Lees voor ?

Privacyvoorwaarden

Tekening van een slot met sleutel.Binnen de pagina's voor de verkoop en verhuur van panden en gronden, wordt gewerkt met persoonsgegevens van u als geregistreerde burger. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de uitvoering van onze taken. U kunt erop vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met uw gegevens omgaat.

Nieuwe technologische mogelijkheden en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van uw gegevens. De gemeente is zich hiervan bewust en zorgt dat uw gegevens beschermd blijven. Dat gebeurt onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, transparantie en gebruikerscontrole.

Wetgeving

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid en de uitwerking ervan. Hiervoor gelden onder andere de volgende wetten:

Zie voor het volledige privacybeleid van de gemeente Weert onze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, bijvoorbeeld een naam of adres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam / adres / woonplaats (NAW),
  • Telefoonnummer,
  • E-mailadres.

De doeleinden van deze verwerking zijn: 

  • Het voeren van de administratie;
  • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • Om u te informeren over het aanbod van kavels, percelen, (her)ontwikkellocaties en panden;
  • De afhandeling van uw informatieaanvraag met betrekking tot een kavel, perceel, herontwikkellocatie of pand;
  • Voor het verzenden van mails met betrekking tot het online komen van nieuwe kavels, percelen, herontwikkellocaties of panden; •Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratie en bewaarplicht.

Rechtsgrond 

Op basis van welke grondslag verwerking wij uw persoonsgegevens? Al deze grondslagen staan genoemd in:

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten