Lees voor ?

Reclame-uitingen plaatsen

Wil je een reclamebord plaatsen? En is dit reclamebord:

 • Zichtbaar vanaf de openbare weg of wordt het geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht,
 • Groter dan 1 m2, en
 • Verlicht?

Dan heb je een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit handelsreclame nodig. Dit geldt ook voor reclame op muren en andere openbare reclame-uitingen, zoals tekeningen en opschriften voor politieke, culturele of sportactiviteiten.

Voor reclame-uitingen die bouwwerken betreffen, heb je omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit nodig. Een bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatsen te functioneren.

Gang van zaken

 • Je doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket om te zien of je een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit nodig heeft.
 • Als je een vergunning nodig heeft, dan kun je deze digitaal aanvragen.
 • Je krrijgt schriftelijk antwoord van de gemeente zijn.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als jouw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de omgevingsvergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder je de omgevingsvergunning krijgt).
 • Ben je het niet eens met de beslissing, dan kun je bezwaar of beroep aantekenen.

Procedure

Er is sprake van een reguliere voorbereidingsperiode.
Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken (van ontvangst van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit).
Deze termijn kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat je verzocht wordt de aanvraag met gegevens aan te vullen, in dat geval wordt de tijd die je hebt gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de afhandelingstermijn opgeteld.

Vooroverleg

Wil je vooraf weten of je kans maakt op een omgevingsvergunning? Vraag dan een vooroverleg aan. Tijdens een vooroverleg wordt de haalbaarheid van jouw project getoetst. Eventuele wijzigingen kun je dan nog vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. Met een vooroverleg heb je nog geen toestemming om jouw project uit te voeren. Je moet nog wel een officiële vergunningsaanvraag doen.

Een vooroverleg kun je aanvragen via het Omgevingsloket.

Kosten

Voor een vooroverleg betaal je leges. De hoogte van de leges staat in de legesverordening. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, worden deze legeskosten in mindering gebracht op de totale legeskosten die in rekening zijn gebracht voor het behandelen van jouw aanvraag. Je betaalt ook leges als je de omgevingsvergunning niet krijgt of de aanvraag intrekt.

Wat heb je nodig?

Voor de aanvraag moet je indienen:

 • De situering (op een kaart).
 • De afmetingen van het object.
 • Bij voorkeur een tekening of een foto van het object.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten