Hondenpoepbeleid

Baasje laat een hond uit.

Baasje laat een hond uit.

In Weert geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Overal moet hondenpoep opgeruimd worden; op straat en op de stoep maar ook in de groenvoorzieningen en op de uitrengebieden (ravotterreinen) waar honden los mogen lopen en in de goot. Hondenpoep op straat of op speelterreintjes zorgt voor veel ergernis. Bovendien is het erg onhygiënisch. Het beleid heeft als doel de overlast door hondenpoep te verminderen. Hoewel u buiten de bebouwde kom niet verplicht bent om hondenpoep op te ruimen, is dit wel wenselijk voor een schone omgeving.

Dat betekent in principe dat u bij het uitlaten van uw hond dus altijd een zakje bij u dient te hebben. Met een aantal voorzieningen wil de gemeente helpen dit beleid te laten slagen. Op de meest gebruikte uitlaatroutes voor honden zijn (in overleg met wijk- en dorpsraden) afvalbakken geplaatst waar men het hondenpoepzakje in kunt gooien. Hierdoor is er altijd binnen 100 meter een afvalbak. Ook op de uitrengebieden staan extra afvalbakken. Tevens zijn op alle afvalbakken stickers aangebracht (zie de afbeelding hieronder) met de boodschap dat hondenpoepzakjes erin gedeponeerd mogen worden.

Waarvoor dient hondenbelasting?

Alle hondenbezitters moeten hondenbelasting betalen. Het betalen van belasting is absoluut geen vrijbrief om achteloos de hondenpoep achter te laten. Het feit dat men reinigingsrechten betaalt, betekent ook niet dat je overal je afval en overig huisvuil maar mag dumpen.
De opbrengsten van de hondenbelasting worden onder meer gebruikt om het hondenbeleid uit te voeren, prullenbakken te plaatsen en te legen en uitrengebieden (ravotterreinen) te onderhouden. Een ander gedeelte van de opbrengsten wordt weer gebruikt voor handhaving, controle en communicatie. Men betaalt dus geen hondenbelasting om uitsluitend de gemeente de rommel op te laten opruimen die honden(bezitters) in de openbare ruimte achterlaten.

Handhaving

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe beleid nageleefd wordt, wordt extra ingezet op handhaving, ook buiten de diensturen. In elke wijk en elk dorp wordt gecontroleerd, maar handhaving gebeurt ook op basis van signalen over overlast door hondenpoep. Overlast kunt u melden bij de gemeente Weert via een Melding openbare ruimte. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Weert.
Laat u uw hond loslopen op plekken waar dat niet mag? Dan kunt u een boete krijgen.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten