Spandoek ophangen

Wilt u een spandoek ophangen? Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (zie artikel 2:10) is het verboden om zonder vergunning van de gemeente voorwerpen of stoffen op, aan of boven een openbare plaats (zoals bijvoorbeeld de weg) te plaatsen of aan te brengen.

Voor een spandoek boven een openbare plaats / weg heeft u dus een vergunning nodig.

U wordt verzocht om de vergunning voor het spandoek acht weken voor het ophangen aan te vragen bij de gemeente.

Geen spandoek mogelijk

De gemeente kan de vergunning weigeren:

 • in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu;

of wanneer het spandoek:

 • schade toebrengt aan de openbare plaats/weg;
 • gevaar oplevert voor het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats/weg;
 • een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats/weg;
 • de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Geen handelsreclame op spandoek

Bovendien mag het bij een spandoek, zoals hier bedoeld, niet gaan om handelsreclame. Dan is artikel 4:16 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert van toepassing. Daarvoor is nodig een omgevingsvergunning voor de activiteit handelsreclame maken of voeren op of aan een onroerende zaak (zie artikel 2.2, eerste lid, sub h, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo).

Handelsreclame is volgens de APV: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

Wat moet u doen?

U dient acht weken vooraf een aanvraag in voor een vergunning voor het spandoek. In die aanvraag geeft u duidelijk aan:

 • de plaats, waar u het spandoek wil ophangen,
 • de periode, waarin het spandoek aanwezig is,
 • een duidelijke omschrijving van het spandoek met opgave van:
  • de grootte/oppervlakte van het spandoek,
  • het opschrift op het spandoek (foto),
  • het materiaal, waarvan het spandoek is gemaakt, en
  • de wijze, waarop het spandoek wordt opgehangen.

Toestemming eigenaar

Naast de vergunning van de gemeente heeft u natuurlijk ook de toestemming van de eigenaar van de grond of het bouwwerk nodig, wanneer u voor het ophangen van het spandoek gebruik wil maken van andermans eigendom.

Vragen?

Voor vragen over de exploitatievergunning voor een openbare inrichting kunt u terecht bij het Cluster APV / Bijzondere Wetten van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.