Lees voor ?

Kinderopvangregister

Het gemeentelijk register voor kinderopvang is vervangen door een landelijk register. In het landelijk register zijn alle geregistreerde kinderopvangcentra en gastouders opgenomen.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u raadplegen op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. U kunt zoeken in het register door naam én woonplaats of het registratienummer LRK in te vullen.

Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag van de belastingdienst ontvangen als ze gebruik maken van geregistreerde kinderopvang. Zie website Belastingdienst. Hier kunt u ook een voorbeeldberekening maken van de ouderbijdrage. Geregistreerde kinderopvang staat onder toezicht van de GGD Limburg-Noord.

Ouders die géén recht hebben op belastingtoeslag, kunnen een gemeenteplaats aanvragen. Kijk hiervoor op deze pagina.

Toezicht

De gemeente Weert heeft een afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld. De GGD voert de toezicht kinderopvang uit. Als zij melden dat een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder niet voldoet aan de Wet kinderopvang, kunnen er acties volgen. In het afwegingsmodel staat vermeld welke acties dat zijn. Het afwegingsmodel staat in het handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen, dat u kunt bekijken op de website lokaleregelgeving.overheid.nl.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten