Lees voor ?

Groen onderhoud

Collega aan het werk in het groen.

Collega aan het werk in het groen.

De gemeente Weert is verantwoordelijk voor het onderhoud van groen in de openbare ruimte. Op deze pagina lees je hoe we omgaan met het onderhoud van bomen, plantvakken en onkruidbeheersing.

Onderhoud op basis van 'beeld'

De gemeente Weert werkt voor het onderhoud van openbaar groen met een 'beeldbestek'. Dat is anders dan het 'frequentiebestek' dat vroeger gebruikelijk was. Eerder werd de frequentie van het onderhoud vooraf vastgesteld. Een voorbeeld is dat er jaarlijks zeven keer geschoffeld moet worden en dat het gras 26 keer per jaar moet worden gemaaid. Met een beeldbestek wordt niet meer gewerkt op basis van frequentie maar op basis van 'het beeld'.

Bij een beeldbestek kan er onderscheid gemaakt worden uit verschillende beeldkwaliteitsniveaus. De meest toegepaste beeldkwaliteitsniveaus bestaan op basis van niveau A+, A, B, C of D. Een A+ niveau wil zeggen dat het beeldkwaliteitsniveau zeer hoog is. Niveau D betekent dat het beeldkwaliteitsniveau zeer laag is. Hoe hoger het beeldkwaliteitsniveau, hoe hoger de kosten voor het onderhoud. Bij iedere beeldkwaliteitsniveau hoort een bepaald beeld en beschrijving waaraan het beeld moet voldoen. Gemeente Weert heeft bijvoorbeeld beeldkwaliteitsniveau B vastgesteld voor het zwerfafval tussen beplanting. Dat wil zeggen dat er jaarrond minder dan 10 stuks zwerfafval moet liggen binnen 100 vierkante meter. Een beeldkwaliteitsniveau C zegt bijvoorbeeld dat er minder dan 25 stuks zwerfafval binnen 100 vierkante meter moet liggen. Met het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau kunnen de gemeente en de opdrachtnemer bepalen of de omgeving aan het afgesproken niveau voldoet.

Bomen

Controle van bomen

De bomen in de gemeente Weert worden elke 3 jaar gecontroleerd door een onafhankelijk deskundige. Bij deze controle kijkt de deskundige naar de veiligheid en gezondheid van de boom. Bomen met een risico, zoals een holle stam of ziekten, controleert de gemeente elk jaar.

Onderhoudswerkzaamheden

Uit de boomcontrole komen werkzaamheden. Als het nodig is, snoeit de gemeente. Gemiddeld is dit 1 keer in de 3 tot 6 jaar nodig. Bomen met een risico snoeien we als dat nodig is vaker. Snoeiwerkzaamheden gebeuren het hele jaar door, maar zo veel mogelijk buiten het broedseizoen van vogels.

Vrije doorrijhoogte

Bij de meeste bomen is een stam zonder takken nodig. Zo kunnen auto's veilig onder de boom door rijden. Voor rijwegen is de wettelijke eis een minimale vrije doorrijhoogte van 4,5 meter. Voor voet- en fietspaden is dat 2,5 meter. Afhankelijk van het soort boom kan de takvrije stam soms wel 6-8 meter zijn omdat takken doorhangen. Het takvrij maken noemen we opkronen. Opkronen doen we altijd stap voor stap. We houden daarbij rekening met de soort boom en de gezondheid van de boom.

Snoeiwerkzaamheden door overlast

We krijgen als gemeente regelmatig verzoeken om bomen te snoeien of kappen vanwege gebrek aan zon of blad- of vruchtval in de tuin. Dit zijn echter geen redenen om bomen te kappen of ernstig te snoeien. De gemeente neemt in principe geen maatregelen.

Hierbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de meerwaarde die de boom vervult op het vlak van natuur en milieu, gezondheid, welzijn en leefbaarheid in de gemeente en de mate van overlast die u van de boom ondervindt. Uitgangspunt daarbij is het bomenbeleid. Je leest hierover meer op de pagina 'Het belang van bomen'.

Wortelopdruk op eigen grond

Wortelopdruk(schade) op je eigen grond moet je zelf oplossen. Je mag wortels op je eigen grond afzagen of verwijderen, maar dit moet professioneel gedaan worden. Wij adviseren dit door een professioneel bedrijf te laten doen.

Plantvakken

Vernieuwen van plantvakken

De gemeente vernieuwt jaarlijks een aantal beplantingsvakken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als planten zijn vertrapt of in slechte gezondheid verkeren.

Soorten planten

In deze vakken planten we een diversiteit aan zoveel mogelijk klimaatbestendige bloeiende, besdragende en wintergroene planten. Deze beplanting is van grote waarde voor insecten en vogels, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de gemeente. Een gevarieerde mix van planten en dieren is essentieel voor het behoud van evenwicht in de natuur.

Daarnaast wordt de grond vernieuwd, zodat de planten optimaal kunnen groeien.

Onkruid

Onkruid in gemeenteplantsoen Onkruid in plantvakken kan worden ervaren als rommelig of onverzorgd. Over de hoeveelheid onkruid die in het plantsoen mag staan, zijn afspraken gemaakt. Wanneer de hoeveelheid onkruid de norm overschrijdt die door de gemeenteraad is vastgesteld, worden de plantsoenen geschoffeld. Dit gebeurt een paar keer per jaar.

Onkruidbestrijding op verharding

De gemeente gebruikt geen chemische of giftige middelen om onkruid te verwijderen. Die zijn wettelijk verboden. Dat komt omdat deze middelen in de grond en het grondwater terechtkomen. Over de hoeveelheid onkruid die op de verharding mag staan, zijn afspraken gemaakt. Wanneer de hoeveelheid onkruid de norm overschrijdt die door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt de verharding geborsteld of geveegd.Onkruidbestrijding in de goten De onkruidbestrijding in de goten gebeurt door borstelwagens van Reinigingsdienst Weert, die het onkruid met een stalen borstel verwijderen. De onkruidbestrijding vindt plaats op vooraf geplande routes, maar het spreekt voor zich dat machinaal borstelen sneller gaat dan handmatig onkruid wegbranden of -schoffelen. Het kan dus voorkomen dat de stoep al gedaan is, maar de goot nog aan de beurt moet komen (en omgekeerd).

Meer onkruid in het straatbeeld dan vroeger

Het borstelen van de goten gebeurt via een vooraf geplande route in zowel de zomer- als wintermaanden. In de winter is er minder groen, maar door in de goot terechtgekomen zaadjes preventief weg te borstelen, komt onkruid in de zomer minder snel omhoog. Door de inzet van milieuvriendelijke onkruidbestrijding wordt onkruid niet meer tot in de wortel weggehaald. Daardoor is onkruid lastiger te bestrijden en steekt het bovendien sneller de kop op. Om die reden kent ons straatbeeld meer onkruid dan vroeger het geval was.

Voor het groenonderhoud hebben we een jaarplanning. Deze vind je op de pagina 'Groenkalender'.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten