Sluitingsuren van horeca, ontheffing

Wilt u als horecabedrijf langer open zijn dan is toegestaan? U moet hiervoor een ontheffing van de sluitingstijd aanvragen bij de gemeente. Deze ontheffing wordt verstrekt per kalenderjaar.

Aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U krijgt tijdig te horen of de ontheffing wordt toegekend.

Afwijzing

  • Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar aantekenen. U richt dit bezwaar aan de burgemeester binnen 6 weken na verzending van de beschikking.
  • Indien de burgemeester het bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank

Wat heeft u nodig?

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Naam en adres van de beheerder (die leiding geeft aan de activiteiten)
  • Adres van het horecabedrijf
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten