Lees voor ?

Overlijden

Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming dient de gemeente binnen 6 werkdagen een aangifte van overlijden te ontvangen.

Wat moet u doen?

U kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de website kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente, zie de link hierboven.

Meestal vindt de aangifte plaats door de begrafenisondernemer. Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van het overlijden, maar volgens de Wet op de Lijkbezorging dient de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaats te vinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of cremeren nodig, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven.

Is uw kind levenloos geboren? Dan kunt u uw kind laten bijschrijven in de Basisregistratie Personen. Informatie hierover leest u bij geboorteaangifte.

Meenemen

  • Legitimatiebewijs aangever
  • Schriftelijke verklaring van overlijden van de arts
  • Een verzegelde enveloppe met medische gegevens van de overledene ten behoeve van het CBS (Couvert B)
  • Eventueel trouwboekje

In bepaalde situaties is ook nodig:

  • Waarschuwing arts
  • Verlof begraven/verbranden Officier van Justitie
  • Schriftelijke aangifte door de Hulpofficier van Justitie
  • Testament/codicil
 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten