Lees voor ?

Spandoek ophangen

Wilt u een spandoek ophangen? Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (zie artikel 2:10) is het verboden om zonder vergunning van de gemeente voorwerpen of stoffen op, aan of boven een openbare plaats of de weg te plaatsen of aan te brengen.

Voor een spandoek boven een openbare plaats/weg heeft u dus een vergunning nodig.

U wordt verzocht om de vergunning voor het spandoek acht weken voor het ophangen aan te vragen bij de gemeente.

In bepaalde gevallen (zie lid 2 van artikel 2:10) kan volstaan worden met een melding. U dient die dan wel 2 weken van tevoren in te dienen.

Geen spandoek mogelijk

De gemeente kan de vergunning weigeren:

 • in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu;

of wanneer het spandoek:

 • schade toebrengt aan de openbare plaats/weg;
 • gevaar oplevert voor het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats/weg;
 • een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats/weg;
 • de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Geen handelsreclame op spandoek

Op een spandoek mag geen handelsreclame staan. Handelsreclame is: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

Wil je toch handelsreclame op je spandoek? Dan is artikel 4:16 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert van toepassing.
Voor handelsreclame is een omgevingsvergunning voor de activiteit handelsreclame maken of voeren op of aan een onroerende zaak nodig (zie artikel 2.2, eerste lid, sub h, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo).

Wat moet u doen?

U dient acht weken vooraf een aanvraag in voor een vergunning voor het spandoek. In een brief aan de gemeente Weert geeft u duidelijk aan:

 • de plaats, waar u het spandoek wil ophangen,
 • de periode, waarin het spandoek aanwezig is,
 • een duidelijke omschrijving van het spandoek met opgave van:
  • de grootte/oppervlakte van het spandoek,
  • het opschrift op het spandoek (foto),
  • het materiaal, waarvan het spandoek is gemaakt, en
  • de wijze, waarop het spandoek wordt opgehangen.

U kunt een brief met uw aanvraag sturen aan: 

Gemeente Weert
Afd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Cluster APV / Bijzondere Wetten
Postbus 950
6000 AZ Weert

Toestemming eigenaar

Naast de vergunning van de gemeente hebt u natuurlijk ook de toestemming van de eigenaar van de grond of het bouwwerk nodig, wanneer u voor het ophangen van het spandoek gebruik wil maken van andermans eigendom.

Vragen?

Voor vragen over de vergunning voor het ophangen van een spandoek kunt u terecht bij het Cluster APV / Bijzondere Wetten van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie  deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten