Lees voor ?

Kinderopvang aanvragen voor peuters

De gemeente vindt het belangrijk dat peuters gebruik kunnen maken van kinderopvang. Het is een goede voorbereiding op de basisschool, vooral voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken of weinig contact hebben met andere kinderen. Tweeverdieners of alleenstaande werkende ouders vragen kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst (bijv. als 1 van beide ouders niet werkt) kunnen een gemeenteplaats aanvragen voor peuters van 2-4 jaar.

Aanvraagformulier peuteropvang

(U kunt dit formulier ook als pdf-bestand downloaden)

Ouders dienen zelf het kind in te schrijven bij de kinderopvangorganisatie naar keuze.
De kinderopvang stelt de ouderbijdrage vast. De ouderbijdragetabel is hieronder te vinden.

Misschien kunt u ook gebruik maken van andere regelingen. Kijk daarvoor eens in het Kindpakket.

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij de Vraagwijzer.

Ouderbijdragetabel 2021

  • Enkel voor peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag.
  • Ouderbijdrage per maand voor 2 dagdelen van 5,5 uur x 52 weken (11 uur per week).
Belastbaar inkomen per maand Bijdrage per maand
t/m € 1.000 € 15
€ 1.001 t/m € 1250 € 17,50
€ 1.251 t/m € 1.500 € 20
€ 1.501 t/m € 1.750 € 25
€ 1.751 t/m € 2.000 € 30
€ 2.001 t/m € 2.250 € 35
€ 2.251 t/m € 2.500 € 40
€ 2.501 t/m € 2.750 € 45
€ 2.751 t/m € 3.000 € 55
€ 3.001 t/m € 3.250 € 62,50
€ 3.251 t/m € 3.500 € 75
€ 3.501 t/m € 3.750 € 85
€ 3.751 t/m € 4.000 € 95
€ 4.001 t/m € 4.500 € 100
€ 4.501 t/m € 5.000 € 105
€ 5.001 t/m € 5.500 € 120
€ 5.501 t/m € 6.000 € 130
€ 6.001 t/m € 6.250 € 145
€ 6.251 t/m € 6.500 € 160
€ 6.501 t/m € 6.750 € 185
€ 6.751 t/m € 7.000  € 210
€ 7.001 t/m € 7.250 € 250
€ 7.251 t/m € 7.500 € 290
€ 7.501 t/m € 7.750 € 330
€ 7.751 en meer € 385

Wijzigingen in inkomen?

Heeft u wijzigingen in uw inkomen of werkaanvaarding? Dan dient u dit te melden bij de kinderopvang en mevrouw Köster van de gemeente Weert, afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn, e-mail: peuterplek@weert.nl, tel. (0495) 575 000.

Ouderbijeenkomsten

De peuteropvang biedt gratis leerzame bijeenkomsten voor ouders. Deze zijn vooral bedoeld voor ouders met gemeenteplekken. Informatie over een goede start op school is belangrijk voor uw peuter. De ouderbijeenkomsten worden georganiseerd door Punt Welzijn. Bij gebruik van gemeenteplekken wordt uw naam doorgegeven
aan Punt Welzijn, zij informeren u over de bijeenkomsten.

Meer informatie? 

Website Centrum voor Jeugd en Gezin of vraag ernaar bij de locatie die uw peuter bezoekt.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten