Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag, als aanvulling op uw inkomen. U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente Weert. Hier vindt u informatie over of u in aanmerking komt voor deze toeslag en hoe u de toeslag kunt aanvragen.

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als
  • u ouder dan 21 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd bent;
  • u de afgelopen drie jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft gehad en weinig of geen vermogen heeft;
  • u de afgelopen drie jaar geen studiefinanciering of WTOS-toelage van DUO heeft ontvangen;
  • u geen of heel weinig kans heeft op een baan of op hogere inkomsten;
  • u voldoende heeft gedaan om een hoger inkomen te krijgen.

In 2023 is de inkomenstoeslag in de gemeente Weert voor een alleenstaande € 474,- en voor gehuwden of een alleenstaande ouder € 682,-.

Wij beoordelen altijd individueel of u nog meer geld kunt verdienen. Als de gemeente vindt dat u in staat bent om meer te verdienen, heeft u geen recht op de individuele inkomenstoeslag. 

Ontvangt u de inkomenstoeslag? Dan bepaalt u zelf waar u het geld aan uitgeeft.

De aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag doet u bij de gemeente. Neem voordat u een aanvraag indient contact op met De Vraagwijzer van de gemeente Weert, via telefoonnummer (0495) 575 000. De openingstijden vindt u op deze pagina. Medewerkers van De Vraagwijzer beoordelen of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.
Hierna ontvangt u een aanvraagformulier. Nadat u het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, beoordelen wij uw aanvraag.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten