Lees voor ?

Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u mindervalide en kunt u daardoor moeilijk lopen? Helaas is het niet altijd mogelijk om vrijwel voor de deur in- en uit te kunnen stappen. De gehandicaptenparkeerkaart kan hiervoor uitkomst bieden; het geeft de houder ervan de mogelijkheid om van een aantal verkeersregels af te wijken.

U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor betaald parkeren.

Kosten

 • Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart kost € 265,00.
 • Een verlenging van de kaart kost € 33,40.
 • Voor het medisch onderzoek worden geen kosten in rekening gebracht. 

 De kosten bent u verschuldigd bij het in behandeling nemen van uw aanvraag. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen, worden deze kosten in rekening gebracht.

Heeft u een aanvraag gedaan en is er voor u een afspraak gemaakt bij de arts, dan worden bij het niet verschijnen op deze afspraak kosten in rekening gebracht.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. Een medisch onderzoek hoort bijna altijd bij de aanvraagprocedure. Deze keuring mag alleen worden uitgevoerd door een arts. Deze verplichte keuring is door de wetgever bepaald.
 • De aanvraag kunt u digitaal doen, zie bovenaan deze pagina in het blok 'online regelen'.
 • Na beoordeling van de medische gegevens krijgt u zo spoedig mogelijk bericht van de gemeente.
 • U krijgt een besluit van de gemeente toegezonden. Als u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart staat in het besluit waar en wanneer u de kaart kunt ophalen.
 • U moet uw handtekening op de kaart zetten, anders is deze niet geldig!
 • Bij verlenging van de kaart is meestal geen medisch onderzoek meer nodig.

Soorten kaarten

Er zijn 3 soorten kaarten:

 1. Bestuurderskaart

  Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

 2. Passagierskaart

  Als u door uw handicap vaak afhankelijk bent van vervoer door anderen van deur tot deur, kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

 3. Instellingenkaart

  De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Instellingen kunnen voor collectief vervoer van hun bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard.
 • Een arts van het indicatiebureau beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen.
  Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken. De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.
 • Meestal betaalt de gemeente de kosten voor de indicatiestelling.
 • Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als passagier moet u daarnaast nog voor het vervoer van deur tot deur continue afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. Degenen, die permanent rolstoelgebonden zijn, kunnen voor zowel een bestuurderskaart als voor een passagierskaart in aanmerking komen.

Wat moet u meenemen?

 • Een identiteitsbewijs.
 • 1 pasfoto die niet is gebruikt. Uw pasfoto moet voldoen aan deze eisen.
 • Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaart(en).
 • Als u een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder aanvraagt, stuurt u ook een kopie van uw rijbewijs mee.
 • Als u een aanvraag met DigiD doet kunt u een pasfoto en een kopie van uw identiteitsbewijs digitaal meesturen.

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Verloopt binnenkort uw gehandicaptenparkeerkaart? Dan is het mogelijk om deze te verlengen via de knop ‘online regelen’ (bovenaan deze pagina).

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten