Lees voor ?

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Foto van geld en een rekenmachine.

Foto van geld en een rekenmachine.

In haar vergadering van 3 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2021 Gemeente Weert. Het nieuwe beleid treedt met directe ingang in werking. De documenten zijn hieronder te downloaden. 

DNR

Voor ingenieursdiensten die werken onder de DNR 2011 wordt een uitzondering gemaakt. De DNR worden wel geaccepteerd alleen dient een leverancier wel akkoord te gaan met de bepalingen die zijn opgenomen in de uitzonderingen op de DNR. Dit document is onderaan deze pagina te downloaden.

Downloads

Bestand Grootte
Alg. inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Weert.pdf (0.31 mb)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid.pdf (0.94 mb)
Uitzonderingen en toevoegingen DNR 2011.pdf (0.03 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten