Lees voor ?

Kinderopvang aanvragen voor peuters (2-4 jaar)

Twee kinderen op een glijbaan.

Twee kinderen op een glijbaan.

De gemeente vindt het belangrijk dat peuters gebruik kunnen maken van kinderopvang. Het is een goede voorbereiding op de basisschool, vooral voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken of weinig contact hebben met andere kinderen. Tweeverdieners of alleenstaande werkende ouders vragen kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst (bijv. als 1 van beide ouders niet werkt) kunnen een gemeenteplaats aanvragen voor peuters van 2-4 jaar.

Ouders dienen zelf het kind in te schrijven bij de kinderopvangorganisatie naar keuze. De kinderopvang stelt de ouderbijdrage vast. De ouderbijdragetabel is hieronder te vinden.

Aanvraagformulier peuteropvang
(Je kunt dit formulier ook als pdf-bestand downloaden)

Hulp nodig bij het invullen?

Je kunt terecht bij de Vraagwijzer in de hal van het stadhuis of kunt bellen naar (0495) 575 000.

Ouderbijdragetabel

  • Enkel voor peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag.
  • Ouderbijdrage per maand voor 2 dagdelen van 5,5 uur x 52 weken (11 uur per week).
Belastbaar inkomen per maand Bijdrage per maand
t/m € 1.000 € 15
€ 1.001 t/m € 1250 € 17,50
€ 1.251 t/m € 1.500 € 20
€ 1.501 t/m € 1.750 € 25
€ 1.751 t/m € 2.000 € 30
€ 2.001 t/m € 2.250 € 35
€ 2.251 t/m € 2.500 € 40
€ 2.501 t/m € 2.750 € 45
€ 2.751 t/m € 3.000 € 55
€ 3.001 t/m € 3.250 € 62,50
€ 3.251 t/m € 3.500 € 75
€ 3.501 t/m € 3.750 € 85
€ 3.751 t/m € 4.000 € 95
€ 4.001 t/m € 4.500 € 100
€ 4.501 t/m € 5.000 € 105
€ 5.001 t/m € 5.500 € 120
€ 5.501 t/m € 6.000 € 130
€ 6.001 t/m € 6.250 € 145
€ 6.251 t/m € 6.500 € 160
€ 6.501 t/m € 6.750 € 185
€ 6.751 t/m € 7.000  € 210
€ 7.001 t/m € 7.250 € 250
€ 7.251 t/m € 7.500 € 290
€ 7.501 t/m € 7.750 € 330
€ 7.751 en meer € 385

Overige regelingen

Misschien kun je ook gebruik maken van andere regelingen. Kijk daarvoor eens in het Kindpakket.

Wijzigingen in inkomen?

Heb je wijzigingen in jouw inkomen of werkaanvaarding? Dan dien je dit te melden bij de kinderopvang.

Ouderbijeenkomsten

De peuteropvang biedt gratis leerzame bijeenkomsten voor ouders. Deze zijn vooral bedoeld voor ouders met gemeenteplekken. Informatie over een goede start op school is belangrijk voor jouw peuter. De ouderbijeenkomsten worden georganiseerd door Punt Welzijn. Bij gebruik van gemeenteplekken wordtt jouw naam doorgegeven aan Punt Welzijn, zij informeren je over de bijeenkomsten.

Meer informatie? 

Website Centrum voor Jeugd en Gezin of vraag ernaar bij de locatie die jouw peuter bezoekt.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten