Lees voor ?

Nummeraanduiding (huisnummer)

Bordje van een huisnummer.

Bordje van een huisnummer.

Wanneer moet ik een nummeraanduiding aanvragen?

Als u uw woning of bedrijfspand wilt splitsen in meerdere objecten of als u meerdere objecten wilt samenvoegen. Of wanneer u bijvoorbeeld een zorgwoning heeft geplaatst op het perceel bij uw woning, wanneer deze zorgwoning vergunningsvrij is.

Vaak is het nodig om voor een samenvoeging of splitsing een omgevingsvergunning aan te vragen. Kijk voor meer informatie op het omgevingsloket.

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw hoeft u géén nummeraanduiding aan te vragen. Deze wordt automatisch toegekend na verlening van de omgevingsvergunning.

U mag alleen een nummeraanduiding aanbrengen na een besluit hierover door het college van burgemeester en wethouders.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag en voor de toekenning of wijziging van een nummeraanduiding zijn geen kosten verbonden. Wanneer het nodig is dat een omgevingsvergunning wordt ingediend, bent u kosten op grond van de legesverordening verschuldigd.

Het gevolg van het toekennen van een nummeraanduiding is dat het object afzonderlijk wordt getaxeerd in het kader van de Onroerend Zaak Belasting. Voor bijvoorbeeld een zorgwoning/afhankelijke woonruimte is afzonderlijk rioolheffing en afvalstoffenheffing verschuldigd.

Aanvragen

U kunt uw nummeraanduiding bij de gemeente aanvragen met een digitaal formulier, via de groene knop op deze pagina.

Als bijlagen dient u toe te voegen:

  • Een duidelijke bouwplantekening op schaal (schaal 1:500 of 1:250) van de oude én de nieuwe situatie, met per ruimte de gebruiksoppervlakte en gebruiksdoel duidelijk leesbaar.
  • Indien u huurder bent: het ‘toestemmingsformulier eigenaar’. Dat formulier is te vinden via de groene knop op deze pagina.

Wij nemen uw verzoek in behandeling en vragen daar waar nodig advies aan de afdeling VTH. Om een goed advies te kunnen geven kan het nodig zijn dat een bouwkundige inspectie wordt uitgevoerd. In dat geval wordt er met u een afspraak gemaakt.

Soms blijkt bij inspectie dat het object niet voldoet aan de eisen die het bouwbesluit stelt aan een gebouw. Er moet dan alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten