Lees voor ?

Rioolaansluiting aanvragen

Is jouw woning niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van de woning, bedrijf of gebouw vanaf jouw perceelgrens op het openbare rioolstelsel.

Kosten

 • De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de aanvrager.
 • De kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen het pand en het hoofdriool, de graafwerkzaamheden en de gebruikte materialen.
 • Bij een 'standaard rioolaansluiting' is de afstand tussen de perceelgrens en de gemeentelijke riolering maximaal 5 meter, ligt de aansluiting niet dieper dan 1,00 meter en is de diameter van de aansluiting pvc Ø125.
 • De kosten van een standaard rioolaansluiting van een woonhuis bedragen € 1861,-
 • De kosten van een standaard rioolaansluiting van een bedrijfspand bedragen € 2658,-
 • Deze kosten zijn gebaseerd zijn op de 'Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2024'. 

Bij aanvragen die niet als standaard rioolaansluiting worden gekenmerkt, wordt maatwerk geleverd op basis van de werkelijke situatie. Voor de start van de uitvoering wordt ook eerst een offerte toegestuurd aan de aanvrager.

Gang van zaken

Iedereen die afvalwater loost is verplicht een rioolaansluiting te hebben of zorgdragen voor een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om bij de gemeente een rioolaansluiting aan te vragen, de gemeente realiseert dan de aansluiting vanaf de perceelgrens tot aan de gemeentelijke riolering.
Je kunt een rioolaansluiting aanvragen met het pdf-bestand dat je hierboven kunt downloaden (zie blok 'online regelen').

Voorwaarden

Als jouw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet jouw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.
Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als je een gescheiden stelsel hebt, dan heb je een dubbele aansluiting nodig, voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.
De afvoeren van zowel hemelwater als vuilwater, dienen t.p.v. de perceelgrens te worden aangelegd op een diepte van 1,00 m (onderkant rioleringsbuis) t.o.v. bouwpeil, uitgaande van het afgegeven adviesbouwpeil.

Verder (indien van toepassing):

 • De afvoer van hemelwater (HW) dient geheel in bruine rioleringsbuis uitgevoerd te worden. Op openbaar gebied is / wordt een uitlegger met diameter 125 mm aangelegd, kleur bruin.
 • De afvoer van vuilwater (VW) dient geheel in grijze rioleringsbuis uitgevoerd te worden. Op openbaar gebied is / wordt een uitlegger met diameter 125 mm aangelegd, kleur grijs.

Als jouw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet jouw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.
Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als je een gescheiden stelsel hebt, dan heb je een dubbele aansluiting nodig, voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.
Iedereen die afvalwater loost is, verplicht een rioolaansluiting te hebben of zorgdragen voor een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om bij de gemeente een rioolaansluiting aan te vragen, de gemeente realiseert dan de aansluiting vanaf de perceelgrens tot aan de gemeentelijke riolering.

Wat heb je nodig?

 • Een situatieschets.
 • Een verklaring over de aard van het stelsel (gescheiden of gecombineerd).

Tips

De afvoeren van zowel hemelwater als vuilwater, dienen t.p.v. de perceelgrens te worden aangelegd op een diepte van 1,00 m (onderkant rioleringsbuis) t.o.v. bouwpeil, uitgaande van het afgegeven adviesbouwpeil.

Verder (indien van toepassing):

 • De afvoer van hemelwater (HW) dient geheel in bruine rioleringsbuis uitgevoerd te worden. Op openbaar gebied is / wordt een uitlegger met diameter 125 mm aangelegd, kleur bruin.
 • De afvoer van vuilwater (VW) dient geheel in grijze rioleringsbuis uitgevoerd te worden. Op openbaar gebied is / wordt een uitlegger met diameter 125 mm aangelegd, kleur grijs.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten