Precariobelasting

Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Terrasjes van horecaondernemingen,
  • Steigers,
  • Reclameborden,
  • Containers (voor de opvang van bouwpuin).

Precariobelasting wordt in rekening gebracht bij vergunningen voor het opslaan van roerende zaken.

Kosten

Het minimum bedrag voor 2020 is € 28,65.
De precariobelasting voor terrassen worden jaarlijks in rekening gebracht. Voor de precieze bedragen geldt de precarioverordening 2020.