Lees voor ?

Rioleringsplan

Werkzaamheden aan de riolering.

Werkzaamheden aan de riolering.

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Als gemeente hebben we zorgplicht voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en voor grondwatermaatregelen zover dit aan de gemeente kan worden toegedicht.

Het Gemeentelijk RioleringsPlan 2017-2021 (GRP 2017-2021), dat hieronder te downloaden is, geeft aan hoe de gemeente Weert met deze zorgplichten omgaat.

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is besloten om het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) met 2 jaar te verlengen. Deze geldt tot 1 januari 2024.

Downloads

Bestand Grootte
Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021.pdf (1.81 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten