mee van beide ouders. Dit geldt ook als u geen Nederlander bent: alle documenten ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie van beide ouders meenemen.

Geboorteaangifte na overlijden

Een bijzondere situatie ontstaat als de geboorteaangifte een kind betreft dat enige tijd heeft geleefd maar voor de geboorteaangifte is overleden.
In deze situatie wordt eerst een geboorteakte (in de geboortegemeente) opgemaakt en vervolgens een overlijdensakte (in de overlijdensgemeente).
Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte moeten worden gedaan door iemand die hiertoe bevoegd is.

De keuze van de naam

De ouders bepalen welke geslachtsnaam (achternaam) de kinderen zullen krijgen.

 • Het is wettelijk verplicht dat alle kinderen uit een relatie tussen man en vrouw dezelfde geslachtsnaam krijgen.
 • Als u gehuwd bent en u wilt uw kind de geslachtsnaam van de moeder geven dan moet u, voorafgaand aan de geboorteaangifte, een naamskeuze maken. Deze keuze geldt ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie. Omdat de moeder vaak niet bij de geboorteaangifte aanwezig kan zijn, moet u de akte van naamskeuze voor de bevalling hebben opgemaakt.
 • Als u gehuwd bent en u wilt uw kind de geslachtsnaam van de vader geven, hoeft u geen naamskeuze te maken. Als gehuwde ouders namelijk niet kiezen, krijgt het kind automatisch de geslachtsnaam van de vader. Dit gebeurt vervolgens ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie.
 • Als u niet gehuwd bent en u wilt uw kind de geslachtsnaam van de moeder geven, hoeft u geen naamskeuze te maken. Uw kind krijgt automatisch de geslachtsnaam van de moeder. Het maakt daarbij niet uit of het kind wel of niet erkend is.
 • Als u niet gehuwd bent en u wilt uw kind de geslachtsnaam van de vader geven, dan wordt deze keuze vastgelegd tegelijkertijd met het opmaken van de erkenningsakte.

Andere nationaliteit

Als het geboren kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het namenrecht van de Staat waarvan het kind wel de nationaliteit bezit, afwijken van bovenstaande informatie. In dat geval is het mogelijk dat het kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het betreffend land.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten