Lees voor ?

Overlast dieren

Soms wordt de gemeente benaderd door mensen die zeggen overlast te hebben van wilde dieren. Wilde dieren zijn dieren die hier van nature voorkomen. Ze zoeken de voor hen meest geschikte leefomgeving en houden daarbij geen rekening met gemeentegrenzen. Ook in Weert komen wilde dieren voor. Ze hebben allemaal hun eigen specifieke gedrag en leefwijze. Er kunnen ook gevallen voorkomen waar ze overlast veroorzaken. Ook ongedierte (zoals bijvoorbeeld ratten en wespen) kan voor overlast zorgen. Op deze pagina vind je meer informatie hoe met (overlast van) deze dieren om te gaan.

Ongewenste dieren

Ratten, wespen en andere dieren kunnen voor overlast zorgen als ze in grotere hoeveelheden voorkomen of gevaarlijke situaties creëren. Dit noemen wij dan een plaag. De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van plaagdieren of ongedierte op eigen terrein ligt bij bewoners zelf. Hiervoor kun je informatie inwinnen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en als je dat wil een ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen. Plaagvorming kan worden voorkomen door voedselvoorraad voor deze dieren te beperken.

Meldingen doorgeven

Het bestrijden van ongedierte in de openbare ruimte is geen officiële taak van de gemeente. Alleen wanneer er een direct gevaar voor de omgeving bestaat, komt de gemeente in actie. Bijvoorbeeld als de overlast door het ongedierte zo ernstig is dat een hele buurt of wijk risico loopt op ziekten. Je kunt dit doorgeven met een melding openbare ruimte.

Foto van een bever.De bever is met een kop-romp-lengte van 70-100 cm het grootste knaagdier van Europa. Door overbejaging zijn bevers  in 1826 in Nederland uitgestorven. In de periode 1981 – 1989 zijn er in de Eifel enkele Bevers uitgezet die in de periode tot nu verder stroomafwaarts hebben verspreid. Inmiddels zijn ze vrij algemeen. Bevers worden wel eens verward met muskusrat en soms met otter.

Beschermde soort

De bever is een beschermde diersoort. Er zijn verschillende terreinbeherende organisaties die inmiddels protocollen hebben opgesteld. De provincie is als bevoegd gezag van de omgevingswet (voorheen bekend als de wet natuurbescherming) verantwoordelijk voor het handelingsperspectief bij de omgang met bevers.

Wat kun je doen als je graverij van een bever ontdekt?

Je kunt dit melden bij de terreinbeheerder of -eigenaar. Dit kan het waterschap zijn, de gemeente, een natuurbeheerder of een particulier. De terreineigenaar is verantwoordelijk voor het herstel van schade op eigen perceel en dus ook voor de kosten. Soms is er een gezamenlijk belang. In dat geval kan het probleem door meerdere partijen sámen worden aangepakt.

Foto van een steenmarter.De Steenmarter is een zoogdier ter grootte van een slanke kat. Hij is behendig en kan graven, springen en makkelijk omhoog klimmen. Het voedsel van de steenmarter bestaat uit muizen, ratten, konijnen, vogels en andere kleine dieren. Hij eet voornamelijk carnivoor, maar bij voedselschaarste ook vruchten. In het stedelijk gebied komt hij voor in en rondom woningen, die hij gebruikt als rustplaats of als jachtgebied.

Steenmarters zien zich steeds meer gedwongen hun oorspronkelijke (agrarische) leefgebied te verleggen in de richting van stedelijke gebieden. Dit ’s nachts actieve roofdier kan voor overlast zorgen in woningen in de vorm van herrie en stank, maar ook in voertuigen waar ze leidingen kunnen doorbijten. Oudere auto’s zijn hiervan vaak het slachtoffer, omdat de visolie die verwerkt is in de rubbers de marters aantrekt.

Beschermde soort

Marters zijn een belangrijke schakel in het Nederlandse ecosysteem. Het zijn roofdieren die bijvoorbeeld ratten en muizen eten.

De steenmarter is wettelijk beschermd (Wet natuurbescherming, artikel 3.10). Dat betekent dat ze niet gevangen of gedood mogen worden. Ze mogen niet opzettelijk verstoord worden en ook hun voortplantings- of rustplaatsen mogen niet opzettelijk beschadigd of vernield worden.

Preventieve maatregelen

Om overlastsituaties te voorkomen kun je preventieve maatregelen nemen door je huis of voertuig ontoegankelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het dichten van kieren.

Wat kun je doen als je al overlast hebt?

Heb je al overlast van steenmarters in huis en wil je hiervoor ingrijpen? Dan kun je het beste contact opnemen met de Provincie Limburg om een ontheffing op de omgevingswet aan te vragen. Dan nog mag de steenmarter alleen door gecertificeerde en erkende bedrijven verjaagd worden.

Foto van een tijgermug.Afgelopen jaren zijn in Weert diverse keren Aziatische tijgermuggen aangetroffen. Om te voorkomen dat deze exotische muggen zich hier vestigen, worden ze bestreden door de NVWA (De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). De Aziatische tijgermug is in Nederland ongewenst omdat de mug infectieziekten kan overdragen. In Nederland is dit nog niet voorgekomen en die kans wordt ook zeer klein ingeschat. Om ervoor te zorgen dat de tijgermug geen kans krijgt zich hier te vestigen, gaat de NVWA deze mug bestrijden. Deze bestrijding duurt tot het einde van het muggenseizoen.

De muggen komen het land meestal binnen in geïmporteerde autobanden. De NVWA voert daarom speciale controles uit bij bandenimporteurs. Na de ontdekking wordt het gebied in een straal van 500m rond het besmette bedrijf ontsmet van muggen (en hun larven).

De afgelopen jaren zijn de meldingen van tijgermuggen enkel aangetroffen bij importbedrijven. De kans dat deze worden aangetroffen buiten deze plekken is beperkt.

Wat moet ik doen als ik een tijgermug gezien heb?

Er komen een aantal inheemse steekmuggen voor die gelijkenissen hebben met tijgermuggen. Om erachter te komen of je te maken hebt met een tijgermug kun je op de website van de NVWA vinden op welke dingen je moet letten om deze te onderscheiden. Op deze website kun je ook een melding doorgeven van de vondst van een tijgermug. De NVWA zorgt dan voor de bestrijding.

Foto van een Aziatische hoornaar.De Aziatische hoornaar is iets kleiner dan de Europese hoornaar en is te herkennen aan een zwart borststuk. Ook de poten zijn zwart, maar aan de uiteinden knalgeel. Op het achterlijf is aan de voorzijde een smalle gele band te zijn.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die zich inmiddels heeft verspreid van Frankrijk tot Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië en België. Ook in Nederland wordt de soort steeds vaker aangetroffen. In de gemeente Weert zijn er in 2023 verschillende nesten weggehaald. De koninginnen van de Aziatische hoornaar overwinteren zonder werksters in kleine nesten in schuurtjes of windstille hoeken. In het voorjaar vliegen deze uit en zullen ze gaan bouwen aan een volk. Het nest wordt meestal op enige hoogte gebouwd in boomtoppen. Het nest is rond en de invliegopeningen zitten aan de onderkant.

De Aziatische hoornaar is voor de mens niet gevaarlijker dan de Europese hoornaar, maar kan wel feller reageren op verstoring. Samen met het feit dat nesten van Aziatische hoornaars uit grotere aantallen wespen bestaan dan de inheemse hoornaar, vergroot dit wel de kans op een aanvaring met de wesp. Steken van een hoornaar kunnen pijnlijker ervaren worden dan die van overige wespen.

Bestrijding

De Aziatische hoornaar staat op de Europese Unielijst van exoten. Dit houdt in dat de provincies verplicht zijn om de wesp te bestrijden wanneer deze wordt aangetroffen. Wij raden streng af om zelf nesten te behandelen of te verwijderen wegens de risico’s op meerdere steken. Voor de bestrijding moet worden vastgesteld of het inderdaad om de Aziatische hoornaar gaat. De (Europese) hoornaar is namelijk een belangrijke rover in de natuur en hoeft niet bestreden te worden.

Denk je dat je een Aziatische hoornaar hebt gezien? Meldt dit dan op de website www.waarneming.nl met een duidelijke foto erbij.

In de gemeente Weert heeft de imkervereniging Ambrosius het voortouw genomen om de soort te bestrijden. De vereniging gaat de komende periode aan de slag met preventieve bestrijding in het voorjaar en het creëren van bewustzijn over de soort.

Voor nesten in Weert kan er ook gebeld worden naar Imkerij de BIJdrage (06 18658943).

Foto van een wesp.Karakteristiek voor wespen zijn de helgele en zwarte dwarstekening op het achterlijf. Ook zijn ze slanker gebouwd dan bijen. Er zijn veel verschillende soorten wespen. De meest algemene soorten zijn gewone wespen en Duitse wespen. In een goed ontwikkeld wespennest kunnen soms wel 5000 of meer individuen voorkomen. Als dit nest op een locatie bevindt in woningen, dicht bij speelplaatsen of dicht bij de grond kan dit voor overlastsituaties zorgen.

Bestrijding

De gemeente is alleen verplicht om een wespennest te verwijden wanneer deze voor direct gevaar of overlast zorgt. Voor het bestrijden van wespen in jouw eigen woning of tuin kun je op de website van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) meer informatie vinden.

Foto van een rat.Het bestrijden van ratten in de openbare ruimte is geen officiële taak van de gemeente. Alleen als de volksgezondheid in gevaar dreigt te komen komt de gemeente in actie. Bijvoorbeeld als de overlast door het ongedierte zo ernstig is dat een hele buurt of wijk risico loopt op ziekten.

Wat kun je zelf doen?

Om ratten te voorkomen is een goede hygiëne en het tijdig opruimen van mogelijke ontwikkelingsbronnen in de meeste gevallen voldoende. Denk aan afval, rottend materiaal of dierlijke uitwerpselen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan ingrijpen nodig zijn. Op de website van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)  vind je meer informatie over wat je kunt doen.

Foto van eikenprocessierupsen in een boom.Elk jaar veroorzaakt de eikenprocessierups veel overlast. Tussen begin mei en eind juni krijgen de eikenprocessierupsen microscopisch kleine brandharen. De brandharen kunnen tot en met september vervelende gezondheidsklachten geven. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Bestrijding

De gemeente Weert bestrijdt de eikenprocessierups door in het voorjaar preventief een natuurlijk middel in de eikenbomen te spuiten. Dat is niet schadelijk voor mensen en huisdieren. De bestrijding van de processierups duurt een aantal weken. Gebieden waar veel mensen wonen of recreëren krijgen hierbij voorrang gezien de overlast die door de rupsen wordt veroorzaakt. Heb je eikenprocessierupsen gezien op een locatie waar dit overlast kan veroorzaken? Dan kun je dit doorgeven aan de gemeente.

Voor de bestrijding op eigen terrein, ben je zelf verantwoordelijk.

Meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups lees je op de pagina 'Bestrijding Eikenprocessierupsen'.

Foto van een roek.

De roek is vogel die nauw verwant is met de zwarte kraai. Hij heeft een zwart verenkleed en een opvallend gevormde kop. De veren op de nek, het hoofd en de schouders is heel dicht. Hij is vrij groot met een spanwijdte van 81-94 centimeter. De roep is te omschrijven als een gesmoord ‘kaah’. De roek broedt in koloniën die verspreid kunnen zijn over verschillende wijken. Vaak is er een concentratie van nesten in een straat met eromheen verspreide nesten. De vogels gebruiken hun nest meerdere jaren na elkaar en zijn honkvast.
De nesten bevinden zich meestal op grote hoogte. De minimale hoogte waarop de nesten zich kunnen bevinden is 7 meter, maar het overgrote deel bevindt zich boven 14 meter. De bomen waarin ze hun nesten bouwen moeten stevige takvorken hebben. In maart en april worden de eieren gelegd. Na 35 dagen verlaten de jongen het nest.

Beschermde soort

De nesten van de roek zijn jaarrond beschermd onder de omgevingswet. De wet verbiedt het verstoren en verjagen van de vogels, het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren.

Situatie Limburglaan

Er is een kolonie roeken aanwezig in de omgeving van de Limburglaan. Als gemeente proberen we de overlast van deze kolonie te beperken. In samenwerking met adviesbureau Kra8ten is een project opgestart om te kijken welke mogelijkheden we hiervoor hebben. De omwonenden van de Limburglaan zijn hierover geïnformeerd. Mocht je ook overlast ervaren en wil je hierover in gesprek of wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met heerlijk@weert.nl.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten