Lees voor ?

Meedoenbijdrage

De Meedoenbijdrage is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen. De vergoeding is een vast bedrag per huishouden en wordt verhoogd met een bedrag voor kinderen. De regeling is bedoeld voor de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement.

Heeft u kinderen? Dan kunt u misschien gebruik maken van het Kindpakket, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert.

Bereken Uw Recht

U kunt zelf met behulp van Bereken Uw Recht laten uitrekenen of u recht heeft op één of meerdere regelingen voor minima. U vindt dit hulpmiddel op de Bereken Uw Recht-website. Het doorlopen van Bereken Uw Recht kost u ongeveer vijf tot tien minuten tijd. Wanneer u de gegevens hebt ingevuld, treft u onder het kopje 'contactgegevens' uw unieke code aan. Schrijf deze code op! Wij zullen deze code aan u vragen als u ons belt. Die code helpt ons om u sneller duidelijkheid te kunnen geven of een aanvraag indienen zinvol is.

Bellen voordat u een aanvraag indient

Voordat u een aanvraag indient belt u eerst met de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur op telefoonnummer (0495) 575 000. Tijdens dit telefoongesprek beoordelen we of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Meedoenbijdrage dient uw inkomen minder te bedragen dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Daarnaast geldt als voorwaarde dat u geen of weinig vermogen heeft.

Meenemen

Wanneer u een aanvraag wilt doen hoeft u ons niet te bezoeken of een brief te schrijven. Onder het kopje 'Gang van zaken' leest u hoe u een aanvraag telefonisch kunt indienen.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten