Rijbewijs

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Rijbewijs

Wilt u binnen enkele minuten uw aanvraag voor een rijbewijs regelen? Dat kan in twee stappen:

 1. U doet eerst online een intake en betaalt (stap 1 in het blok "online regelen");

 2. Kom daarna terug op deze pagina en maak de vervolgafspraak (stap 2 in het blok "online regelen").

Dit kan ook als uw rijbewijs kwijt is of gestolen is. Voor deze intake heeft u DigiD nodig.

Vervolgafspraak

Vergeet niet om uw vervolgafspraak te maken. In uw vervolgafspraak staat namelijk wanneer u naar de balie in het stadhuis kunt komen. Neem bij deze afspraak uw huidige rijbewijs mee en een recente, goedgelijkende kleurenpasfoto. Tijdens de vervolgafspraak zet u ook uw handtekening. Vijf werkdagen later kunt u uw rijbewijs ophalen (met uitzondering van een spoedaanvraag).

Vrije inloopbalie

Voor het aanvragen van dit product kunt u ook terecht bij de vrije inloopbalie in het stadhuis. Daar kunt u zonder afspraak terecht. Kijk hier voor de openingstijden van de vrije inloopbalie. Als u ervoor kiest om zonder afspraak langs te komen, kan het zijn dat u lang(er) moet wachten.

Kosten

 • een rijbewijs kost: € 39,75

 • de extra leges voor een spoedaanvraag bedragen € 34,10

 • een gezondheidsverklaring kost € 38,70

Logo 'Pinnen, ja graag!'.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

 • U vraagt uw nieuwe rijbewijs aan bij de gemeente. Let op! U moet dit persoonlijk doen en u moet zich kunnen legitimeren. U betaalt dan tevens kosten voor het rijbewijs.

 • Nadat u uw aanvraag heeft ingediend moet u rekenen op een wachttijd van 5 werkdagen voordat u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen, mits aangevraagd voor 14.00 uur. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten!

 • U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. U kunt niet een ander hiervoor machtigen.

 • De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wisselt onder bepaalde voorwaarden een buitenlands rijbewijs om (zie informatie bij het kopje ´achtergrond´).

 • Woont u echter in een EU/EER land of in Zwitserland, dan moet u uw geldige Nederlandse rijbewijs omwisselen bij de autoriteiten in het land waar u staat ingeschreven.

 • Het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister van de RDW houdt de gegevens vermeld op het rijbewijs automatisch bij.

 • Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het rijbewijs op te halen.

U kunt uw rijbewijs ophalen bij de receptie in de hal van het stadhuis.

Vergeet u niet uw oude rijbewijs dan in te leveren.

Spoedprocedure
Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Indien u op maandag t/m vrijdag een aanvraag indient voor 12.30 uur, kunt u het rijbewijs de volgende werkdag afhalen. Let u wel op eventuele afwijkende openingstijden van het stadhuis, zie www.weert.nl/contact.

Voorwaarden

Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan in de volgende categorieën

 1. Motoren en scooters.

 2. Auto's en busjes, busjes niet zwaarder dan 3500 kg of voor maximaal 8 personen (exclusief bestuurder). Voor het rijden met een aanhanger zwaarder dan 750 kg geldt het B+ rijbewijs.

 3. Vrachtauto's en campers vanaf het gewicht van 7.500 kg. Voor de categorie tussen de 3.500 en 7.500 kg geldt het C1 rijbewijs.

 4. Bussen, motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 16 personen. Voor lichte bussen tot 16 personen exclusief de bestuurder geldt het D1 rijbewijs.

 5. Alle aanhangers achter een voertuig uit de categorieën B, C en D.

 • Het T-rijbewijs voor landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Het rijbewijsdocument voor de categorieën C en D is 5 jaar geldig. Voor de overige categorieën is dat 10 jaar.

Overige criteria

 • Na uw 75e verjaardag is een medische keuring om de 5 jaar verplicht. Houdt er rekening mee dat het 4 maanden kan duren voordat het CBR een verklaring van geschiktheid kan afgeven, dus laat u zich op tijd keuren! Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

 • Jongeren onder de 18 jaar die voor hun rij-examen zijn geslaagd moeten bij de RDW een begeleiderspas hebben laten registreren. Zonder deze registratie kan de gemeente geen rijbewijs afgeven. Zie voor meer informatie de website van de RDW. Dit geldt niet voor het T-rijbewijs of bromfietsrijbewijs.

 • De houder van een rijbewijs dat is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), inclusief de staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland mag in Nederland zijn rijbewijs maximaal 10 jaar gebruiken mits hij/zij voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

 • Rijbewijshouders uit andere landen mogen na vestiging 185 dagen rijden op het oude rijbewijs, daarna moeten ze dit buitenlandse document omwisselen in Nederlands rijbewijs (zie voor lijst met landen het tekstveld: achtergrond).

 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor rijbewijzen uit de meeste landen buiten de EU), moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.

Motorrijbewijs

Er zijn in totaal 3 categorieën: A1, A2 en A. Jongeren mogen op 17-jarige leeftijd starten met rijles voor de lichtste categorie. Er is geen automatische instroom in een hogere categorie na 2 jaar ervaring. U moet dan steeds opnieuw examen doen bij het CBR. Eerst op 18 jarige leeftijd (A1), dan met 20 jaar (A2) en tenslotte op vanaf het 22e jaar (A).

Groot rijbewijs (categorieën C, D)

 • Houders van een groot rijbewijs dienen zich om de 5 jaar medisch te laten keuren door een ARBO arts als voorwaarde voor het krijgen of verlengen van het groot rijbewijs. Wie een groot rijbewijs D wil halen moet minimaal 21 jaar zijn. Voor toekomstige buschauffeurs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

 • Bezitters van een groot rijbewijs die het beroep van chauffeur willen uitoefenen, hebben te maken de Richtlijn vakbekwaamheid. Dit houdt onder andere in dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, 2 praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie-examens.

 • Daarnaast moeten beroepschauffeurs met een groot rijbewijs C en/of D iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen om hun beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CBR.

Puntensysteem bij overtredingen

Als een beginnende bestuurder door verkeersdelicten 2 strafpunten heeft, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

Voor alcoholovertreders geldt ook een puntenrijbewijs. Die krijgen voor elke 1e overtreding één punt en bij een volgende overtreding met een promillage van ten minste 1,3 het volgende punt waarna het rijbewijs automatisch ongeldig wordt.

Meenemen

Eerste aanvraag

 1. Een goed gelijkende kleuren pasfoto die niet is gebruikt. Zie voor meer informatie over de pasfoto op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 2. Een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument.

In onderstaande gevallen moet u meenemen:

Normale aanvraag

 1. Hetzelfde als bij de eerste aanvraag.

 2. Het oude rijbewijs.

Aanvraag van rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent

 1. Hetzelfde als bij een normale aanvraag. U moet wel eerst een zogenaamde gezondheidsverklaring downloaden (let op! Hier zijn kosten aan verbonden). Deze heeft u nodig voor de medische keuring. U kunt deze eigen verklaring downloaden met DigiD. Zie hiervoor de website van het CBR.

 2. Na de keuring krijgt u bericht dat u het rijbewijs kunt aanvragen op het gemeentehuis. Zie voor meer informatie over de keuring op de website van het CBR.

Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D)

 1. Hetzelfde als de aanvraag voor ouderen vanaf 75 jaar.

 2. U moet wel eerst tegen betaling een zogenaamde gezondheidsverklaring bij de gemeente ophalen. Deze heeft u nodig voor de medische keuring door een ARBO arts.

 3. Na de keuring krijgt u bericht dat u het rijbewijs kunt aanvragen op het gemeentehuis.

Aanvraag rijbewijs bij vermissing

Bij vernieuwing van uw rijbewijs dient u het oude in te leveren. Als u het rijbewijs kwijt bent, hoeft u niet meer naar de politie voor een procesverbaal. Deze wordt bij de gemeente opgemaakt.

Randvoorwaarden

 1. Wilt u wel een nieuw rijbewijs voor de volle geldigheidsduur, dan moet u ook aan de bijhorende voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld een medische keuring, voor degenen voor wie dat geldt). U kunt er voor kiezen het rijbewijs letterlijk te vervangen met de resterende geldigheidsduur. U hoeft zich dan niet opnieuw te laten keuren, indien dat van toepassing is.

 2. Is uw rijbewijs versleten of onleesbaar geworden dan dient u dit document te overleggen bij de aanvraag.

Achtergrondinformatie

Geldigheid van buitenlands rijbewijs

Rijbewijs uit EU/EER-landen afgegeven voor 19 januari 2013

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven voor 19 januari 2013 in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (EU/EER/EVA), dan kunt u hier nog normaliter tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs mee blijven rijden. Als uw rijbewijs ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog 2 jaar blijven rijden met uw rijbewijs (gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente) Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig moet zijn.

Rijbewijs uit EU/EER-landen afgegeven na 19 januari 2013

Als u een rijbewijs heeft dat na 19 januari 2013 is afgegeven in een van de landen van de Europese Unie (EU) of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (EU/EER/EVA), dan kunt u hier nog tot 15 jaar na afgifte van het buitenlands rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is.

Meer informatie treft u op de website van de RDW.

Rijbewijs van buiten de EU/ EER

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een land buiten de EU/EER, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode moet u zorgen voor een Nederlands rijbewijs

U kunt via de gemeente uw rijbewijs ook omwisselen als uw rijbewijs in de volgende landen is afgegeven:

 • Curacao,Sint Maarten en Aruba

 • de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 • Andorra (personenauto)

 • Chinees Taipei (Taiwan) (personenauto)

 • Israël (personenauto)

 • Japan IB (personenauto en motorfiets met meer dan 400 cc)

 • Jersey (Staten van) alle categorieën

 • Korea (Republiek) (personenauto)

 • Man (eiland) alle categorieën

 • Monaco alle categorieën

 • Singapore Class 2 en class 3 (motorfiets met meer dan 400 cc en
  personenauto)

 • Quebec (staat van Canada) (personenauto)

Komt u niet uit bovengenoemde landen dan moet u opnieuw rijexamen doen.

Tips

Net je rijbewijs gehaald? Let op!

Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de 'Regeling beginnende bestuurders'. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste 5 jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 kilometer per uur, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen.

Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Medische keuring!

Omdat u bij een verlenging van uw rijbewijs C, D, CE en DE dus voortaan een medische keuring moet ondergaan, neemt de vernieuwing van uw rijbewijs meer tijd in beslag (soms wel 6 weken na de keuring!). Begin daarom op tijd met het vernieuwen van uw rijbewijs.

Papieren rijbewijs

Alle rijbewijzen zijn nu in credit card formaat. Het oude papieren rijbewijs is sinds oktober 2016 niet meer geldig.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Rijbewijs'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

verstrekken rijvaardigheidsbewijs; vernieuwing rijbewijs; vervanging rijbewijs; eerste rijbewijs

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten