Lees voor ?

Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg

Tekening 'Duurzame energie'

Tekening 'Duurzame energie'

Gemeente Weert vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. RES staat voor Regionale Energie Strategie.

RES-regio Noord- en Midden Limburg

Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES) waarin we onderzoeken hoe we als regio:

  • Energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken
  • Duurzame elektriciteit kunnen opwekken
  • Stap voor stap van het aardgas af kunnen
  • Energie kunnen opslaan en transporteren

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren.

De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt in de Weerter Routekaart Energietransitie worden meegenomen in de RES. De RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio. Dit door in een groter verband te kijken naar complexe grensoverschrijdende vraagstukken en daarbij gemeenten te ondersteunen. We delen kennis en bouwen een sterk netwerk waaruit samenwerkingen voor nu en voor de toekomst ontstaan.

De gemeenteraad van Weert heeft de RES 1.0 op 2 juni 2021 vastgesteld. Deze strategie is inmiddels door alle vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg vastgesteld en ingediend bij het Rijk die de plannen van de dertig RES-regio’s gaat doorrekenen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.resnml.nl.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten