Lees voor ?

Sociaal domein: Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet

Binnen het sociaal domein heeft iedere gemeente verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Onder meer op het gebied van zorg, jeugdhulp, participatie en werk. Die taken zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Jeugdwet. 

Drie belangrijke wetten voor zorg en ondersteuning:

  • Wmo. De Wmo biedt ondersteuning aan mensen die niet (geheel) op eigen kracht of met hulp van hun omgeving het huishouden kunnen doen en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

    Lukt het niet om zelf of met hulp van uw omgeving voor het huishouden te zorgen? Of lukt het niet om mee te doen in de samenleving? Dan kan de gemeente u daarbij helpen. Alle informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u op deze pagina vinden.

  • Jeugdhulp.Het is een taak van de gemeente om alle hulp te organiseren voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Een belangrijk uitgangspunt is dat het hele gezin centraal staat: 1Gezin1Plan. De gemeenten in Midden-Limburg werken samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin op het gebied van Jeugdhulp.

  • Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de samenleving. Ook mensen die, om welke reden dan ook, moeilijk aan een baan kunnen komen of aangepast werk nodig hebben.
    Heeft u geen of weinig inkomen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een tegemoetkoming of regeling van de gemeente Weert. Op deze pagina vindt u veel informatie over hulp bij een laag inkomen of bij schulden, uitkeringen, toeslagen, werk zoeken en allerlei voorzieningen die er zijn.

Logo Vraagwijzer (klein)De Vraagwijzer

De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle mogelijke aanbieders op deze gebieden en is op de hoogte van de gegevens in de sociale kaart. De medewerkers van de Vraagwijzer informeren en adviseren gratis, stellen uw belang centraal én stellen uw privacy voorop.  

Beleid Sociaal Domein

De drie samenwerkende gemeenten Leudal, Nederweert en Weert (Midden-Limburg West) zetten hun samenwerking in het sociaal domein voort. Voor de beleidsperiode 1 januari 2024 t/m 31 december 2027 is een nieuw integraal beleidsplan voor het sociaal domein opgesteld, het Regionaal beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027. Het plan is onderaan deze pagina te downloaden.

Of bent u op zoek naar...

Downloads

Bestand Grootte
Beleidsplan Sociaal Domein Midden-Limburg West 2024-2027.pdf (1.91 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten