Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 biedt ondersteuning aan mensen die niet (geheel) op eigen kracht of met hulp van hun omgeving het huishouden kunnen doen en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Ook de ondersteuning van mantelzorgers valt onder de Wmo. 

De Wmo is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen of om mee te kunnen blijven doen in de samenleving en dat op eigen kracht, of met hulp van familie, vrienden en bekenden (tijdelijk) niet kan.

Iedereen wil graag zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij, een fijne baan vinden en veilig opgroeien. Met een beperking door ouderdom, lichamelijke of psychische problemen of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt of gewoon een vraag heeft, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Dat kan met hulp van anderen, zoals de huisarts, school, de (sport)vereniging, het Centrum voor Jeugd en Gezin of een welzijnsinstelling.

U kunt contact opnemen met De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Ook kunt u zich melden bij de gemeente Weert voor Wmo-ondersteuning. Dat kan via het meldingsformulier Wmo-ondersteuning.

Icoontje download. Download de Wmo-folder 'Ik heb een vraag...' 

U vertelt in een gesprek met iemand van de gemeente over uw situatie en welke problemen u ondervindt. En ook hoe uw familie en vrienden u kunnen helpen bij het oplossen daarvan. Het kan zijn dat u (tijdelijk) een individuele voorziening nodig hebt, die afgestemd is op uw situatie. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een rolstoel of begeleiding.

Ja, dat mag. Als u een gesprek krijgt met de gemeente dan krijgt u op tijd informatie, zodat u genoeg tijd heeft om u voor te bereiden. Er mag altijd iemand bij het gesprek zijn. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend(in), een vrijwillige ouderenadviseur of een onafhankelijk cliëntondersteuner van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW).

Kinderen en eigen gezinsleden nemen de taken op zich die normaal zijn in een huishouden. Dat noemen we gebruikelijke zorg. Andere kinderen, familieleden, vrienden of buren zijn niet verplicht om te helpen. Maar de gemeente mag wel vragen wat de mensen in uw sociaal netwerk voor u kunnen betekenen. Zo kunnen we ook beter rekening houden met de mensen die u mantelzorg geven.

Gebruikelijke hulp is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven. Omdat ze een gezin vormen of samenleven. Voorbeelden van gebruikelijke hulp zijn: helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen aankleden en naar school brengen. Als een van de ouders ziek is, nemen gezinsleden deze taken vaak over. 

Ja, dat kan. Maar de gemeente kijkt ook wat uw partner en/of kinderen kunnen doen in het huishouden. De professionele hulp bij het huishouden is bedoeld als aanvulling daarop. Het resultaat moet zijn dat u in een schoon en leefbaar huis woont. En dat u met ondersteuning thuis kunt blijven wonen en mee kunt doen aan de samenleving.

Heeft u ondersteuning nodig, dan kunt u meestal zelf bepalen welke aanbieder u die ondersteuning mag leveren. Daarbij kunt u kiezen uit een groep aanbieders waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. In sommige gevallen kan de aanbieder die u zou willen kiezen niet de ondersteuning leveren die voor u nodig is. In dat geval zal de gemeente u adviseren om een andere aanbieder te kiezen. Deze lijst is een momentopname en kan in de loop van het jaar wijzigen.
Download hier het overzicht van gecontracteerde aanbieders:

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kiest zelf uw hulpverlener(s) en maakt afspraken over de ondersteuning die u nodig heeft. Ook de vergoeding die daar tegenover staat, regelt u zelf. Komt u voor een PGB in aanmerking? Dan regelt u zelf bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. 
Het PGB is een geldbedrag, maar dat geld krijgt u niet zelf op uw bankrekening. We maken het over naar de Sociale Verzekeringsbank, die er uw ondersteuner van betaalt.
Wilt u meer weten over het PGB? Vraag hiernaar bij De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Zij kunnen u verder helpen.

De gemeente Weert biedt inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering, die wij samen met zorgverzekeraars aanbieden. op de pagina over de collectieve zorgverzekering vindt u alle informatie over de voorwaarden en de aanvraag van deze zorgverzekering. 
 
Hier kunt u kiezen uit verschillende zorgverzekeringspakketten. Het pakket 'Gemeente Extra Uitgebreid' is gericht op de behoeften van chronisch zieke en gehandicapte mensen. Alle zorgverzekeringspakketten kunt u bekijken op de website Gezond Verzekerd

Contact en informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met De Vraagwijzer. De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle mogelijke aanbieders op deze gebieden en is op de hoogte van de gegevens in de sociale kaart. De medewerkers van de Vraagwijzer informeren en adviseren gratis, stellen uw belang centraal én stellen uw privacy voorop.  

De Vraagwijzer

Contactgegevens De Vraagwijzer

De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, jeugdzorg, werk en inkomen.

 

Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert

Bij een bezoek aan het stadhuis gelden deze huisregels.

 Postbus 950, 6000 AZ Weert
 (0495) 575 000
Vanuit het buitenland: +31 495 575 000
 vraagwijzer@weert.nl
 www.devraagwijzer.nl
Openingstijden
Dag Balie Telefonisch
bereikbaar
Maandag 9.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 8.30 tot 12.30 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 8.30 tot 12.30 uur
Woensdag 9.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak)
13.30 tot 16.00 uur (op afspraak)
8.30 tot 12.30 uur
Donderdag 9.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 8.30 tot 12.30 uur
Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur (op afspraak) 8.30 tot 12.30 uur

Een afspraak kunt u digitaal via de website maken, zie deze pagina.

Downloads

Bestand Grootte
WMO Beleidsplan 2017-2019.pdf (0.8 mb)
WMO Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018.pdf (0.91 mb)
WMO Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018.pdf (0.55 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.