Lees voor ?

Nederlander worden door naturalisatie

Woon je langer dan 5 jaar in Nederland of in de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba? Of woon je langer dan 5 jaar in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kun je je laten naturaliseren tot Nederlander. Je hebt vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

Naturalisatie

 • Naturalisatieverzoek 1 persoon € 1023,-
 • Naturalisatieverzoek samen met partner € 1305,-
 • Mee-naturaliseren door kind jonger dan 18 € 151,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel € 760,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 1044,-

Optie

 • Optieverzoek 1 persoon € 217,-
 • Optieverzoek samen met partner € 370,-
 • Mee-opteren kind jonger dan 18 € 24,-

Wat moet je doen?

 • Je kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de website kun je een afspraak inplannen bij de gemeente, zie de link hierboven.
 • Je dient een verzoek in bij de gemeente waar je woont. De gemeente bekijkt of je aan de vereiste criteria voldoet. Zo moet je een inburgeringsexamen afleggen. Dit is nodig om te beoordelen of je voldoende bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Zodra de gemeente akkoord gaat met alle ingeleverde documenten en met jou heeft gesproken, kun je de officiële aanvraag tot naturalisatie bij de gemeente indienen. De gemeente stelt een advies op en zendt dit naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Mede aan de hand van dit advies beslist het ministerie of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden. Als de beslissing op jouw verzoek positief is, draagt het ministerie jou voor naturalisatie voor bij Zijne Majesteit de Koning.
 • Je ontvangt bericht over jouw verzoek tot naturalisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Je krijgt ook bericht als je niet aan de voorwaarden voldoet en het ministerie jouw aanvraag afwijst. Als jouw aanvraag is afgewezen, krijg je jouw geld niet terug.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van het ministerie van Veiligheid en Justitie, kun je bij het ministerie een bezwaarschrift indienen. Het ministerie moet binnen 1 jaar na indiening over jouw naturalisatieaanvraag beslissen. Deze termijn kan maximaal 2 keer met een half jaar worden verlengd.
 • Voor het verlenen van het Nederlanderschap is een ceremonie ingesteld, waaraan je verplicht bent deel te nemen. Je moet vooraf de 'Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid' ondertekenen en tijdens de ceremonie deze bereidverklaring mondeling erkennen.

De naturalisatie van kinderen

 • Je minderjarige kinderen die in Nederland wonen en bij de gemeente en de Immigratie- en Naturalisatiedienst geregistreerd zijn, naturaliseren onder bepaalde voorwaarden met je mee.
 • Je kinderen die niet in Nederland wonen, kunnen niet met je mee naturaliseren.
 • De gemeente zal het tegelijkertijd naturaliseren van je minderjarige kinderen met je bespreken.

Naamsvaststelling

Het kan zijn dat bij het verkrijgen van je Nederlanderschap je naam moet worden vastgesteld of gewijzigd. Je kunt hier ook zelf om verzoeken. Een naamsvaststelling of wijziging kan noodzakelijk zijn in de volgende gevallen:

 • Als je geen achternaam of voornaam hebt.
 • Als je naam problemen oplevert in de Nederlandse uitspraak.
 • Als je naam een niet-Nederlandse spelling vertoont die moeilijkheden zal opleveren bij de schrijfwijze.
 • Als je, door je huwelijk, de naam van je man hebt gekregen. Je kunt je naam laten wijzigen in je eigen meisjesnaam.

Uitgebreide informatie lees je op website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Algemene voorwaarden voor naturalisatie

 • Je bent 18 jaar of ouder. Of je bent, als je jonger bent dan 18 jaar, getrouwd of getrouwd geweest.
 • Je hebt je minstens 5 jaar onafgebroken en legaal in Nederland, of in de landen Curaçao, Sint Maarten of Aruba, dan wel in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevestigd. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen (zie verder op deze pagina).
 • Er mogen geen bedenkingen bestaan tegen je verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, of de landen Curaçao, Sint Maarten of Aruba, dan wel in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 • Je bent ingeburgerd in Nederland. Je bent ingeburgerd als je je redelijk kunt redden met de Nederlandse taal. Je moet Nederlands kunnen spreken en begrijpen, zodat je kunt deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Ook moet je zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Dit houdt onder andere in dat je met slechts één persoon tegelijk gehuwd mag zijn. Je bent voldoende ingeburgerd als je het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond (zie het product: inburgering nieuw- en oudkomers in deze catalogus).
 • Goed gedrag. Er bestaan geen ernstige vermoedens dat je gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden, de volksgezondheid of de veiligheid van het Koninkrijk.
 • Je moet in principe afstand doen van je huidige nationaliteit.

In de volgende gevallen geldt een andere termijn dan 5 jaar:

1. Partners van Nederlanders

Als je ten minste 3 jaar bent gehuwd en/of samenleeft in Nederland en met dezelfde partner, kun je een verzoek tot naturalisatie indienen.

2. Oud-Nederlanders

Als je de Nederlandse nationaliteit bezat en deze hebt verloren, geldt geen eis om een bepaalde periode in Nederland te hebben gewoond. Je kunt jouw verzoek vanuit het buitenland indienen.

3. Meer uitzonderingen

Meer uitzonderingen staan op de website van de IND. Zie: uitzonderingen 5 jaarstermijn en uitzonderingen afstandseis.

Verlaagd tarief

Ben je in het bezit van een vergunning asiel onbepaalde tijd of ben je staatloos (en ook als zodanig opgenomen in de basisadministratie personen (BRP)? Dan kom je in aanmerking voor een verlaagd tarief van de kosten voor naturalisatie.
Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de IND.

Wat heb je nodig?

Opgelet! Je kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de website (zie de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina) kun je een afspraak inplannen bij de gemeente.
 • Je verblijfsvergunning om aan te tonen dat je onbeperkt in Nederland mag verblijven.
 • Je geldige paspoort.
 • Een origineel afschrift van je geboorteakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. Je overlegt zowel de vertaling als het origineel.
 • Als je gehuwd bent, een origineel afschrift van je huwelijksakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. Je overlegt zowel de vertaling als het origineel.
 • Indien nodig, een certificaat als bewijs dat je het inburgeringsexamen met succes hebt afgerond, of een ander Nederlands diploma.

Als je fraude pleegt bij het krijgen van het Nederlanderschap, loop je het risico dat je het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kun je staatloos worden.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten