Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Sluitingsuren van horeca, ontheffing

Foto van een biertap.

Foto van een biertap.

Wilt u als horecabedrijf langer open zijn dan is toegestaan? U moet hiervoor een ontheffing van de sluitingstijd aanvragen bij de gemeente. Via de knop 'online regelen' hieronder kunt u het formulier (pdf-bestand) downloaden.

Deze ontheffing wordt verstrekt per kalenderjaar.

Voorwaarden

Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Weert dienen openbare inrichtingen gesloten te zijn op maandag tot en met zondag, dagelijks tussen 02.00 uur en 07.00 uur. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. Deze ontheffing wordt uitsluitend verleend voor alle dagen van 02.00 uur tot 04.00 uur, met uitzondering van het terras, waarvoor een eindtijd van 02.00 uur blijft gelden.
Daarnaast is het van belang dat een ontheffing voor de sluitingstijd is toegestaan conform het geldende bestemmingsplan.

 Als u een ontheffing wenst voor uw openbare inrichting, dan kunt u via de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina het aanvraagformulier downloaden (pdf-bestand). Deze kunt u ingevuld en ondertekend sturen naar: vergunningen@weert.nl

Aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U krijgt tijdig te horen of de ontheffing wordt toegekend.

Afwijzing

  • Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar aantekenen. U richt dit bezwaar aan de burgemeester binnen 6 weken na verzending van de beschikking.
  • Indien de burgemeester het bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank

Wat heeft u nodig?

  • Naam en adres van de aanvrager;
  • Naam en adres van de beheerder (die leiding geeft aan de activiteiten);
  • Adres van het horecabedrijf.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten