Media / pers

Journalisten kunnen met hun vragen terecht bij de woordvoerders van het college van B&W. Bent u geen journalist, dan kunt u met uw vragen terecht bij het algemene nummer van de gemeente Weert, (0495) 575 000.

Contactgegevens Team Communicatie

Burgemeester Leppink - Schuitema

Portefeuille openbare orde en veiligheid, integriteit, personeel, regionale samenwerking.
Woordvoerder: Dirk Küsters, 06 - 46 36 34 98, d.kusters@weert.nl 

Wethouder Gabriëls

Portefeuille onderwijs, cultuur, duurzaamheid, biodiversiteit, buitengebied.
Woordvoerder: Marianne Schreuders, 06 – 11 38 86 56, m.schreuders@weert.nl (vrijdag afwezig)

Wethouder Van Eijk

Portefeuille financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, vergunningen, toezicht & handhaving, regio-overstijgend verkeer en vervoer -coördinatie handhaving / horeca, tijdelijk: facilitaire zaken.
Woordvoerder: Dirk Küsters, 06 - 46 36 34 98, d.kusters@weert.nl 

Wethouder Van den Heuvel

Portefeuille economie, participatie, arbeidsmarkt, openbaar gebied, De Risse, lokaal verkeer en vervoer, regionale samenwerking (tijdelijk).
Woordvoerders: Dirk Voermans, 06 -23 24 45 81, d.voermans@weert.nl (vrijdag afwezig) en Lieke Houkes, 06 – 36 36 06 81, l.houkes@weert.nl

Wethouder Geelen

Portefeuille sport, leefbaarheid, communicatie, burgerparticipatie, toerisme, strategische visie, omgevingswet, ICT (tijdelijk).
Woordvoerder: Dirk Voermans, 06 -23 24 45 81, d.voermans@weert.nl (vrijdag afwezig)

Wethouder Sterk

Portefeuille zorg, welzijn, wmo, jeugdzorg, organisatieontwikkeling/personeel en De Risse.
Woordvoerder: Marianne Schreuders, 06 – 11 38 86 56, m.schreuders@weert.nl (vrijdag afwezig)

 

Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert | Routebeschrijving | Parkeren

Bij een bezoek aan het stadhuis gelden deze