Lees voor ?

Persoonsgerichte aanpak bij complex middelengebruik

Drugsgebruik kan leiden tot overlast voor de (woon-)omgeving. Voor de gebruiker kan verslaving leiden tot onder andere gezondheidsschade, schulden en huisuitzetting. Om de ernstige gevolgen van middelengebruik zoveel mogelijk te voorkomen is er in de gemeente Weert een persoonsgerichte aanpak ontwikkeld voor mensen die middelen gebruiken.

Hoe ziet deze aanpak eruit?

Om de gebruikers te kunnen helpen, maar ook om te voorkomen dat recreatief gebruik tot verslaving leidt, wordt preventieve en 'outreachende' hulp ingezet. Met outreachende hulp wordt bedoeld dat (ervaringsdeskundige) professionals proactief contact leggen met personen met middelengebruik. Het doel is het voorlichten, signaleren, motiveren en waar nodig toeleiden naar zorg van gebruikers. Hierbij zijn er korte lijntjes met de verslavingszorg. Binnen de persoonsgerichte aanpak is aandacht voor problemen op alle levensgebieden, zoals inkomen, daginvulling, huisvesting en het sociale netwerk. Ook is er veel aandacht voor de nazorg, om een terugval te voorkomen.

Wat kunt u doen?

Maak je je zorgen om iemand uit jouw omgeving, heb je signalen over overlast of wil je iemand aanmelden voor de persoonsgerichte aanpak? Dan kun je contact opnemen met Patricia Simons, werkzaam bij Stichting Vincent van Gogh. Zij is bereikbaar via 06-25064301 of via patriciasimons@vigogroep.nl.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten