Lees voor ?

Graf gemeentelijke begraafplaats en gedenktekens plaatsen

Ingang van de gemeentelijke begraafplaats aan de Molenpoort.

Ingang van de gemeentelijke begraafplaats aan de Molenpoort.

Als een naaste overlijdt, kun je deze laten begraven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Molenpoort of laten cremeren, waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet.
De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaats. Je bent, als nabestaande, zelf verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf.
Je kunt het onderhoud van het graf eventueel tegen een vergoeding aan de gemeente uitbesteden.

Als je een grafsteen of gedenkplaat bij een graf op de gemeentelijke begraafplaats (gelegen aan de Molenpoort) wilt plaatsen, dan heb je, in verband met het uiterlijk aanzien, van de begraafplaats een vergunning nodig.

Kosten

 • Eigen graf 20 jaar € 1.696,87
 • Kindgraf 20 jaar € 1.283,13
 • Keldergraf 20 jaar € 1.774,41
 • Eigen graf 10 jaar € 517,18
 • Kindgraf 10 jaar € 310,31
 • Keldergraf 10 jaar € 474,67
 • Begraven volwassene (werkdag) 1 diep € 514,15
 • Begraven volwassene (werkdag) 2 diep € 528,93
 • Begraven volwassene (zaterdag) 1 diep € 593,66
 • Begraven volwassene (zaterdag) 2 diep € 608,44
 • Begraven volwassene (feestdag) 1 diep € 671,41
 • Begraven volwassene (feestdag) 2 diep € 686,19
 • Begraven kind (werkdag) 1 diep € 325,84
 • Begraven kind (werkdag) 2 diep € 342,86
 • Begraven kind (zaterdag) 1 diep € 405,35
 • Begraven kind (zaterdag) 2 diep € 422,37
 • Begraven kind (feestdag) 1 diep € 483,10
 • Begraven kind (feestdag) 2 diep € 500,12
 • Bijzetten urn in graf € 75,68
 • Bijzetten 1e urn columbarium € 1.169,28
 • Bijzetten 2e urn columbarium € 240,82
 • Verlengen recht columbarium 10 jaar € 517,17
 • Vergunning keldergraf € 154,88
 • Vergunning gedenkteken € 120,38
 • Onderhoud graf 10 jaar € 2.083,24
 • Onderhoud graf 20 jaar € 5899,04
 • Onderhoud kindgraf 10 jaar € 1.895,88
 • Onderhoud kindgraf 20 jaar € 4.424,24
 • Ruimen graf € 662,52
 • Ruimen kelder € 825,07
 • Verstrooien as € 125,77

De kosten voor een vergunning bedragen € 120,38. (De kosten voor de gedenksteen of gedenkplaat zijn voor eigen rekening).

Aanvragen

Grafuitgifte

Een nabestaande van de overledene kan de grafuitgifte schriftelijk aanvragen bij de gemeente, voor de contactgegevens en openingstijden, zie deze pagina. Ook is het mogelijk een urn te plaatsen in het colombarium.
Meestal wordt de aanvraag gedaan door de uitvaartverzorger.

Gedenksteen of gedenkplaat

De aanvraag tot vergunningverlening moet worden aangevraagd door de rechthebbende van het graf.
De aanvraag moet voldoen aan enkele voorwaarden, neem hiervoor contact op met Publiekzaken van de gemeente Weert. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie deze pagina
Bij de aanvraag dient ook een werktekening te worden ingediend, hierop moet in elk geval staan:

 • Een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte, dikte- en lengtematen;
 • De soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;
 • De vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
 • De woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);
 • De soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Schakel een begrafenisondernemer in

De begrafenisondernemer is op de hoogte van alle wettelijke regelingen en neemt vaak alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden. Doorgaans regelt de begrafenisondernemer de hele begrafenis. Zo zorgt hij voor een kist, doet aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand en maakt afspraken met de gemeente over het begraven.
Mede gelet op de emotionele omstandigheden rond het overlijden van een naaste is het raadzaam een begrafenisondernemer te belasten met de afhandeling van de formaliteiten.

Zaken regelen met de Belastindienst?

Als een naaste overlijdt, komt er veel op je af. Er is vaak veel te regelen. Ook met de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/nabestaanden en vul de checklist nabestaanden in als je wilt weten wat je moet regelen na een overlijden.
Wilt je een breder overzicht wat je als nabestaande moet weten en regelen met de overheid? Op rijksoverheid.nl/overlijden maak je eenvoudig een overzicht dat past bij jouw situatie. 

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten