Lees voor ?

Leefgeldregeling

Portemonnee met geld.

Portemonnee met geld.

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen ontvangen leefgeld voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het leefgeld wordt per maand uitgekeerd.

Het betreft een bedrag per maand. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die particulier opvang hebben gevonden een extra maandelijks bedrag per volwassene en per kind voor woonkosten. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. De vluchteling en het gastgezin kunnen hierover samen afspraken maken. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding.
Oekraïense vluchtelingen ontvangen maandelijks leefgeld tot het moment dat zij werk hebben gevonden.

Hoe ontvangen Oekraïense vluchtelingen het leefgeld?

Nadat u in Weert bent komen moet u zich direct inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Na inschrijving ontvangt u het formulier voor het aanvragen van de leefgeldregeling.

Gaat u werken?

Heeft u werk gevonden? Geef dit dan direct aan ons door via leefgeld@weert.nl! Wij stoppen dan de betaling van uw leefgeld. Als u ouder bent dan 18 jaar en u gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet

Overige wijzigingen?

Verandert er iets anders in uw situatie? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw leefgeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verhuizing, een wijziging in uw gezinssamenstelling of uw kind wordt 18 jaar. Geef dit direct aan ons door via leefgeld@weert.nl

Bankrekening

Voor uw en onze veiligheid werkt de gemeente Weert niet met contante betaling van het leefgeld. De gemeente verstrekt een tijdelijke bankpas waarmee u kunt betalen.
U moet wel zo snel mogelijk een eigen Nederlandse bankrekening openen. Zodra u een bankrekening geopend heeft, geeft u het rekeningnummer direct aan ons door via het wijzigingsformulier.

 Het ingevulde formulier kunt u inscannen of fotograferen en per e-mail sturen aan leefgeld@weert.nl. Hebt u géén mogelijkheid dit digitaal te doen, dan kunt het formulier ook afgeven aan de servicebalie in het stadhuis. Voor de openingstijden, zie deze pagina.

Daarna maken wij het leefgeld over op deze rekening.

Tijdelijke pas

Heeft u (nog) géén Nederlandse bankrekening? Dan krijgt u van ons tijdelijk een bankpas. Op deze bankpas maken wij het leefgeld over. Met de bankpas kunt u betalen in winkels en geld opnemen bij een geldautomaat. Na deze eerste betaling maken wij het leefgeld iedere maand op de eerste van de maand over.
Voor het afhalen van de bankpas maken wij met u een afspraak. U heeft hiervoor uw paspoort nodig.
U moet wel zo snel mogelijk een eigen Nederlandse bankrekening openen.

Het leefgeld maken wij alleen over op uw eigen Nederlandse bankrekening (en niet naar derden)!

Openen Nederlandse bankrekening

Op de website betaalvereniging.nl staat wat u moet doen om een Nederlandse bankrekening te openen. Hier vindt u ook een overzicht van alle Nederlandse banken. Bij de meeste banken kunt u online bankrekening openen. Op de websites van deze banken is de informatie hierover in het Engels en Oekraïens beschikbaar.  

Aanvragen leefgeldvergoeding

U kunt het leefgeld aanvragen via onderstaand formulier.

Aanvraagformulier leefgeldvergoeding (pdf-bestand)
 Het ingevulde formulier kunt u inscannen of fotograferen en per e-mail sturen aan leefgeld@weert.nl. Heeft u géén mogelijkheid dit digitaal te doen, dan kunt het formulier ook afgeven aan de servicebalie in het stadhuis. Voor de openingstijden, zie deze pagina.

Veelgestelde vragen

Nee, we maken het leefgeld alléén over naar uw eigen Nederlandse bankrekening. Heeft u geen Nederlandse bankrekening? Dan kunt u gebruik maken van een door de gemeente te verstrekken bankpas.

Nee, u kunt alleen komen als u een uitnodigingsbrief heeft gekregen. U kunt niet zelf een afspraak maken.

Nee, de pas kan alléén door u zelf opgehaald worden!
Heeft u een partner of kinderen? Dan kunt u alleen komen. Uw partner of kinderen hoeven dan niet mee te komen.

U hoeft alleen een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Nee, het is een speciale pas van de gemeente. De enige die geld op de pas kan storten is daarom ook de gemeente.

De verstrekking van het leefgeld stopt als u verhuist naar een opvang, familie of gastgezin in een andere gemeente. Vraag in de nieuwe gemeente weer zo snel mogelijk leefgeld aan. Het leefgeld stopt ook als u zelf kunt voorzien in uw levensbehoeften, bijvoorbeeld door betaald werk of een uitkering van de Nederlandse overheid zoals een werkeloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. U geeft dit door via leefgeld@weert.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de leefgeldregeling, zie de pagina 'Werk en inkomen (leefgeld)' op de website van de Rijksoverheid. 
De Rijksoverheid heeft de leefgeldregeling op 1 april 2022 gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee is deze regeling dus ook vanaf 1 april 2022 van kracht.

Lees deze webpagina in de Oekraïense vertaling via Google Translate
Прочитайте цю веб-сторінку в перекладі українською через Google Translate

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten