Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Nederlander worden door optie

Wilt u als immigrant of kind van een immigrant Nederlander worden? Misschien is de optieprocedure voor u de beste methode om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Uitgebreide informatie leest u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

Optie

 • Optieverzoek 1 persoon € 206,-
 • Optieverzoek samen met partner € 351,-
 • Mee-opteren kind jonger dan 18 € 23,-

Naturalisatie

 • Naturalisatieverzoek 1 persoon € 970,-
 • Naturalisatieverzoek samen met partner € 1.238,-
 • Mee-naturaliseren door kind jonger dan 18 € 143,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel € 722,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 991,-

Gang van zaken

U kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de website kunt u een afspraak maken, zie de link hierboven.

 • U kunt de optieverklaring alleen schriftelijk afleggen.
 • De gemeente gaat na of u voldoet aan de gestelde eisen.
 • Als u aan de gestelde eisen voldoet, bevestigt de burgemeester van uw gemeente schriftelijk dat u Nederlander bent geworden.
 • Als u niet aan de eisen voldoet, ontvangt u een brief waarin staat aangegeven waarom u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen.
 • De gemeente moet binnen 13 weken beslissen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd.

 • Voor het verlenen van het Nederlanderschap is een ceremonie ingesteld, waaraan u verplicht bent deel te nemen. U moet vooraf de 'Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid' ondertekenen en tijdens de ceremonie deze bereidverklaring mondeling erkennen.

Uitgebreide informatie leest u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden

U kunt de optieprocedure beginnen als u altijd in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning en als u voldoet aan 1 van de volgende mogelijkheden.

 • U bent meerderjarig, in Nederland geboren als kind van immigranten en u woont vanaf uw geboorte onafgebroken in Nederland.
 • U bent in Nederland geboren, u heeft hier tenminste 3 jaar onafgebroken gewoond en u heeft vanaf uw geboorte geen nationaliteit; u bent staatloos.
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf uw 4e jaar legaal in Nederland.
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont tenminste 1 jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent tenminste 3 jaar gehuwd met een Nederlander en u woont tenminste vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en u woont 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarige kinderen, na minstens 3 jaar te zijn verzorgd en opgevoed door tenminste 1 Nederlandse ouder, in aanmerking komen voor optie.

Vrouwen die het Nederlanderschap in verband met hun huwelijk hebben verloren, kunnen door het afleggen van een optieverklaring hun Nederlandse nationaliteit herkrijgen.
Uitgebreide informatie leest u op de website van de IND.

Meenemen

Welke documenten u moet overleggen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U moet in elk geval kunnen aantonen dat u altijd in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning.

Achtergrondinformatie

Een originele akte dat niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits is opgesteld, moet worden vertaald door een beëdigd vertaler.

Tips

Als u fraude pleegt bij het krijgen van het Nederlanderschap, loopt u het risico dat u het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten