Rioolonderhoud, melding

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw grond. Laat een expert kijken naar de oorzaak van de verstopping. De gemeente kan u de contactgegevens van een expert geven. Als de oorzaak buiten uw perceelgrenzen ligt, is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten. In alle andere gevallen bent u dat of de verhuurder van uw woning.

U kunt zelf ook helpen om rioolverstoppingen te voorkomen. Een belangrijke oorzaak is namelijk het weggooien van natte (poets) doekjes in het toilet. In tegenstelling tot toiletpapier verteren die doekjes niet. Ze zorgen voor grote problemen in het riool. Gooi natte (poets) doekjes dus bij het huisvuil en niet in het riool. Op nationale schaal kost het tientallen miljoenen om de verstoppingen in het rioolsysteem en bij de zuivering op te ruimen. U kunt dus zelf bijdragen aan het verminderen hier van. In dit filmpje van het TV-programma 'Hallo Nederland' is meer informatie te vinden (tussen minuut 10.05 en minuut 12.30).

Kosten

Als de oorzaak van de verstopping buiten uw perceelgrenzen ligt zijn de kosten voor de gemeente. In alle andere gevallen bent u dat of de verhuurder van uw woning.

Gang van zaken

Indien u klachten heeft over de afvoer van regenwater in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente.
Gaan uw klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kunt u contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

Beheer van het rioolstelsel door de gemeente

  • Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan. In dit plan is opgenomen hoe vaak de reinigingsdienst de kolken in een straat leegzuigt.
  • Bij verstopping zal de reinigingsdienst, los van het onderhoudsschema, de straatkolk leegzuigen. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

Beheer door derden

De gemeente beheert niet alle paden en wegen die openbaar toegankelijk zijn. Met name achterpaden in woonwijken zijn veelal van de eigenaar van het woningblok. Indien in deze achterpaden straatkolken zijn aangebracht, is het onderhoud van deze straatkolken in handen van de eigenaar van het woningblok.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten