Lees voor ?

Nestkasten geplaatst bij kinderboerderij en stadhuis

Uitbreiding aantal broedlocaties

8-2-2024
Plaatsen van nestkasjes in het stadhuis.

Plaatsen van nestkasjes in het stadhuis.

Vlaamse en Nederlandse overheden, bedrijven en instellingen werken in het Europese project Natuur-inbouw samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven in hun gebouwen. In de gemeente Weert worden demonstratieprojecten aangelegd waarvan er twee inmiddels zijn afgerond.

Nestkasten voor huismussen en gierzwaluwen

De reden waarom we deelnemen is eenvoudig. De natuur staat onder druk. Van de vogels die in steden en dorpen leven gaan er meer soorten in aantallen achteruit dan vooruit. Nieuwe woningen en gebouwen zijn vaak ongeschikt voor soorten die in gebouwen nestelen, zoals bijvoorbeeld gierzwaluw. Door het plaatsen van nestkasten helpen we deze dieren bij het vinden van een “huisje”.

Wethouder Lizbeth Steinbach.

"In het Interreg project Natuur-inbouw doen wij ervaring op met natuurinclusief bouwen. We vinden het belangrijk om de inheems voorkomende soorten te helpen en behouden. Door het aanleggen van de nestkasten stimuleren we dit. Daarnaast geven we een voorbeeld hoe onze inwoners zelf ook iets kunnen doen. Tenslotte is natuurinclusief bouwen goed voor mens en natuur. Het versterkt de biodiversiteit, omdat planten- en diersoorten meer leefgebied krijgen."

Wethouder Lizbeth Steinbach

De komende periode legt de gemeente Weert tien demonstratieprojecten aan, waarvan twee er inmiddels klaar zijn; bij kinderboerderij De IJzeren Man en bij het stadhuis. Bij de kinderboerderij zijn negen nestkasten voor huismussen in de gevel verwerkt. Huismussen blijven in ons land in de winter. Ze zoeken dan een beschut plekje en komen tevoorschijn als de harde wind is gaan liggen en de zon schijnt. Bij het stadhuis zijn twaalf nestkasten voor gierzwaluwen in de gevel verwerkt. De gierzwaluw is een vogel die overwintert in centraal/oost Afrika. Vanaf half april tot mei komen ze weer terug naar Nederland.

Natuurinclusief bouwen

In het project, dat loopt tot 2026, wordt ervaring opgedaan met natuurinclusief bouwen. Door natuurinclusief te bouwen of renoveren wordt rekening gehouden met flora en fauna. In het kader van de energietransitie en klimaatverandering worden veel woningen gerenoveerd. Dat is noodzakelijk om energie te besparen en warmte vast te houden. Maar daardoor zorgen we ook onbewust voor verlies van leefgebied van dieren die in en rond de gebouwen leven. Het verbouwen en renoveren biedt kansen om maatregelen natuurinclusief uit te voeren. Zo kunnen woningen met kleine aanpassingen geschikt blijven en gemaakt worden voor verschillende diersoorten. Dit kan bijvoorbeeld door het inbouwen van verblijf- en nestvoorzieningen.

Kijk omhoog

Als je de nestkastjes wil zien bij het stadhuis, dan is het advies om omhoog te kijken. De twaalf kastjes zijn te vinden op de derde verdieping van het stadhuis aan de zijde van de Stadhuispassage. Bij de kinderboerderij zijn ze in de voor- en achtergevel te zien.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten