Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders van Weert maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 maart 2013 heeft besloten tot het vaststellen van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert. Het nieuwe beleid treedt in werking met ingang 1 april 2013.

DNR en RVOI

Voor ingenieursdiensten die werken onder de RVOI en/ of de DNR 2011 wordt een uitzondering gemaakt. De DNR en RVOI worden wel geaccepteerd alleen dient een leverancier wel akkoord te gaan met de bepalingen die opgenomen zijn in de uitzonderingen op de DNR en de RVOI. Dit document is onderaan deze pagina te downloaden.

Beleid Duurzaam Inkopen gemeente Weert

Bij besluit van 9 november 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders het gemeentelijk beleid m.b.t. Duurzaam Inkopen vastgesteld Algemeen uitgangspunt in dit beleid is : "Duurzaam inkopen, tenzij …". Dit document is hieronder te downloaden.