Lees voor ?

Meedoenbijdrage

De Meedoenbijdrage is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen. De vergoeding is een vast bedrag per huishouden en wordt verhoogd met een bedrag voor kinderen. De regeling is bedoeld voor de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement.

Heb je kinderen? Dan kun je misschien gebruik maken van het Kindpakket, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Als ouder, verzorger of hulpinstantie kun je deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert.

Bereken Uw Recht

Je kunt zelf met behulp van de Bereken Uw Recht-website laten uitrekenen of je recht hebt op één of meerdere regelingen voor minima.  Het doorlopen van Bereken Uw Recht kost je ongeveer vijf tot tien minuten tijd. Als je de gegevens hebt ingevuld, treft je onder het kopje 'contactgegevens' jouw unieke code aan. Schrijf deze code op! Wij zullen deze code aan je vragen als je ons belt. Die code helpt ons om je sneller duidelijkheid te kunnen geven of een aanvraag indienen zinvol is.

Automatische betaling Meedoenbijdrage

Heb je een bijstandsuitkering, periodieke bijzondere bijstand of een andere regeling waardoor je automatisch aan de voorwaarden voldoet. Dan krijg je op 1 mei 2024 de Meedoenbijdrage op je bankrekening gestort. Voor dat wij het bedrag gaan betalen ontvang je hier nog een brief over.

Bellen voordat je een aanvraag indient

Voordat je een aanvraag indient, bel je eerst met de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening. Je kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur op telefoonnummer (0495) 575 000. Tijdens dit telefoongesprek beoordelen we of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Meedoenbijdrage dient je inkomen minder te bedragen dan 130% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Daarnaast geldt als voorwaarde dat je geen of weinig vermogen hebt.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten