Lees voor ?

Hondenpoepbeleid

Baasje laat een hond uit.

Baasje laat een hond uit.

In Weert geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Overal moet hondenpoep opgeruimd worden; op straat en op de stoep maar ook in de groenvoorzieningen en op de uitrengebieden (ravotterreinen) waar honden los mogen lopen en in de goot. Hondenpoep op straat of op speelterreintjes zorgt voor veel ergernis. Bovendien is het erg onhygiënisch. Het beleid heeft als doel de overlast door hondenpoep te verminderen. Hoewel u buiten de bebouwde kom niet verplicht bent om hondenpoep op te ruimen, is dit wel wenselijk voor een schone omgeving.

Dat betekent dat u bij het uitlaten van uw hond dus altijd een zakje bij u dient te hebben. Met een aantal voorzieningen wil de gemeente helpen dit beleid te laten slagen. Op de meest gebruikte uitlaatroutes voor honden zijn (in overleg met wijk- en dorpsraden) afvalbakken geplaatst waar men het hondenpoepzakje in kunt gooien. Ook op de uitrengebieden staan extra afvalbakken.

Handhaving

Om ervoor te zorgen dat het beleid nageleefd wordt, wordt extra ingezet op handhaving, ook buiten de diensturen. In elke wijk en elk dorp wordt gecontroleerd, maar handhaving gebeurt ook op basis van signalen over overlast door hondenpoep. Overlast kunt u melden bij de gemeente Weert via een Melding openbare ruimte. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Weert.

Laat u uw hond loslopen op plekken waar dat niet mag? Dan kunt u een boete krijgen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten