Lees voor ?

Kinderopvang, handhaving en toezicht

Kinderen vormen een kwetsbare groep die extra aandacht verdient. Vandaar dat de Rijksoverheid en gemeenten streng toezicht houdt op de kinderopvang in ons land. Heeft u klachten over de kinderopvang? U kunt uw klachten melden bij de gemeente.

Klachten melden

Heeft u klachten over de kinderopvang?

U heeft dan meerdere mogelijkheden om uw klacht in te dienen.

 • U kunt dit melden bij de gemeente of de GGD Limburg-Noord die namens de gemeente toezicht houdt.
 • U kunt uw klacht melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang door het invullen van een vragenlijst. Zie voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.
 • U kunt uw invloed aanwenden in de oudercommissie, of uw klacht melden bij een lid van de oudercommissie.

Voorwaarden

 • Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus en gastouders zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Daarnaast zijn alle (ook tijdelijke) medewerkers van de genoemde instellingen geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) zodat continue screening mogelijk is.
 • Namens de gemeente inspecteert de GGD al deze instellingen en personen.
 • De inspectie kan betrekking hebben op de begeleiders, de kwaliteit van het beleid, maar ook op bijvoorbeeld de fysieke omstandigheden van de locatie.
 • De instellingen en gastouders zijn verplicht de regels van de gemeente na te leven.
 • Doen ze dat niet, dan kan de gemeente hen hiertoe dwingen en een dwangsom of een boete opleggen. Ook verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang is mogelijk, tot zelfs sluiting van de instelling.
 • Iedere geregistreerde instelling kent een oudercommissie, waarin u - als ouder - inspraak heeft op het beleid van de instelling en mede toezicht houdt op de naleving ervan.
 • U kunt ook direct de instelling aanspreken op misstanden. De instelling kan een klacht van u niet naast zich neer leggen.
 • Tevens is er een geschilleninstantie die uw klacht zal behandelen. De uitspraak van deze instantie is bindend.
 • De instelling is verplicht u inzicht te geven in de kwaliteit en financiële situatie van de instelling.

U kunt meer informatie vinden over het Landelijk Register Kinderopvang op de website van de Rijksoverheid.

Wat heeft u nodig?

Wilt u een klacht indienen? Vul dan de vragenlijst van de Geschillencommissie Kinderopvang vooraf in. U kunt dit downloaden van de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten