Lees voor ?

Nederlander worden door optie

Wil je als immigrant of kind van een immigrant Nederlander worden? Misschien is de optieprocedure voor jou de beste methode om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

Optie

 • Optieverzoek 1 persoon € 217,-
 • Optieverzoek samen met partner € 370,-
 • Mee-opteren kind jonger dan 18 € 24,-

Naturalisatie

 • Naturalisatieverzoek 1 persoon € 1023,-
 • Naturalisatieverzoek samen met partner € 1305,-
 • Mee-naturaliseren door kind jonger dan 18 € 151,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel € 760,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 1044,-

Wat moet je doen?

Je kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de website kun je een afspraak maken, zie de link hierboven.

 • Je kunt de optieverklaring alleen schriftelijk afleggen.
 • De gemeente gaat na of je voldoet aan de gestelde eisen.
 • Als je aan de gestelde eisen voldoet, bevestigt de burgemeester van jouw gemeente schriftelijk dat je Nederlander bent geworden.
 • Als je niet aan de eisen voldoet, ontvang je een brief waarin staat aangegeven waarom je niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. Je kunt hiertegen bezwaar aantekenen.
 • De gemeente moet binnen 13 weken beslissen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd.

 • Voor het verlenen van het Nederlanderschap is een ceremonie ingesteld, waaraan je verplicht bent deel te nemen. Je moet vooraf de 'Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid' ondertekenen en tijdens de ceremonie deze bereidverklaring mondeling erkennen.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden

Je kunt de optieprocedure beginnen als je altijd in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning en als je voldoet aan een van de volgende mogelijkheden.

 • Je bent meerderjarig, in Nederland geboren als kind van immigranten en je woont vanaf je geboorte onafgebroken in Nederland.
 • Je bent in Nederland geboren, je hebt hier ten minste 3 jaar onafgebroken gewoond en je hebt vanaf je geboorte geen nationaliteit; je bent staatloos.
 • Je bent meerderjarig en je woont vanaf je 4e jaar legaal in Nederland.
 • Je bent meerderjarig, oud-Nederlander en je woont ten minste 1 jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • Je bent ten minste 3 jaar gehuwd met een Nederlander en je woont ten minste vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en je woont 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarige kinderen, na minstens 3 jaar te zijn verzorgd en opgevoed door ten minste 1 Nederlandse ouder, in aanmerking komen voor optie.

Vrouwen die het Nederlanderschap in verband met hun huwelijk hebben verloren, kunnen door het afleggen van een optieverklaring hun Nederlandse nationaliteit herkrijgen.
Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de IND.

Meenemen

Welke documenten je moet overleggen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Je moet in elk geval kunnen aantonen dat je altijd in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning.

Een originele akte dat niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits is opgesteld, moet worden vertaald door een beëdigd vertaler.

Als je fraude pleegt bij het krijgen van het Nederlanderschap, loop je het risico dat je het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kun je staatloos worden.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten